Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Det kommer en del rapporter även under måndagen, främst från bolag på de mindre listorna.

Gamingbolaget Star Vaults omsättning under det fjärde kvartalet 2019 blev 0,53 miljoner kronor, jämfört med 0,41 miljoner motsvarande period året innan. Periodens rörelseresultat uppgick till -0,62 miljoner kronor (-0,56).

Star Vaults VR-spel Kitten'd har hittills sålt för cirka 360.000 kronor på Steam, Sony Playstation EU och Sony Playstation USA. Spelet beräknas släppas på Sony Playstation Japan och i Kina under det andra kvartalet 2020.

"Med facit i hand verkar det vara tufft att skapa tillfredställande försäljning för spel inom VR. Kitten'd har mycket goda användarbetyg och vi hade goda förhoppningar att Playstation-lanseringen i mitten av november förra året skulle visa på spelets förträfflighet även från ett försäljningsperspektiv. Vi lägger idag minimalt med tid på Kitten'd då spelet inte kräver löpande uppdateringar", skriver Star Vault i sin rapport.

I rapporten konstaterar vd Henrik Nyström att det som har absolut störst betydelse för Star Vault som bolag är en lyckad lansering av Mortal Online 2 (MO2). Spelet släpps i en spelbar alpha-version som beräknas vara klar under april månad.

"Det är lätt tankarna skenar iväg avseende vilken effekt en lyckad lansering med ett gott mottagande av Mortal Online 2 kan få för Star Vault på sista raden. För att nå break-even behövs det inte fler än cirka 4.500 månatliga spelare", skriver Henrik Nyström.

Spotlightlistade Alphahelix, som har en patenterad teknik för identifiering av virus och bakterier, hade lägre intäkter under fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Samtidigt minskade förlusten något, med ett nettoresultat om -0,6 miljoner kronor (-0,9).

Dotterbolaget Techtums fjärde kvartal karaktäriserades av lägre försäljning av förväntat.

"Positivt är dock en god tillströmning av nya kunder; för första gången på många år. Vi ser också att marginalen ökar betydligt med ett delvis nytt fokus", skriver bolaget.

Dotterbolaget Alphahelix Tenologies har under 2019 haft "en förhållandevis god försäljning; framförallt av vätskehanteringsroboten Rob". Marginalerna är dock ännu låga.

För koncernen som helhet har 2020 inletts starkt "över såväl budget som föregående år".

"Det handlar uteslutande om en förbättring i dotterbolaget Techtum; med mycket god marginal. Ledningen ser detta som en direkt följd av de ökade aktiviteter som inleddes under Q4", skriver Alphahelix.

Bolagets mål under första kvartalet 2020 är att säkra ett långsiktigt kassaflöde så att bolaget kan öka aktiviteten inom både försäljning och utveckling utan nyemissioner.

Under helåret 2019 uppgick kassaflödet till -0,2 miljoner kronor (-0,3). 

Elbusstillverkaren Hybricon, listat på Spotlight, redovisar intäkter om 3,8 miljoner kronor för fjärde kvartalet (9,9).

Rörelseresultatet uppgick till -2,7 miljoner kronor (1,1) under delårsperioden. Bolaget betonar att jämförelsesiffrorna för det fjärde kvartalet 2018 påverkades av att bolaget sålde en begagnad elbuss och tillhörande lager för 7 miljoner kronor, och att det "resulterade i ett positivt resultat under sista kvartalet år 2018".

I december 2019 meddelade Hybricon att bolaget tecknat ett avsiktsavtal med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry.

"Under 2019 blev det efter diverse turer också slutgiltigt klart att Hybricon går miste om orden om sex stycken bussar från Skellefteå. Desto viktigare var det då att vi i slutet av förra året, och i inledningen av det nya, nådde framgångar med våra ansträngningar att finna en internationell samarbetspartner. Det ger oss motivationen att fortsätta, och 2020 ser ut att bli ett spännande år", skriver bolagets vd Johan Suup i måndagens rapport.

Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 8,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (11,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:44 kronor (0:63).

Ebita-resultatet blev 11 miljoner kronor (14,8). Nettoomsättningen steg till 215 miljoner kronor (169). Orderingången sjönk till 173 miljoner kronor (235).

En utdelning om 0:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (0:75).

Fintechbolaget Quickbit, som hjälper e-handlare att ta betalt via kryptovalutor såsom Bitcoin och som är listat på NGM, släpper preliminära siffror för bolagets andra kvartal, oktober-december, i det brutna räkenskapsåret.

Nettoomsättningen steg till 1.462 miljoner kronor (477), och ökade även jämfört med 983 miljoner kronor i räkenskapsårets första kvartal.

Bruttoresultatet uppgick till 38,8 miljoner kronor (13,0) samtidigt som resultat efter skatt blev 26,3 miljoner kronor (2,8). Kassaflödet under perioden var -18,5 miljoner (0). Siffrorna publiceras på grund av att Quickbit tecknat nytt avtal med inlösenpartner.

Quickbit skriver att den kraftigt ökade transaktionsvolymen under de två första kvartalen har inneburit successivt ökade deponeringar av likvida medel som säkerheter för denna transaktionsvolym. Effekten av detta har inneburit ett svagt kassaflöde under andra kvartalet, skriver bolaget.

Samtidigt har den ökade omsättningen gett bolaget "en stark position att omförhandla villkoren med inlösenpartner". Förhandlingar om ett nytt avtal har pågått under ett antal månader och det nya avtalet gäller retroaktivt från den 1 januari 2020, alltså från med bolagets tredje kvartal.

"De nya villkoren träder i kraft retroaktivt från 1 januari 2020 och medför uteslutande positiva finansiella effekter för Quickbit. Effekterna innebär i korthet ökad bruttovinst och förstärkt kassaflöde kommande perioder. De positiva finansiella effekterna blir fullt synliga redan under tredje kvartalet innevarande räkenskapsår", skriver Quickbit om det nya avtalet.

Det finländska spelbolaget Nitro Games, som är listat på First North, redovisar ett ebitda-resultat på -0,6 miljoner euro (-2,1) för det fjärde kvartalet 2019. Intäkterna uppgick till 0,43 miljoner euro (0,41). Det framgår av bokslutet.

E-handelsbolaget Sportamore, som Footway lagt bud på under måndagsmorgonen, hade en total försäljning på 319 miljoner kronor under årets fjärde kvartal (322), motsvarande en tillväxt på -1,0 procent. Rörelseresultatet blev 1,7 miljoner kronor (8,8).

I sitt vd-ord vittnar Johan Ryding om en "tuff marknad" och ett "extremt varmt väder". Han skriver vidare att bolaget planerade, och agerade, för mer försäljning genom "en rad projekt och insatser".

Han beskriver vidare ett byte av samarbetspartner för sökordsmarknadsföring där syftet var att förbättra avkastningen och öka automationsgraden.

"…en linje som vi fortfarande tror är rätt men vi konstaterar att vi i detta fall inte lyckades nå effekt tillräckligt snabbt vilket innebar stor negativ påverkan på vår affär under kvartalets första två månader. Mot denna bakgrund valde vi att reversera beslutet och återgå till vår beprövade lösning vilken återimplementerades under december med upptrappning under januari", skriver han i vd-ordet.

Johan Ryding skriver vidare att bolagets varulager "givetvis" har påverkats av den milda vintern och att lageromsättningshastigheten inte har ökat som planerat.

"Vi ser inte att säsongens väder har föranlett en större inkuransrisk utan betraktar eventuella kvarvarande vintervaror vid säsongens slut som en mindre optimal kapitalbindning i väntan på nästkommande vintersäsong", skriver han i vd-ordet.

Läs också: Footway lägger bud på Sportamore

Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett ebitda-resultat om 37,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (17,0).

Ebitda-marginalen uppgick till 18 procent (9). Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 14,9 miljoner kronor (1,2).

Koncernens nettoomsättning uppgick till 211 miljoner kronor (188). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 miljoner kronor (20,3).

"Året bekräftar att koncernen som helhet fortsätter att utvecklas positivt. Jag konstaterar också att det finns mycket potential kvar att hämta inom båda affärsområden samt att det finns gott om förvärvsmöjligheter för att bygga vidare", skriver bolagets vd Karl Tobieson i rapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -