På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Balco: Fortfarande en köpvärd aktie

Aktieanalys Försenade projektstarter tynger Balcos tillväxt. Orderingången är dock bra och bolagets starka finanser öppnar för förvärv. Utsikterna är fortsatt ljusa och vi gillar aktien.

Balkongbyggaren Balco har som så många andra byggbolag problem med tillståndsprocesserna. Att få klartecken för att starta upp projekt har varit en flaskhals för byggsektorn i många år nu och även om det byggs betydligt färre bostadshus numera så är det fortfarande en tungrodd process.

För Balco är det ett antal större projekt som stött på patrull vilket inneburit sjunkande aktivitet mot slutet av 2019. Organisk tillväxt landade på -5 procent i det fjärde kvartalet och på -6 procent för helåret 2019.

Nybyggnation är inte Balcos viktigaste intäktskälla utan omsättningen genereras till nästan 90 procent av renoveringar. Många balkonger i äldre hus är i dåligt skick och behöver rustas upp. Balcos specialitet är inglasningar som ger både större balkonger, ett extra uterum och sänkta energikostnader.

Bolaget är marknadsledare på det området och har egen utveckling, tillverkning och säljkår runt om i Norden. Sverige står för cirka 55 procent av omsättningen, Norge och Danmark för cirka 15 procent vardera och resterande 15 procent är spritt över en handfull marknader i norra Europa.

Sänkta energikostnader och en livslängd på uppemot 90 år på balkongerna är starka säljargument. Bolaget erbjuder numera även upp till 70 års amorteringstid på balkongerna för svenska bostadsrättsföreningar vilket ytterligare lyft intresset.

Orderingången är klart bättre än omsättningen och den ökade organiskt med 8 procent i fjärde kvartalet och med 16 procent för helåret. Förvärvet av TBO Haglinds i slutet av 2018 har bidragit med 22 procents orderingång under 2019, så totalt blev ökningen 34 procent.

Orderboken var väldigt full i början av året och den har jobbats ned något. Vid årsskiftet återstod dock drygt 1,5 miljarder vilket var 26 procent mer än för ett år sedan.

Tillväxtutsikterna är det således inget fel på för Balco och bolaget har dessutom en stark finansiell situation som öppnar för nya förvärv. Kassaflödet blev riktigt starkt i fjärde kvartalet, 100 Mkr att jämföra med knappt 30 Mkr för ett år sedan.

I kombination med en resultatförbättring under året innebar det att nettoskulden i förhållande till rörelseresultatet före av- och nedskrivningar vid årsskiftet låg på 0,9. Målet är att hålla nivån under 2,5 gånger så det finns utrymme för ökad skuldsättning om ett lämpligt förvärvsobjekt dyker upp.

Av Balcos övriga målsättningar uppnåddes tillväxtmålet på minst 10 procent. Utfallet på helåret blev 15 procent inräknat förvärv. Lönsamhetsmålet på 13 procents rörelsemarginal nådde man inte. Utfallet blev 11,5 procent vilket justerat för engångsposter var i princip oförändrat mot året innan.

Inom renoveringssegmentet är marginalen nästan 13 procent men inom nybyggnation var den bara 6,5 procent för helåret 2019. Lönsamhet och resultat förbättrades dock kraftigt inom nybyggnation då Balco under 2018 hade problem med ett större projekt där man levererar balkonger till kryssningsfartyg. De problemen har lösts och tillväxten inom nybyggnation var stark från låga nivåer. Av orderstocken vid årsskiftet svarade renoveringar för nära 90 procent.

Vd Kenneth Lundahl konstaterar i rapporten att behoven av att rusta upp balkonger fortfarande är stora och efterfrågan är fortsatt god. Det märks enligt vd:n i antalet förfrågningar, offerter och order.

Enligt databasen Factset väntas Balco under 2020 öka sin omsättning med 14 procent samtidigt som lönsamheten förbättras. Vinst per aktie stiger då med drygt 25 procent. För 2021 väntas en tillväxt på 9 procent och en rörelsemarginal i linje med målsättningen 13 procent. Vinst per aktie tar då ett ytterligare kliv på 12 procent.

Vinstprognoserna för de båda närmaste åren ger i dagsläget p/e-tal på 17,5 respektive 15,7. Justerat för den starka balansräkningen värderas rörelsen till 13,4 gånger 2020 års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 2,50 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 2,3 procent. För de båda närmaste åren väntas direktavkastningar på 2,9 procent respektive 3,7 procent.

Balco-aktien har gått väldigt bra och kursen har mer än dubblats sedan början av förra året. Värderingen har stigit och med det följer också högre krav på leverans i resultaträkningen. I den bemärkelsen var utvecklingen under 2019 lite oroande. Negativ underliggande tillväxt rimmar illa med den tydliga tillväxtvärdering som Balco-aktien har.

Tröga tillståndsprocesser ligger dock bortom bolagets kontroll och bör om inte läget förvärras jämna ut sig över tid. Att den underliggande efterfrågan trots allt finns där vittnar den goda orderingången om.

Balco har försvarat marginalerna bra inom renoveringsverksamheten givet de lägre volymerna. Även nybyggnationsområdet går tydligt åt rätt håll och kassaflödena har som sagt också förbättrats kraftigt. Det återstår dock att se om det var en tillfällig effekt i fjärde kvartalet eller något mer bestående.

Balco har en relativt kort börshistorik och det är inte orimligt att värderingen höjs i takt med att bolaget visar vad det går för. Teorin har varit att bolaget erbjuder relativt konjunkturstabil tillväxt i byggsektorn och det har man också levererat, åtminstone i orderboken. I takt med att volymerna ökar förbättras också lönsamheten vilket ger en hävstång i vinsterna.

Kan bolaget bygga vidare på nuvarande trender under 2020, och förhoppningsvis få igång projekten i större utsträckning, har vi inga problem med dagens värdering. Förvärv står också på agendan och hittar man något liknande som sist det begav sig kan det ge en bra knuff åt tillväxten.

Vi tycker fortfarande att Balco-aktien är köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Balco Group Köp 107,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -