På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Essity: Lite för grumliga utsikter

Aktieanalys Essity lägger bakom sig ett urstarkt 2019. Prishöjningar har varit en bidragande faktor, men nu tycks den trenden vända och priserna sjunker istället. Orkar aktien lyfta vidare trots det?

Essity bjöd på lite blandade besked när bolaget på onsdagen drog ett streck under 2019. Det fjärde kvartalet innehöll överlag något bättre siffror än väntat. Utvecklingen har varit stark för Essity under hela 2019 tack vare lägre kostnader för råmaterial i kombination med högre försäljningspriser. Det har lyft lönsamhet och resultat kraftigt.

I det fjärde kvartalet ökade det justerade rörelseresultatet med nästan 40 procent. Marginalen förbättrades med 3 procentenheter till 13,5 procent.

Den extremt goda lönsamheten är resultatet av prishöjningar som genomfördes i början av 2019. Dessa kom till som svar på kraftigt stigande massapriser året innan. I nästan exakt samma veva som Essity fick igenom prishöjningar började dock massapriserna falla. Effekten blev en kraftigt förbättrad lönsamhet under 2019.

Nu höjs kraven på att priserna åter ska justeras nedåt för att reflektera de betydligt lägre massapriserna. I nyligen avslutade europeiska förhandlingar inom affärsområdet Consumer Tissue har Essity fått gå med på prissänkningar på låga ensiffriga procenttal. Det kommer att slå igenom i siffrorna för första kvartalet och påverka lönsamhet, resultat och tillväxt negativt.

Consumer Tissue (toalett-/hushållspapper och näsdukar bland annat) är det av Essitys tre affärsområden som dragit allra störst nytta av de lägre råmaterialpriserna. Rörelseresultatet för området mer än fördubblades i fjärde kvartalet och lyfte 60 procent för året som helhet.

Av Essity-koncernens helårsresultat har Consumer Tissue därmed svarat för cirka en tredjedel. Det största området är fortfarande Personal Care som stått för knappt 40 procent av koncernens rörelseresultat.

Personal Care är huvudsakligen blöjor, bindor och inkontinensskydd. Området är fortsatt mer lönsamt än Consumer Tissue men förbättringen under 2019 var inte lika stor. Justerat rörelseresultat steg 6 procent för helåret och marginellt mer i fjärde kvartalet enskilt.

Området Professional Hygiene tillverkar produkter för offentliga toaletter, som handdukar och toalettpapper. Precis som Consumer Tissue har området dragit full nytta av lägre råmaterialkostnader och en bättre prisbild. Resultatet förbättrades med 30 procent i fjärde kvartalet och med ungefär hälften så mycket för helåret 2019.

Essity var som bekant fram till mitten av 2017 en del av skogskoncernen SCA. Som en del i en större koncern kom verksamheten att bli betydligt mer ineffektiv än mer renodlade konkurrenter. Essity hade med sig ur SCA en allt för stor och ineffektiv produktionsstruktur, allt för många underpresterande produktkategorier och en eftersatt produktutveckling.

Allt detta jobbar man fortfarande med. Effektiviseringar sker både löpande och i mer fokuserade program. Under 2019 uppgick besparingarna till en dryg miljard kronor. Något uttalat mål för rörelsemarginalen finns inte men 15 procent har nämnts som ett första riktmärke. Utfallet 2019 blev en ebita-marginal på 12,3 procent.

Ett sätt att få upp lönsamheten är att lansera nya, innovativa produkter som kunderna är beredda att betala lite extra för. Essity jobbar som sagt för att korta ned ledtiderna från koncept till lanserad produkt och har fått upp tempot en del.

Bidragande till en förbättrad lönsamhet är också att Essity lägger ned produkter som håller för svag lönsamhet och fokuserar på de marknader och de produkter där man har starkast marknadsposition.

En ökad närvaro på tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika är ett uttalat mål. I dagsläget utgör dessa marknader 37 procent och de rapporterade en underliggande tillväxt på dryga 9 procent under 2019 att jämföra med drygt 2 procent på mogna marknader, huvudsakligen i Europa.

Totalt sett rapporterade Essity för helåret 2019 en omsättning som var 9 procent högre än året innan.

För de båda närmaste åren räknar de analytiker som bevakar Essity med att tillväxten bromsar in till 2-3 procent om året. Lönsamheten väntas ta ett kliv uppåt under 2020 men sedan plana ut under 2021. Sammantaget innebär det att prognosen för vinst per aktie år 2020 ligger 18 procent högre än 2019, på 15,47 kronor. 2021 väntas en ytterligare uppgång på 6 procent till 16,34 kronor.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 118 500 128 975 131 507 135 314
Rörelsemarg., % 10,9 12,3 13,6 13,7
Vinst/aktie, sek 11,23 13,12 15,47 16,34
Utdelning, sek 5,75 6,25 7,00 7,51
Källa: Infront Data        
         

 

De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 19,5 respektive 18,5 för de båda närmaste åren.

Utdelningen för 2019 föreslås bli 6,25 kronor per aktie vilket ger en direktavkastning på 2,1 procent. För de kommande två åren väntas direktavkastningar på 2,3 procent respektive 2,5 procent.

Essity-aktien steg nästan 40 procent under 2019 då bolagets kvartalsrapporter tenderade att överraska positivt under året. Vinstprognoserna har successivt rört sig uppåt det senaste dryga året då effekten av prishöjningar och fallande råmaterialkostnader gett oväntat stor positiv effekt på resultaten.

Den trenden lär få åtminstone ett hack i kurvan i och med att Essity nu aviserar sjunkande priser i det första kvartalet 2020. Vd Magnus Groth sade i samband med bokslutsrapporten att de prissänkningar som förhandlats fram i Europa varit mindre än befarat. Han kunde dock inte utesluta ytterligare sänkningar framöver, oavsett om massapriserna faller ytterligare eller ej.

Magnus Groths förväntan vad gäller massapriserna är att de ligger stilla i början av 2020 men att de sedan kan röra sig uppåt något. Priserna är nu nere på så låga nivåer att massatillverkarna börjat strypa utbudet och lagernivåerna sjunker. Det talar för högre råmaterialpriser på sikt.

I värsta fall kan vi mot slutet av 2020 hamna i ett omvänt läge mot 2019 där Essitys marginaler kläms mellan stigande råmaterialkostnader och lägre försäljningspriser.

Kombinationen av något mer grumliga utsikter för de kommande kvartalen, tuffa jämförelsetal, en stark kursutveckling i fjol och en sedvanligt hög värdering gör att vi tycker risker och möjligheter balanserar rätt väl i Essity-aktien för tillfället. Vi tar därför ned vår rekommendation till Neutral.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -