På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Transportaktien vinnare på grön trend

Aktieanalys Den fransknoterade tågoperatören Getlink har gått starkt, men vi räknar med att aktien har mer att ge. En stark miljötrend och utökade tåglinjer talar för bolaget.

Kapitalet flödar in i hållbara och gröna investeringar. Det är en ovanligt stark ESG-trend där bolag som har lågt koldioxidavtryck och får en grön stämpel gynnas av investerarkollektivet.

Parisnoterade Getlink är en av få noterade tågoperatörer i Europa och är ett grönt transportalternativ. Bolaget har tidigare haft två ben att stå på men håller nu på att etablera ett tredje ben.

Eurotunnel

Getlink är ett infrastrukturbolag som sköter och administrerar Eurotunneln mellan Storbritannien och Kontinentaleuropa. I tunneln sker tågtrafik som består av persontrafik och godstransporter till det europeiska fastlandet. Den största delen i Eurotunnelbenet är godstransporter. Persontågtransporter sker genom det fristående bolaget Eurostar. Den stora transportkoncernen DB Schenker står för godstransporter genom Eurotunneln. Båda bolagen är fristående och samtidigt Getlinks största kunder.

Verksamheten minskade med 2 procent i omsättning under 2019. Godstransporterna påverkades av tulls- och pensionsstrejk i Frankrike och inte minst osäkerheten kring Brexit.

Samtidigt ökade passagerartrafiken via Eurotunneln. Eurotunnelverksamhetens omsättning landade för 2019 på en marginell minskning från 960,9 miljoner euro till 957,6 miljoner euro.

Enligt Factset är analytikernas förväntningar en omsättningstillväxt på runt 6 procent för Eurotunneln 2020 och knappt 4 procent till 2021. Och utsikterna ser bra ut, Getlink kommer att öppna flera rutter från London. Under 2020 planeras en ny direkt rutt till Amsterdam via Bryssel utan tågbyte. 2021 står Bordeaux på tur.

Målet är att ha flera rutter från London till Tyskland från 2023. Tysklandsprojektet är möjligt då man nu genomför en sammanslagning av de två höghastighetstågoperatörerna Eurostar och Thalys under projektet ”Green Speed”. På sikt räknar Getlink med att sträckan London-Köln avverkas på en restid under 4 timmar och är då ett konkurrenskraftigt alternativ till kortdistansflygning. Och inte minst med tanke på en ökad medvetenhet om koldioxidutsläpp.

Visst finns det problem: Det är olika signalsystem i länderna som behöver ses över före det kan bli stora direktlinjer till och från London.  Men det kommer stödjande lagstiftning i EU:s fjärde järnvägspaket. En lagstiftning som syftar till att förbättra järnvägens kvalitet och kostnadskonkurrenskraft jämfört med andra transportsätt, genom att undanröja hinder för konkurrens mellan medlemsstaterna och genom harmonisering av tekniska standarder som signalsystem.

Europorte

Företagets andra ben Europorte, en godstransportdel. Getlink är den största privata aktören för järnvägsgodstransporter i Frankrike. Det benet växer snabbast. Under 2019 var omsättningstillväxten 4 procent. Verksamheten är betydligt mindre än Eurotunnel och omsatte 127 miljoner euro 2019. Omsättningstillväxten spås öka med 5 procent i år och 2 procent 2021, enligt Factset. Tillväxten är stabil och bör minst växa som regionens BNP eller mer, då man har stöd av miljötrenden och synen på att järnvägstransporter skapar mindre koldioxidavtryck än lastbilstransporter.

Europorte har godstågsverksamhet sju dagar i veckan dygnets alla timmar. Europorte verkar inom sex stora hamnar och över 40 stora industriområden. Verksamheten fraktar varor till och från Belgien och andra närliggande europiska länder.

Verksamheten sker med både ellok och diesellok. Inom bolagets långsiktiga hållbarhets mål har man nu köpt in sju nya diesellok som minskar bränsleförbrukningen med 15 till 20 procent.

Eleclink

Getling håller på att etablera ett tredje ben under namnet ElecLink. I den norra tunneln under engelska kanalen kommer man att under 2020 att lägga en över 5 mil lång elkabel som förenar Kontinentaleuropa och Storbritannien. Storbritannien är idag behov att importera drygt 5 procent av sin elförsörjning.

Eleclink-kabeln motsvarar kraft till 1,6 miljoner bostäder. Kabeln kommer att öka kapaciteteten för el mellan Storbritannien och kontinenten med 50 procent. Då kabeln är dubbelriktad kommer man att jämna ut elen efter utbud och efterfrågan mellan Frankrike och Storbritannien. Kabeln kommer att tas i drift 2021. Det finns ett tak för Eleclinks lönsamhet och halva vinsten ska återbetalas till de nationella kraftnätsoperatörerna i Storbritannien respektive Frankrike.

Ledningens prognos är ett resultat bidrag på 80 miljoner euro på EBITDA-nivå beräknat på helårsbasis när projektet är slutfört. ElecLink kommer att generera ett stabilt och långsiktigt kassaflöde till Getlink.

Gröna transporter

Getlink är en av få investeringar du kan göra på gröna transport inom Europa. Att frakta gods med järnvägstransporter ger betydligt lägre koldioxidavtryck än vägtransporter, lufttransporter och färjor.

Även passagerarresor är betydligt bättre för miljön. Enligt statistik så skapar en tågresa mellan London och Amsterdam 80 procent mindre koldioxid än motsvarande flygresa. I dagens allt mer miljömedvetna klimat där hållbarhetsfrågorna kommer allt högre upp på agendan är tågresor allt mer populärt.

De miljöpolitiska påtryckningarna i Europa ökar. Senast tog de form av högre flygskatter. I Tyskland har man öronmärkt flygskatten för att finansiera en halverad moms på tågbiljetter.

I en miljö med en tuffare retorik mot miljöförstöring och transporter med höga koldioxidutsläpp är Getlink väl positionerat som ett grönare alternativ.

Getlink och ESG

Getlink jobbar hårt med sina egna koldioxidutsläpp. Verksamheten är elintensiv, tågen går på el och inte minst så krävs det stora kylanläggningar för upprätthålla en bra temperatur inne i Eurounneln. De går på el och använder gaser.

Bolaget har nya kylanläggningar som använder 50 procent mindre ström. Idag använder man organiska köldmediumgaser som ersatt föregångarna som var direkt miljöfarliga. 90 procent av elen som Getlink använder kommer från kärnkraft och förnybar energi som vatten och vind.

Företagsledningen på Getlink tar ESG på allvar (miljö, social och företagsstyrning). Bolaget aktiva arbete med att minska miljöavtrycken är tydliga, under 2018 minskade koldioxidavtrycket med 4,6 procent. Lyfter man blicken har bolaget har lyckats reducera gruppens koldioxidavtryck med hela 55 procent sedan 2014.

Getlink får ny vd i Yann Leriche som tillträder den 1 juli 2020. Flera av finansmarknadens aktörer tror att den nya VD:n kommer att se över prissättningsstrategin och kapitalstrukturen i Getlink. Med en bättre prissättning och optimal kapitalstruktur kan det finnas mer att hämta i aktien. Men vi räknar inte med att det sker så snabbt och det finns inga direkta antaganden om det i dagens Factset-estimat.

Men det går inte att blunda för att aktien är populär som ett grönt alternativ. Det har gjort att värderingen stuckit iväg och Getlink värderas nu till höga p/e 40 på nästa års vinst.

Vi räknar med en stabil tillväxt för Getlink och tror att företaget kan bli en grön vinnare på lång sikt. Men den höga värderingen är just nu lite problematisk. Getlink-aktien är för den långsiktige investeraren.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -