På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys En programvaruaktie och en livsmedelsaktie får köpsignaler i Investtechs tekniska analyser. Samtidigt varnas det för ett forskningsbolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) rörde sig närmast horisontellt under måndagen och stängde på 689 punkter vilket var -0.05 procent. Rent tekniskt testar indexet golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Tidigare toppnotering runt 705 punkter utgör motstånd och ett etablerat brott genom denna nivå skulle stärka utsikterna. Stöd hittar vi närmast vid 661 punkter i den korta grafen och runt 627 punkter i den medellånga grafen.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 56 på kort sikt och 66 på lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på både kort- och lång sikt. Investtechs Insiderbarometer visar 191 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 126. Köpandelen på månadsbasis är därmed 60 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Investerarna har betalat allt högre kurser för att köpa in sig i programvarubolaget Vitec Software Group. Det har resulterat i att aktiekursen har brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Det signalerar att vi kan förvänta en starkare stigningstakt och att det råder en ökande optimism bland investerarna. Isolerat sett ger ett brott upp ur en stigande trendkanal goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd på den medellånga grafen men kortsiktigt återfinns motstånd runt 217 kronor. Fokuserar vi på medellång sikt så har aktiekursen stöd runt 130 kronor. Avsaknaden av en motståndsnivå ovanför dagens kurs på medellång sikt stärker utsikterna och ger enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd statistiskt goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vitec Software Group förväntas presentera sin årsrapport den 13 februari. Det medför att det kommer ny information till marknaden och att den tekniska bilden snabbt förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Är man på jakt efter en aktie med lite högre likviditet och volatilitetsrisk så ser OptiFreeze tekniskt spännande ut. OptiFreeze är noterat på Spotlight Stock Market och är verksam inom livsmedelsindustrin. Aktiekursen har nyligen brutit upp ur den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Brott upp ur en stigande trendkanal signalerar för en ännu starkare stigningstakt än de 108 procent som aktien har i årlig stigningstakt om aktien fortsätter sin uppgång innanför den identifierade trendkanalen. Det signalerar även en ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare i aktien. Isolerat sett ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trendkanaler.

Aktiekursen saknar motstånd där ytterligare uppgång indikeras. Vid eventuella reaktioner ned från dagens nivå återfinns stöd runt 25.20 kronor. Aktien har samtidigt en starkt positiv volymbalans som indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Ett RSI-21 värde på 79 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Det indikerar en ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp och stärker utsikterna för en vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI.

Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). OptiFreeze förväntas presentera sin årsrapport den 14 februari. Det medför att det kommer ny information till marknaden och att den tekniska bilden snabbt förändras.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

En tekniskt negativ aktie med något högre likviditet- och volatilitetsrisk som är noterat på Spotlight Stock Market är Hamlet Pharma som bedriver läkemedelsutveckling. Aktiekursen har brutit ner genom golven i de fallande trendkanalerna som Investtechs algoritmer har identifierat på graferna för kort- och medellång sikt. Investerarna har alltså sålt till allt lägre kurser för att komma ur aktien. Brott ned genom trendkanalen signalerar också att vi kan förvänta oss en starkare nedgångstakt än den som varit sedan oktober månad. Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned ur fallande trendkanaler visar till en årlig avkastning som varit -24.7 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

Redan den 16 december 2019 fick vi en säljssignal från en dubbeltopp-formation (DT) som ger signal om vidare nedgång till 30.67 kronor eller lägre. Aktiekursen ligger cirka 17 procent under närmaste motståndsnivå runt 37.50 kronor. Stöd återfinns först runt 10.00 kronor så fallhöjden anses stor. RSI-värdet är under 30 efter de senaste veckornas kursfall, vilket indikerar vidare nedgång enligt Investtechs forskningsresultat på lågt RSI. Aktien har ett starkt negativt momentum och ytterligare nedgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -