Ericsson: Osäkerheten lär bestå

Aktieanalys Ericssons bokslutsrapport blev överlag en besvikelse. Förbättrade marginaler väntas lyfta resultatet under 2020 men bolaget flaggar för högre kostnader.

Att äga Ericsson-aktier på rapportdagar har inte varit något för fegisar det senaste året. Reaktionerna på kvartalssiffrorna har som regel blivit kraftiga och kursen har ömsom rusat och ömsom rasat. Analytikerna har haft lite svårt att få grepp om Ericsson och resultaten har stundtals avvikit ganska kraftigt mot förväntningarna.

Efter en oväntat stark rapport för tredje kvartalet visade sig siffrorna för det fjärde att istället bli klart sämre än väntat. Ericsson själva hade inför rapporten försökt dämpa förväntningarna men man hade uppenbarligen inte varit helt framgångsrika på den punkten. Det justerade rörelseresultatet i fjärde kvartalet landade 13 procent lägre än snittprognosen i Infront Datas sammanställning.

Det var en rad faktorer som bidrog till det oväntat låga utfallet i kvartalet. Lönsamheten inom det klart största affärsområdet Networks tyngdes av det under 2019 förvärvade bolaget Kathrein. Förvärvet tillför viktig kunskap inom antenner men det är forskningsintensiv verksamhet och tynger initialt lönsamheten inom Networks.

Börje Ekholm skriver i sitt vd-ord att han räknar med att Kathrein kommer att påverka Networks marginaler negativt även under 2020 men att en gradvis förbättring av lönsamheten väntas ske i takt med att verksamheten integreras och en ny portfölj med antenner utvecklas.

Lönsamheten inom Networks tyngdes även av en svag tillväxt i Nordamerika, som är en lönsam marknad för området. En pågående konsolidering bland operatörerna i Nordamerika har skapat tillfällig osäkerhet vilket påverkat efterfrågan negativt i kvartalet.

Dessutom fortgår situationen med så kallade strategiska kontrakt inom 5G. Skiftet till nästa generations mobilt bredband pågår för fullt och för Ericsson gäller att tidigt få in en fot hos operatörerna. Bolaget tummar på marginalerna för att bygga relationer som långsiktigt väntas gynna marknadspositionen inom 5G.

Enligt egen utsago är Ericsson idag ledande inom 5G med 78 kommersiella avtal med unika operatörer och 24 driftsatta nät på fyra kontinenter. Den negativa effekten av de strategiska kontrakten kunde i fjärde kvartalet kompenseras av interna effektiviseringar. Bruttomarginalen i kvartalet var därför oförändrad mot föregående år.

Rörelsemarginalen inom Networks landade ändå nästan två procentenheter under snittprognosen inför rapporten. Rörelseresultatet var 17 procent lägre än Infronts snittprognos.

I kvartalet var det nästan bara Networks som nådde positivt resultat. Det sammanlagda resultatbidraget från områdena Digital Services, Managed Services och Emerging Business and Others var svagt negativt i fjärde kvartalet och -14 miljarder kronor för helåret 2019. Av de tre var det bara Managed Services som nådde positivt resultat för helåret.

Sammantaget var Ericssons underliggande rörelsemarginal för 2019 9,7 procent., snubblande nära målnivån 10 procent. Den rapporterade marginalen var dock bara 4,6 procent.

Rörelseresultatet tyngdes förutom av omstruktureringskostnader även av böter på drygt 10 miljarder kronor till justitiedepartement och finansinspektion i USA. Böterna gäller historiska korruptionsbrott begångna i andra länder men som faller under amerikanska lagar via Ericssons verksamhet i USA.

Kostnader för att säkerställa en bättre regelefterlevnad i framtiden påverkade fjärde kvartalet och kommer även att bidra till ökade kostnader under 2020. Börje Ekholm understryker dock att de finansiella målen för innevarande år inte äventyras. De är en omsättning mellan 230 och 240 miljarder kronor och en rörelsemarginal på minst 10 procent.

De analytiker som bevakar Ericsson räknar enligt Infront Data i snitt med att Ericsson når en omsättning på knappt 237 miljarder med en justerad rörelsemarginal på 11,5 procent. Justerat rörelseresultat väntas öka 140 procent och vinst per aktie spås uppgå till 4,89 kronor.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 210 838 227 216 236 622 243 612
Rörelsemarg., % 4,4 9,7 11,5 12,8
Vinst/aktie, sek -1,98 0,67 4,89 5,82
Utdelning, sek 1,00 1,50 1,67 2,20
Källa: Infront Data      

 

Ericsson har även satt upp en målsättning om att rörelsemarginalen ska stiga till 12-14 procent år 2022. För 2021 räknar analytikerna med att den justerade marginalen landar på 12,8 procent. Vinst per aktie väntas öka med 19 procent till 5,82 kronor.

De estimaten innebär i dagsläget p/e-tal på 15,9 respektive 13,4. Justerat för en nettokassa på 34,5 miljarder kronor vid årsskiftet värderas rörelsen i Ericsson till 8,9 gånger 2020 års väntade rörelseresultat.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 1,50 kronor per aktie. Det ger i dagsläget en direktavkastning på 1,9 procent. För de närmaste två åren väntas direktavkastningar på 2,1 procent respektive 2,8 procent.

Ericssons kvartalsrapporter har det senaste året som oftast möts av kraftiga kursreaktioner. Halvårsrapporten sänkta aktien kraftigt medan niomånadersrapporten fick kursen att rusa uppåt. Bokslutet sänkte åter kursen kraftigt. Räknat ett år tillbaka i tiden är aktien mer eller mindre oförändrad.

Analytikerna har som sagt lite svårt att få grepp om Ericsson för tillfället. Det är mycket som pågår i bolaget och många svårkontrollerade faktorer som får påverkan på resultaten. Det skapar en osäkerhet på aktiemarknaden som också speglas i den tröga kursutvecklingen.

Osäkerheten lär bestå de närmaste kvartalen då analytikerna räknar med en kraftigt förbättrad lönsamhet under 2020 samtidigt som Ericsson flaggar för ökade kostnader och att nyförvärvade Kathrein kommer att fortsätta späda ut marginalerna.

Värderingen är låg om vi beaktar Ericssons stora nettokassa och aktien är för närvarande åter nere i närheten av bottennivåerna för det senaste året. Humöret brukar skifta snabbt när det gäller Ericsson-aktien och från dagens nivåer är det upplagt för en rekyl uppåt de kommande månaderna.

Överlag tror vi dock att aktien kommer att förbli slagig mellan kvartalen en tid till och vi behåller vår neutrala rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Ericsson B Neutral 79,98 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -