På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Mitt i börsoron har Investtechs tekniska analyser hittat köpsignaler i ett fastighetsbolag och en operatör. Däremot varnas det för en aktie i spelsektorn.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen. Det blev en nedgång på hela -4.25 procent och indexet bröt därmed ned genom 700 punkter och stängde på 695 punkter. Indexet har inte sjunkit lika mycket på en och samma dag sedan den 27 juni 2016, då det sjönk -7.75 procent. Indexet har därmed brutit ned genom golvet i den stigande trendkanalen på medellång sikt. Det indikerar i första skedet att vi kan förvänta oss en svagare stigningstakt och att det råder en minskad optimism i marknaden. På medellång sikt har indexet stöd runt 626 punkter och motstånd runt förra veckans toppnivåer runt 732 punkter. Kikar vi på kort sikt så har indexet stöd runt 687 punkter och motstånd runt 704 punkter. Ett brott på en av dessa nivåer signalerar den kommande utveckling på kort sikt.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 46 på kort sikt och 61 på lång sikt. Det indikeras därmed att det är en marginell övervikt av pessimister på kort sikt medan det är en klar övervikt av optimister på lång sikt. Investtechs Insiderbarometer visar 248 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 82. Köpandelen på månadsbasis är därmed 75 procent. På årsbasis är köpandelen också 75 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt svagt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Kursen till Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens B-aktie befinner sig i toppen av en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är helt enkelt ett resultat av att investerare har varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Isolerat sett ger stigande trender goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

På den medellånga grafen saknar kursen motstånd och befinner sig ovanför en stödnivå runt 22.00 kronor. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd är det en köpsignal. Aktier med sådana köpsignaler har i genomsnitt presterat bättre än marknaden de kommande månaderna. Den årliga meravkastningen har i genomsnitt varit hela 12.0 procentenheter (%e) bättre än referensindex.

En positiv volymbalans indikerar att handelsvolymen har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trendbilden. Ett högt RSI21-värde på 86 indikerar ett starkt positivt momentum. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är maximalt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till bredbandsoperatören Bredband2 i Skandinavien återfinns i en stigande trendkanal på grafen för kort- medellång och lång sikt. Det ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Den tekniska trendbilden bekräftas av en starkt positiv volymbalans. Det indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva och att kursen ska fortsätta upp.

Avsaknaden av motstånd på medellång sikt stärker utsikterna. Ser vi på den kort- och långsiktiga investeringshorisonten så möter kursen på ett motstånd runt 1.48-1.50 kronor. Ett brott upp genom denna nivå skulle stärka de tekniska utsikterna ytterligare. Kursen har stöd runt 1.15 kronor.

Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI över 70. Det indikerar vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

På bakgrund av fundamentala nyheter i samband med årsrapporten har Aspire Global fallit med knappt -40 procent på bara en vecka. Aktiekursen har därmed brutit ned ur en fallande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sina aktier till kraftigt lägre kurser för att komma ur aktien. Aktier med denna typ av säljsignal har i genomsnitt presterat svagare än marknaden de kommande månaderna enligt Investtechs forskningsresultat på trendbrott i trendriktningen. Vi kan förvänta oss ytterligare nedgång då det saknas stöd i kursdiagrammet. Vid eventuella reaktioner upp möter aktiekursen på motstånd vid cirka 28.00 kronor.

Aspire Global har en starkt negativ volymbalans som bekräftar den fallande trendbilden och bekräftar även att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig utvecklingen på börsen under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -