Nordea bättre än prognoserna

Q4 Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.013 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2019. Det kan jämföras med ett snittestimat om 955 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.294 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.257 miljoner euro. Utfallet innefattar en engångsintäkt på 138 miljoner euro som Nordea hade kommunicerat inför rapporten.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.108 respektive 775 miljoner euro, mot snittestimat på 1.084 respektive 758 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:40 euro per aktie (0:69), att jämföra med förväntade 0:40 euro. Nordea hade indikerat en utdelning om just 0:40 euro per aktie i samband med föregående rapport.

Nordea är på väg åt rätt håll, men mycket arbete återstår för att banken ska nå målet om ett K/I-tal på 50 procent till 2022.

Det skriver vd Frank Vang-Jensen i bokslutsrapporten.

"Vi har börjat verkställa vår nya affärsplan. Nu fokuserar vi på att uppfylla de finansiella målen som presenterades på vår kapitalmarknadsdag i oktober - och arbetet fortskrider enligt plan", uppger Nordea-chefen.

Han uppger att bankens kundfokus och initiativ för att öka intäkterna ledde till en starkare affärsutveckling under den senare delen av 2019, vilket enligt Frank Vang-Jensen även avspeglas i intäkterna.

"Intäkterna ökade med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnadseffektiviseringar. Kostnaderna minskade med 5 procent vilket ledde till att K/I-talet förbättrades till 57 procent", skriver han.

"Vi ser flera lovande signaler i början av Nordeas nya fas, men det krävs fortfarande mycket arbete för att vi ska nå dit vi vill vara", uppger Frank Vang-Jensen vidare.

Nordeas räntenetto ökade med 3 procent i lokala valutor under det fjärde kvartalet 2019 till 1.108 miljoner euro, från 1.083 miljoner euro i det tredje kvartalet. Utfallet var 2 procent bättre än Infronts analytikersnittestimat på 1.084 miljoner euro.

Utlåningsmarginalerna var pressade medan upplåningskostnaderna förbättrades, skriver Nordea om räntenettoutvecklingen under kvartalet.

"Räntenettot har förbättrats stadigt under de senaste kvartalen. Vi såg ökande volymer samtidigt som marginalpressen gradvis avtog", kommenterar Nordeas vd Frank Vang-Jensen.

Nordeas provisionsnetto på 775 miljoner euro var också 2 procent bättre än analytikernas snittprognos. Utfallet var en ökning om 3 procent mot det tredje kvartalet.

Frank Vang-Jensen framhåller att avgifts- och provisionsintäkterna ökade under fjärde kvartalet i och med utlåningsintäkterna förblev höga och sparandeintäkterna starka.

Intäktsraden nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 26 procent från föregående kvartal. Kundområdena förbättrades och även Group Treasury bidrog positivt. Kvartalsutfallet vid 266 miljoner euro för denna intäktsrad var 12 procent bättre än analytikernas snittestimat enligt Infront.

"Nettoresultatet av poster till verkligt värde förbättrades något jämfört med föregående kvartal, samtidigt som marknadsläget är fortsatt utmanande", kommenterar Frank Vang-Jensen.

Nordea räknar fortfarande med att under 2020 nå en kostnadsbas på 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

I det fjärde kvartalet var kostnaderna 1.179 miljoner euro (1.384), vilket var lägre än ett analytikersnittestimat om 1.222 miljoner euro enligt Infront.

I slutet av fjärde kvartalet uppgick antalet anställda omräknat till heltidstjänster till cirka 29.000, vilket var en minskning med cirka 2 procent från närmast föregående kvartal.

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -