På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två bra och stabila FO-fonder

Fondanalys Efterfrågan på företagsobligationsfonder är hög. Förra året letade sig hela 24 miljarder kronor till FO-fonder enligt Fondbolagens förening. Placera har plockat fram två intressanta fonder i den sektorn.

Fondkategorin "räntefonder, företag" omfattar idag totalt 62 fonder.

Att mycket av fondkapitalet letade sig till företagsobligationsfonder under fjolåret är ingen slump. 

Fondkategorierna långa räntefonder tillsammans med blandfonder är de stora vinnarna nettoflödesmässigt det senaste decenniet.

Vid utgången av 2019 stod företagsobligationsfonder för drygt 173 miljarder kronor av den totala fondförmögenheten.

Det motsvarar 36 procent av sparandet i långa obligationsfonder.

Företagsobligationsfonder var inte särskilt hett före finanskrisen 2007 - 2008. Då skötte bankerna mycket av bolagens finansieringsbehov. I spåren av betydligt tuffare balansräkningskrav och många nya regelverk för bankerna, står företagsobligationsfonderna idag som mottagare för en stor del av bolagens finansiering.

Företag har ersatt banklån med att ge ut krediter - företagsobligationer. En bra och billig finansieringskälla. Företagskreditmarknaden har blivit större, betydligt mer likvid och inte minst fått en bättre genomlysning. En strukturell tillväxt som ser ut att fortsätta. Inte minst fondbolagen har hoppat på tåget och det har varit en stadig tillväxt inom företagsobligationsfonder.

Min kollega Ellinor Beckett har skrivit om att räntefonder ofta är mer riskfyllda än vad man tror. Den är viktig för den som funderar på att bredda sitt sparande med räntefonder och vill förstå riskerna.  

Det är en stor efterfrågan på bra företagsobligationsfonder. Placera har valt att titta närmare på två företagsobligationsfonder som sprider riskerna med många små innehav. Det ger båda fonderna relativt låg risk.

Den första fonden är IKC Avkastningsfond. Det är en Placerafavorit och finns bland Placeras köpvärda fonder. Fonden förvaltas av Lars Bredenberg sedan hösten 2013. Fokus är på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor.

Lars Bredenberg

Förvaltningen sker med en strukturerad investeringsprocess. Investeringsstrategin bygger på att man ser det som en utlåning till företaget över löptiden som oftast är mellan tre till fem år. Det innebär att det blir en så kallad buy-and-hold investering och snittlöptiden i fonden är 1,8 år.

Fokus är bolag med låg kreditrisk, och ränterisken hålls normalt låg i fonden. Bolagen ska ha en historik som visar att de klarar av att betala sina ränteåtaganden över en lång tidsperiod. En viktig del för bolagen är ägarbilden. Lars Bredenberg föredrar bolag där det finns långsiktiga ägare som är villiga att skjuta till mer kapital till bolaget om det behövs.

Förvaltaren lägger ner mycket tid på riskhantering i fonden vilket gör att de tar små positioner i nya innehav. Uppsidan i företagskrediter är ju klart begränsad, men nedsidan är att företagen inte kan betala räntan och företagsobligationen förlorar sitt värde.

Fonden innehåller många innehav, totalt 174 stycken. Inget innehav väger mer än 1,85 procent och de tio största innehavens vikt är på runt 14 procent. Det ger fonden en väl diversifierad portfölj med bra riskspridning.

Förvaltaren har lyckats bra med avkastningen i fonden med tanke på fondens låga risk. Avkastningen de senaste fem åren är 16 procent, vilket är dubbelt upp mot kategorisnittet för liknande fonder. Det är riktigt bra med tanke på att risken mätt som standardavvikelse är lägre än kategorisnittets.

Framför allt har fondens snittavkastning på 3 procent per år varit stabil. Som investerare ska man var beredd på att fonden kan tappa i värde under vissa perioder. Fondens sämsta period var under det fjärde kvartalet 2018. Då backade fonden drygt en halv procent. Det tog två månader för fonden att ta tillbaka den förlorade avkastningen. Min vanliga rekommendation tål att upprepas: Det är att månadsspara och vara långsiktig i sina investeringar.

Förvaltningsavgiften är låga 0,6 procent per år. Fonden har belönats med fyra stjärnor av Morningstar på tre och fem år. Med dagens ränteläge förväntas fondens nå en avkastning på cirka 2 till 3 procent efter avgifter. Vilket den klarat av att leverera historiskt. Totalt förvaltar fonden runt 2,5 miljarder kronor, vilket är betydligt lägre än snittet i fondkategorin.

Placera fortsätter att rekommendera köp på Spetsfonden IKC Avkastningsfond för den låga risken och den stabila avkastningen som fonden levererat.

Spiltan Högräntefond är det andra valet. Fonden förvaltas av erfarna Lars Lönnquist och Nicklas Segerdahl. Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer, men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden placerar i nordiska bolag men tar ingen valutarisk.

Nicklas Segerdahl och Lars Lönnquist 

Investeringsprocessen bygger på Spiltan filosofin. De väljer bolag som har en förutsägbar och hållbar affärsmodell, starka kassaflöden och en stabil balansräkning samt gärna en tydlig huvudägare. Investeringarna sprids mellan företag och branscher i Norden, med tyngdpunkt på Sverige, som har förutsättningar att få en bättre kreditvärdighet.

 

Fonden har totalt investerat i 162 innehav. Det gör fonden väl väldiversifierade och inget innehav väger mer än 2,9 procent. Den har haft högre risk mätt som standardavvikelse än IKC Avkastningsfond de tre senaste åren på 0,9 procent men lägre än fondkategori snittet. Avkastningen de senaste fem hör till den högre i fondkategorin på 23,3 procent. Spiltan Högräntefond har belönats med fem stjärnor på både tre och fem år.

Förvaltningsavgiften är 0,75 procent. Min enda oro är fondens storlek. Den hör till de större företagsobligationsfonderna med ett förvaltat kapital på 17,7 miljarder kronor. Under fjolåret fick fonden ett rekordstort nettoinflöde på drygt 7 miljarder kronor. Men obligationsmarknaden har sannolikt till viss del växt i takt med Spiltanfondens tillväxt. Jag kan inte blunda för att den förväntade avkastningen de kommande 12 månaderna är 2,3 procent efter avgifter enligt Spiltan Fonder, vilket är i nivå med IKC Avkastningsfond. Placera ger fortsatt tummen upp för köp av spetsfonden Spiltan Högräntefond.

Placeras rekommendationer av företagsobligationsfonder riktar sig till fondsparare som vill ha en lägre risk i sitt sparande och sprida riskerna i sin portfölj.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
IKC Avkastningsfond Köp 122,76 -
Spiltan Högräntefond Köp 118,34 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -