På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Vet du vad din aktiefond innehåller?

Krönika Diskussionerna är många kring aktivt och passivt förvaltade fonder. Det är mycket man ska tänka på i valet mellan dessa två typer av fonder och samtidigt är det viktigt att förstå vad man exponeras mot för sektorer när man köper en indexfond.

Det har varit en hel del diskussioner i media kring fonder som påstår sig ha en aktiv förvaltning och tar betalt för det, men i praktiken tillämpar passiv förvaltning. Det anser jag är bra. Aktiv förvaltning måste ständigt analyseras och skärskådas då historiken visar oss att det finns starka incitament i fondbranschen att ta bra betalt för den här ”stämpeln” men där det samtidigt funnits stora frågetecken kring leveransen av aktivitet.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 8 den 17 februari.

 Läs mer om Börsveckan.

Aktiv förvaltning innebär konkret att fondförvaltaren tar positioner i bolag, som avviker från jämförelseindexets sammansättning, i syfte att överträffa indexets avkastning över tid. Och det kan man göra på flera olika sätt. Det enklaste är att justera exponeringen av en viss aktie till en lägre eller högre andel än den index har.

Det finns självklart vissa omständigheter som försvårar för en fondförvaltare i praktiken. Likviditet i enskilda aktier, in- och utflöden i den egna fonden och inriktning av fonden (ex hälsofokus, fastighetsinriktning eller teknik/innovations-fokus etc) är några exempel på sådana omständigheter. Men även i en specialistfond så finns det olika grader av aktiv och passiv förvaltning. Varje fond jämför sig själv med ett jämförelsebart index. En fastighetsfond jämförs med ett fastighetsindex osv.

När man i folkmun pratar generellt om hur börsen har gått så refereras det i princip alltid till just OMXS30-indexet, som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Det är ett av de populäraste och mest använda indexen i Sverige och fonden Avanza Zero replikerar just det indexet plus återlagda utdelningar (alltså SIX30RX).

Men vilka bolag ingår här och hur ser sammansättningen ut egentligen? Det största innehavet i OMXS30 är verkstadsjätten Atlas Copco som står för hela 10,4 procent av indexets totala vikt. Om en aktiv förvaltare då har en mindre andel Atlas Copco-aktier i sin egen fond så har han/hon tagit en aktiv position. Eller vice versa; om fonden i fråga har till exempel 13 procent av fondens värde i Atlas Copco så är det också att betrakta som en aktiv position förstås.

Avstår man helt från bank så är det också en aktiv åtgärd som får stor effekt. Bankerna står nämligen för cirka 16 procent av OMXS30 börsvärde (men 25 procent av vinsten) och flera framgångsrika fondförvaltare har under 2019 haft en lägre andel i fonden än så och därmed gynnats (relativt index) av att bankerna gått svagt på börsen.

I tabellen har jag brutit ner OMXS30-indexet i olika sektorer. Här ser vi att bankerna står för knappt 16 procent av OMXS30 men för 25 procent av den totala förväntade vinsten för alla bolag i detta index. Utdelningsandelen är än högre, kring 27 procent.

Bankerna väger dock ganska lätt viktmässigt jämfört med industribolagen (här: ABB, Alfa Laval, Assa Abloy, Atlas Copco, Sandvik, SSAB, SKF och Volvo). Dessa står för knappt 35 procent av värdet och för 32 procent av vinsterna. Utdelningsandelen är lägre än för bank. Det faktum att industribolagens och bankernas vinstandelar av indexet inte är större än 7 procentenheter trots att industribolagen väger mer än dubbelt så mycket som bank visar att bankernas vinster inte alls värderas lika högt av marknaden som för industribolagen.

Tillsammans står bank och industri för lite mer än hälften av värdet i OMXS30 men för 57 procent av de totala vinsterna vilket gör dem till de två i särklass viktigaste sektorerna för Stockholmsbörsen som helhet. Det är också just detta som gör att Stockholmsbörsen i många utländska betraktares ögon är en satsning på bank/verkstad, till skillnad mot Danmark där börsen till stora delar består av hälsovårdsinriktade bolag eller Norge som har ett stort inslag av oljerelaterade bolag.

Går man fem år bakåt i tiden så har bank er stått för en väsentligt högre vinstandel än vad de gör idag.  År 2015 stod banksektorn för 30 procent av vinsterna men trenden har varit fallande sedan dess och idag är siffran som sagt 25 procent (och förväntas ligga där även för 2021 enligt Factset).

För industribolagen har däremot utvecklingen varit positiv. Från en vinstandel på 24 procent år 2015 till årets förväntade nivå kring 32 procent. Industribolagen är konjunkturkänsliga och pendlar högre sett till enskilda år, men trenden långt bak i tiden är ändå positiv.

Bryter man ner OMXS30 till enskilda bolag så ser vi som sagt att Atlas Copco är kronjuvelen, med en vikt på 10,4 procent, följt av H&M (6,55%), Volvo (6,11%) Ericsson (5,96%). Tidigare var Nordea en av de tyngre pjäserna men efter flytten till Helsingfors så har den minskat rejält till dryga 3 procent.

Vad man ska investera i för fonder är väldigt individuellt. Men det viktigaste är att skärskåda de som anser sig vara aktivt förvaltade och ställa de mot jämförelseindex. En aktivt förvaltad fond som, efter att avgifterna dragits bort, inte slår index över tid är inget man ska ha särskilt stort tålamod med. Samtidigt är det viktigt att också förstå en indexfonds sammansättning. Vilket index replikeras och vad består det indexet av för bolag och sektorer? Läs på och analysera så kommer köpbeslutet kanske bli lättare. 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -