På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i en bostadsaktie och en tobaksaktie. Det varnas dock för en biotech-aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen, en nedgång -2.14 procent och stängde på 685 punkter. Senaste gången indexet sjönk lika mycket var den 2 oktober 2019, då det sjönk -2.50 procent. Rent tekniskt har vi en fortsatt fin utveckling i stigande trendkanal på medellång sikt. Tidigare toppnotering runt 705 punkter utgör ett motstånd och ett etablerat brott genom motståndet skulle stärka utsikterna. Stöd hittar vi närmast vid 661 punkter i den korta grafen och runt 627 punkter i den medellånga grafen.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 59 på kort sikt och 66 på lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden. Investtechs Insiderbarometer visar 252 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 143. Köpandelen på månadsbasis är därmed 64 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till bostadsutvecklaren Magnolia Bostad har marginellt brutit upp ur toppen av en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerarna har alltså varit villiga till att ge högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Brott upp ur stigande trendkanaler signalerar också att vi kan förvänta oss en starkare stigningstakt och är ett tecken på en ökad efterfrågan och att det helt enkelt finns ett överskott av köpare. Detta bekräftas av Investtechs forskningsresultat på trendbrott i trendriktningen.

På den medellånga grafen saknar aktien motstånd och vid reaktioner tillbaka så återfinns stöd runt cirka 44.00 kronor. Redan den 23 december 2019 identifierade våra algoritmer en dubbelbotten-formation (DB) vid brott upp genom 38.20 kronor. Målkursen vid 42.78 kronor är uppnådd, men formationen signalerar en fortsatt utveckling i samma positiva riktning.

En positiv volymbalans indikerar att handelsvolymen under den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det bekräftar den positiva trendbilden. Ett högt RSI21-värde på 76 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker utsikterna i aktien. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Tobakstillverkaren Swedish Match återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång och lång sikt. Stigande trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender. Den tekniska trendbilden stärks av en starkt positiv volymbalans som indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva.

En annan positiv indikator är att det saknas motstånd för aktiekursen och att stöd återfinns runt 463 kronor. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd ger det stora avståndet till närmaste stöd och avsaknaden av motstånd goda statistiska förutsättningar till en meravkastning mot referensindex. Aktien har ett RSI över 70 med ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

PledPharma har på grund av fundamentala nyheter fallit med runt -30 procent på knappt en vecka. Aktiekursen har därmed brutit ned ur en närmast horisontell trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sina aktier till kraftigt lägre kurser. Brott ned ur horisontella trendkanaler är statistiskt ett väldigt dåligt tecken enligt Investtechs forskningsresultat på detta. I PledPharmas kraftiga fall bröts även två stödnivåer runt 17.50 kronor och 15.10 kronor som därmed omvandlades till nya motståndsnivåer.

Volymbalansen är starkt negativ vilket försvagar utsikterna då det indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva. Detta bekräftar trendbrottet. Ett lågt RSI-värde under 30 innebär att det råder ett starkt negativt momentum. Det indikerar ytterligare nedgång enligt Investtechs forskning på RSI. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig utvecklingen på börsen under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -