Svensk inflation svagare än väntat

Makrokommentar Överraskande låg svensk inflation sätter visserligen press på Riksbanken och kronan men både vi på Placera och marknaden lutar åt att det ändå är långt till nya minusräntor.

Den svenska inflationstakten damp ner mer än väntat i januari. Inflationen, enligt KPI, landade på 1,3 procent, vilket var en ordentlig nedgång jämför med decembersiffran på 1,8 procent. Än viktigare var att KPIF-inflationen, där effekten av räntesatsförändringar räknas av och som är Riksbankens inflationsmått, sjönk från 1,6 till 1,2 procent. En bra bit under Riksbankens inflationsmål och dessutom klart under bankens egen prognos om en inflationstakt på 1,54 procent.

Nu var det visserligen känt att inflationstakten skulle dämpas efter oljeprisfall och sjunkande energipriser men nedgången var betydligt större än analytikernas hade räknat med. Här låg konsensusprognosen för KPIF på 1,6 procent.

Med kännedom om att energi- och oljepris sjunkit som en följd av den milda vintern och Corona-viruset har Riksbanken istället lagt större fokus på KPIF exklusive energi, som i teorin ska vara ett mer rättvisande mått på det underliggande inflationstrycket i svensk ekonomi. Även KPI exklusive energi blev dock lägre än väntat när det sjönk från 1,7 till 1,6 procent. Här låg analytikernas konsensusprognos på 1,8 procent medan Riksbanken hade räknat med 1,9 procent.

En bidragande orsak till prisfallet var lägre priser på skor, kläder och resor. Dessutom bidrog den årliga förändringen på den korg av varor som SCB använder som underlag till att sänka inflationstakten med 0,1 procentenheter.

På marknaden har ändå reaktionen på onsdagens inflationsutfall varit återhållsamma. Kronan har, kort efter att inflationssiffran publicerads, tappat några ören mot dollar och euro men det är inget dramatiskt. Räntenedgångarna är också små.

För Riksbanken blir det här givetvis ett pedagogiskt problem att hantera vid nästa penningpolitiska besked den 28 april. Till dess hinner vi få några ytterligare inflationsutfall men det mesta talar i nuläget för att Riksbanken kommer att tvingas till nya nedjusteringar av sina inflationsprognoser. Däremot är signalerna från Riksbankens sida att de ändå ligger långt ifrån ett beslut att återuppta experimentet med negativ ränta. Det tycks också marknadsaktörerna ta fast på.

Däremot är risken stor att pressen på den svenska kronan fortsätter under överskådlig tid och att den kronförstärkning som många gått och väntat, och kanske hoppats på förskjuts ytterligare på framtiden.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -