På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Småspararens guide till börsnoteringar

Aktier Att investera i bolag som gör entré på börsen kan vara lockande, särskilt som de senaste årens börsintroduktioner ofta lett till kursrusningar första handelsdagen.

En av den senaste tidens mest uppmärksammade börsnoteringar var när Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT gjorde entré på börsen i höstas. Den övertecknades tio gånger om. De som var med kunde se sina aktier stiga över 30 procent första handelsdagen.

Sedan dess har den stigit till 126 kronor, från introduktionspriset på 67 kronor. Ovanligt många småsparare fick vara med på den resan, om än med små belopp.

Betydligt fler kände sig snuvade på konfekten när Selin-bolaget K-Fast gick till börsen i slutet av november. I den noteringen fick bara var femte småsparare vara med. Den steg 55 procent över teckningskursen första dagen. Dagarna efter sjönk den dock kraftigt, men trots det handlas den i dagsläget till 172 kronor.

Med dessa uppmärksammade exempel är det inte konstigt att intresset för noteringar är stort. Men långt ifrån alla börsnykomlingar blir förstås aktieraketer.

 

Huvudlistan 2019 Första dagen* Utveckling till idag
K-fastigheter 55% 61%
EQT 38% 94%
John Mattson 13% 65%
Karnov Group 4% 20%
K2A Fastigheter (handlades innan på First North) 11% 225%
Traton -2% -10%
Ascelia Pharma -4% -21%
*Uppgång från teckningskurs    

 

Vilka börser finns i Sverige?

Stockholmsbörsen, den som egentligen heter Nasdaq OMX Stockholm, kallas också för huvudlistan. Där listas de större bolagen. Den är indelad i tre olika delar, utifrån storlek på bolagen; small cap, mid cap och large cap. Small cap-listan har ett börsvärde under 150 miljoner euro, large cap har en gräns på minsta börsvärde på 1 miljard euro och mid cap-listan rymmer alla däremellan.

Det finns tio olika handelsplatser för aktiehandel i Sverige. Skillnaderna mellan dem är stora. Skillnaden ligger främst i graden av reglering. Ju mindre reglerad en handelsplats är, desto mer kunskap krävs av den som investerar.

Den andra börsen, eller reglerade marknadsplatsen som det egentligen heter, är Nordic Growth Market, NGM. Den är uppdelad i tre delar, varav huvudlistan är reglerad.

Men Spotlight (tidigare Aktietorget) och First North, då? Jo, de är inga börser, utan oreglerade handelsplattformar. Där sker inga egentliga börsintroduktioner. Bolagen blir istället listade.

I praktiken betyder det att de större bolagen som ska in på börsen går in på Stockholmsbörsen. Förutom NGM:s huvudlista har noteringarna på övriga listor mindre krav på såväl information som handel.

Tumregeln för dig som vanlig sparare är alltså att hålla sig till reglerade börser och att ju större notering, desto större chans till vinst. En oreglerad handelsplats och ett litet bolag ställer mycket större krav på dig som investerare. Därför handlar också den här artikeln främst om hur man ska tänka kring noteringar på huvudlistan.

Stor chans till snabb vinst

Att vara med i en börsnotering innebär ofta en god chans till en snabb prisuppgång. Det tyder de senaste årens noteringar på, men det är också vida erkänt inom forskningen på ämnet sedan många decennier tillbaka. En uppgång på över tio procent på en dag är inte ovanligt.

På lite längre sikt är det inte lika säkert att aktierna fortsätter att överprestera jämfört med börsen, dock.

En anledning till att en nyintroducerad aktie ofta stiger på första handelsdagen är att det då blir en ”lyckad börsnotering” som in sin tur kan skapa mer intresse kring framtida börsnoteringar. Det ligger alltså i emissionsinstitutets intresse att sätta ett pris något i underkant.

Det ska tilläggas att det givetvis är svårt att sätta en prislapp på ett onoterat bolag. Därav de stora svängningarna i priset. För aktiepriset kan ju också gå ned.

Hur kan man delta?

En börsnotering innebär alltså en god chans att tjäna sig en hacka på kort tid. Problemet är att alla som vill inte får vara med, eller får tilldelning, som det kallas.

Tyvärr är det ofta så att i de sämre börsnoteringarna kan du få hur många aktier som helst, men i de bättre inte en enda i värsta fall.

I exemplet ovan med EQT hade Investor bestämt att alla skulle få tilldelning på minst 150 aktier. Ibland lottas tilldelningen ut bland de som anmält sig.

Så ökar du dina chanser att få tilldelning

Måste du vara mångmiljonär och en av bankens mest lönsamma kunder för att få tilldelning i en börsintroduktion? Det trista svaret är att det hjälper. Men det finns några saker som en småsparare kan göra för att öka sina chanser.

Ju större post du vill ha, desto lättare är det att få tilldelning. Ett undantag är ovan nämnda exemplet EQT, där alla som anmält intresse, var sig det var 1 000 eller 10 000 aktier, fick 150 aktier. Det vanliga är att det alltså fond- och pensionsbolag och andra stora och viktiga kunder som tar hela, eller i alla fall en stor del, av kakan.

Men det handlar också om vilken bank du är kund i. Är din bank med i noteringsprocessen ökar det dina chanser att få vara med, men det är ingen garanti.

Om du vill vara med i en börsintroduktion kan du fylla i en anmälningssedel från institutet som håller i noteringen, men det enklaste är att anmäla sig direkt på nätet via din bank, i den mån det går. Att anmäla intresse från flera olika konton, exempelvis såväl ISK som kapitalförsäkring och aktiedepå kan öka dina chanser.

I vissa börsnoteringar är dock inte investeringssparkonton godkända.

Ett sätt att få ökad chans till tilldelning, och öka din chans till större tilldelning också för den delen, är att vara kund hos flera banker. Anmäler du intresse på två ställen ökar du förstås dina chanser. Ibland kan tilldelningen dock vara kopplad till personnummer. Tänk på att det måste finnas täckning på dessa konton.

Ett annat, än mer avancerat sätt att öka sina chanser att vara med i en notering, är att teckna sig för betydligt mer aktier än du i själva verket vill ha. Du vill kanske ha 1 000 aktier, men tecknar för 10 000. I bästa fall får 1 000 istället för 100 (om tilldelningen är att du får 10 procent av det du tecknar dig för).

Detta är förstås en oerhört riskfylld taktik, eftersom du dels riskerar att få många fler aktier än du tänkt dig, dels riskerar att aktierna sjunker i värde.

Vem får aktierna?

Ofta har börsintroduktioner något som kallas ankarinvesterare. Det betyder att några större investerare, ofta fonder eller pensionsbolag, redan från början gått med på att köpa stora poster i en notering.

Bankerna eller emissionsinstituten som genomför börsintroduktionerna ger tilldelning till sina största kunder och sina egna fonder. I de lite större noteringarna är ofta ett stort antal banker inblandade. I exemplet med EQT var antalet banker hela nio. Som småsparare är du alltså ganska långt ned på listan.

Tyvärr blir det lite moment 22 för småspararna. För en av de finaste kvalitetsstämplarna på en notering är vilka som är med och investerar. Stora namnkunniga fonder är definitivt en potentiell framgångsfaktor. Problemet är att ju större institutionellt intresse, desto större risk för ingen eller mycket liten tilldelning för den vanliga spararen.

Såklart kan även proffsen ha fel, men den absolut största risken för att de nynoterade aktierna är mer eller mindre skräp försvinner. Du undviker alltså de största missarna genom denna taktik.

Men många institutionella investerare får ju inte investera på de mindre listorna, då betyder ju inte avsaknaden av dessa att bolaget per automatik är dåligt? Nej, men som tidigare nämnts kräver bolag på First North, Spotlight och NGM mycket mer av dig i fråga om att ta reda på om bolaget noteras till rätt pris eller inte.

Men det finns också  några undantag, decenniets kanske bästa aktieinvestering, Fortnox, handlas fortfarande på NGM och ciderjätten Kopparbergs på Nordic SME, trots att de har börsvärden på över 11 respektive 3 miljarder kronor.

De mindre bolagen blir heller inte genomlysta av media på samma sätt som de stora. Risken att gå på en riktig nitlott är förstås avsevärt större.

Exempel: Så gick det till när John Mattson gick till börsen

27 mars 2019: Fastighetsbolaget John Mattson AB offentliggör att bolaget utreder förutsättningarna för en notering på Stockholmsbörsen. Det görs ingen nyemission i samband med detta, utan syftet är ”ägarspridning” för ”en enklare framtida generationsväxling”. Carnegie är finansiell rådgivare.

22 maj 2019: John Mattson skickar ut ett pressmeddelande om att noteringen blir av. I detta står också att teckningserbjudandet uppgår till 90 kronor. Antalet aktier är 14,5 miljoner kronor motsvarande knappt halva bolaget. Det är John Mattsons dotter Kerstin Skarne som säljer sina aktier.

I pressmeddelandet går också att läsa att vid överteckning kan huvudägaren avyttra ytterligare 2,2 miljoner aktier i en så kallad överdelningsoption. Ankarinvesterare, som tillsammans åtagit sig att köpa 60 procent av aktierna som bjuds ut, är Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior Nilsson Fonder, Fidelity och Tagehus Holding. Förutom Carnegie är också Handelsbanken med och genomför noteringen.

23 maj till 3 juni 2019: Teckningsperiod för investerare. Institutionella investerare har ytterligare en dag på sig. I denna börsintroduktion kan man som småsparare anmäla intresse som kund i Carnegie eller Handelsbanken (som är med i introduktionen) alternativt Nordnet. Minimiposten är 11 000 kronor.

4 juni 2019: I media kan man läsa att John Mattson ”stängt teckningsboken i förtid” efter mycket starkt intresse ”särskilt från pensionsfonder och långsiktiga internationella investerare”.

5 juni 2019: Precis före börsöppning får småspararna veta vilken tilldelning de får. De flesta får 50 aktier, trots att de tecknat sig för flera hundra. Aktien stiger till 102 kronor. Det innebär en vinst på 600 kronor exklusive eventuella courtage för de som fick 50 aktier.

Hur vet man vilka bolag som är på ingång?

För den som läser affärspress och håller sig uppdaterad på tidningarnas ekonomisidor brukar det vara svårt att missa när stora och kända bolag ska till börsen. De lite mindre introduktionerna får förstås inte lika mycket uppmärksamhet.

För att ha koll på vilka bolag som är på väg att lista sig kan du använda sidan Nyemissioner.se. Där finns en lång lista över genomförda, kommande och inställda börsintroduktioner. I vissa fall är de rena spekulationer, ändock väl underbyggda, men i de flesta fall bygger de på uppgifter från bolagen själva.

Varför går ett företag till börsen?

Anledningarna till att företag går till börsen kan vara många och varierande. Noterade bolag har större krav på transparens och regelefterlevnad bland annat, något som är såväl dyrt som arbetskrävande. Själva processen att gå till börsen är även den en dyr historia.

En vanlig anledning till att ett bolag går till börsen är kapitalanskaffning. Exempelvis kanske företaget vill köpa ett annat företag eller göra en stor investering. Då görs introduktionen i samband med en nyemission.

Det kan också vara ett sätt för grundare eller storägare att göra en exit, det vill säga casha ut, helt eller delvis. På börsen sprids ägandet, vilket också kan vara en fördel.

Vissa bolag som går till börsen gör det för att det kan innebära en viss kvalitetsstämpel och dessutom väcka mer intresse och uppmärksamhet från allmänheten. Betydelsen av status ska heller inte underskattas.

Frågor att ställa sig vid en börsintroduktion

Varför går bolaget till börsen?

Om kapitalanskaffning är syftet; till vad ska pengarna användas?

Hur stort är bolaget och vilken lista noteras bolaget på?

Vilka står bakom bolaget och säljer aktierna?

Vilka stora investerare köper stora poster i noteringen?

Väntas noteringen bli övertecknad?

Om jag får tilldelning, ska jag sälja direkt på morgonen vid börsöppning, vid börsstängning, eller behålla?

Vad gör jag med mitt innehav om aktien sjunker första handelsdagen?

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -