Ericssons resultat under prognoserna

Börsen Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 6,5 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2019. Genomsnittet av 19 analytikers prognoser låg på ett justerat rörelseresultat på 7,5 miljarder kronor.

I det justerade rörelseresultatet ingår en återföring om 0,7 miljarder kronor relaterad till Ericssons tidigare meddelade förlikning i USA.

I Infronts konsensus hade vissa av bidragsgivarna räknat med en återföring om cirka 0,7 miljarder kronor i det justerade rörelseresultatet.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 9,7 procent, mot snittestimatet om 11,4 procent, och den justerade bruttomarginalen var 37,1 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 37,6 procent.

Det justerade rörelseresultatet exklusive ovan nämnda återföring på 0,7 miljarder kronor blev 5,7 miljarder kronor och motsvarande marginal blev 8,6 procent.

Det rapporterade rörelseresultat, inklusive engångsposter, blev 6,1 miljarder kronor, mot snittestimatet 6,22 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 66,4 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront på 65,8 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kronor per aktie för helåret (1:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 1:14 kronor.

Utdelningen föreslås betalas ut i två lika delar.

Ericsson är på "god väg" att nå bolagets mål för 2020 respektive 2022.

Det skriver bolagets vd Börje Ekholm i bokslutet för 2019.

Han varnar samtidigt för högre kostnader under innevarande år.

"För 2020 förväntar vi oss något högre rörelseomkostnader, utan att våra finansiella mål äventyras", skriver han i rapporten.

Ericssons mål för 2020 är en försäljning om 230-240 miljarder kronor och en rörelsemarginal på över 10 procent. För 2022 är målet en rörelsemarginal i intervallet 12-14 procent.

Under 2019 uppgick omsättningen till 227 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen var 9,7 procent.

Ericsson upprepar att strategiska kontrakt, med övergripande positiv bruttomarginal på lång sikt men med låga eller negativa marginaler initialt, förväntas fortsatta påverka Networks.

Det skriver bolaget i kvartalsrapporten under "antaganden för planeringen".

Vidare står bolaget fast vid bedömningen stora 5G-utbyggnader i Kina förväntas börja under 2020.

"Ericsson har investerat i FoU och kapacitet inom leveranskedjan, i syfte att öka marknadsandelarna. Baserat på erfarenhet är marginalerna initialt utmanande, men blir positiva under ett kontrakts livstid", upprepar Ericsson avseende Kinautbyggnaden.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -