SKF: Bevisbördan är extra stor

Aktieanalys Aktieanalys. SKF har motvind för tillfället men försvarar marginalerna bra genom besparingar. Aktien har gått bra det senaste halvåret men med en minst sagt svajig historik är vi försiktiga.

SKF-aktien har sedan kursen dunsade i botten i augusti i fjol stigit med drygt 40 procent. Samtidigt har bolagets efterfrågan dämpats allt mer under andra halvåret. SKF har dock gjort ett bra jobb med att sänka kostnaderna och resultaten har klarat sig bra.

För SKF är det framför allt den nordamerikanska marknaden som försvagats kraftigt. Nedgången i regionen tog fart redan i tredje kvartalet och accelererade ytterligare i fjärde kvartalet. SKF:s distributörer drar ned på sina lagernivåer vilket slår hårt mot försäljningen. I fjärde kvartalet minskade omsättningen i Nordamerika med 16 procent i lokala valutor.

Nordamerika är dock som tur är inte SKF:s största marknad. Den svarade under 2019 för sammanlagt knappt 22 procent av omsättningen i koncernen. Europa är största marknad med 42 procent av omsättningen följt av Asien/Stillahavsregionen med 28 procent.

I Europa var utvecklingen inte heller direkt lysande men inte så illa som i Nordamerika. I lokala valutor föll omsättningen med 3 procent och den var samtidigt upp drygt 4 procent i Asien/Stillahavsregionen.

Sammantaget rapporterade SKF en organisk tillväxt i fjärde kvartalet på -3 procent. Snittprognosen i Infront Datas sammanställning inför rapporten var -4,5 procent.

Av SKF:s två verksamhetsområden är det inom Fordonsverksamheten som den största nedgången skett. Försäljningen backade organiskt med drygt 7 procent inom Fordon medan den sjönk dryga 1 procent inom Industriverksamheten. Industri är den klart större verksamheten och står för drygt 70 procent av omsättningen.

Både Fordon och Industri hade bra draghjälp av valutaeffekter och den totala försäljningen för SKF-koncernen i fjärde kvartalet var i princip helt oförändrad jämfört med för ett år sedan. På pappret försämrades SKF:s lönsamhet kraftigt under fjärde kvartalet. Jämförelseperioden innehåll dock stora engångsintäkter från försäljning av verksamhet.

Justerar vi för dessa var rörelseresultatet i kvartalet också i princip oförändrat. Utfallet var 7 procent högre än förväntat och den justerade rörelsemarginalen på 10,3 procent var även den en halv procentenhet över snittprognosen.

SKF har inte något officiellt besparingsprogram igång utan effektiviserar löpande. Tillverkningen konsolideras på flera håll i världen, fabriker stängs och viss verksamhet har sålts av. De löpande besparingarna har inneburit att SKF kunnat hålla uppe den underliggande lönsamheten under det andra halvåret i fjol trots lägre volymer och allmän kostnadsinflation.

Samtidigt som man sparar och effektiviserar på vissa håll i verksamheten så investerar SKF och satsar på andra håll. Bland annat bygger bolaget upp mer tillverkningskapacitet i Asien. I första kvartalet 2020 startar exempelvis tillverkning av kullager vid en ny fabrik i Kina.

SKF investerar också i forskning och utveckling. Det är en del av strategin för att komma bort från den värsta prispressen i branschen. Kullager är i normalfallet inte någon högteknologisk produkt och lågpristillverkare i Asien har pressat lönsamheten på standardprodukter.

Genom att satsa på lager till mer specialiserade slutprodukter kan dock marginalerna hållas uppe. Med hjälp av sensorer kan SKF även erbjuda övervakning av lagrens prestanda. Det är särskilt eftertraktat inom exempelvis valsverk, pappersbruk och vindkraftparker där stora värden kan hänga på att ett relativt fåtal lager presterar som de ska.

Med hjälp av löpande övervakning och underhåll kan produktionsstopp undvikas, vilket kan spara stora summor för kunderna. Uppdragen är abonnemangsbaserade vilket bidrar till förbättrad lönsamhet, jämna inflöden och minskade konjunktursvängningar.

Det första halvåret 2019 var relativt bra för SKF och 2020 års första kvartal väntas inte kunna matcha volymerna i jämförelsekvartalet. Trenderna från fjärde kvartalet väntas i stort bestå med svag efterfrågan inom Fordonsverksamheten och framför allt i Nordamerika.

De analytiker som bevakar SKF räknar med oförändrade intäkter 2020 och en tillväxt på runt 3 procent för 2021. Vinsttillväxten väntas ligga på 8-9 procent om året för de båda närmaste åren.

Snittprognoserna för vinst per aktie ger p/e-tal på 15,0 respektive 13,8 för 2020 och 2021. Justerar vi för skuldsättning ligger värderingen på 10,9 gånger innevarande års väntade rörelseresultat, ev/ebit.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 6,25 kronor per aktie. Det ger en direktavkastning på 3,1 procent. För de närmaste åren väntas direktavkastningar på 3,3 procent respektive 3,4 procent.

SKF-aktien hade backat en del inför bokslutsrapporten och reaktionen på siffrorna blev väldigt positiv. Kursen är nu uppe och nosar på 200-kronorsstrecket, en nivå den haft svårt att varaktigt ta sig över de senaste tio åren.

P/e-talet för de närmaste tolv månaderna ligger en bit över snittet för de senaste fem åren men tar vi hänsyn till en lägre nettoskuld är värderingen mer normal.

En återkommande fråga när det gäller SKF är bolagets förmåga att höja priserna. Konkurrensen från Asien gör det svårt, speciellt i sämre tider. För att inte marginalerna ska pressas måste SKF därför effektivisera internt.

Mycket talar för att vi är nära botten i efterfrågan för industribolagen för den här gången. Coronaviruset kan stöka till siffrorna men statistiken har på sistone gett stöd åt teorin att det andra halvåret 2020 kommer att bjuda på en återgång till viss tillväxt.

Historiskt har det dock varit en segdragen process för SKF att få upp priserna. Det förväntade marginaltappet under 2020 känns därmed inte orimligt att räkna med.

SKF-aktien är väldigt volatil och den tenderar att rusa och rasa med jämna mellanrum. Sammantaget har den dock ett svagt facit för de senaste tio åren. Bevisbördan är därför extra stor och efter aktiens starka uppgång det senaste halvåret är vi försiktiga. Vi behåller en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SKF B Neutral 197,30 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -