På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtech ser köpsignaler i ett spelbolag och i elektroniska etiketter. Men det varnas samtidigt för en bettingaktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) stängde under förra veckan för första gången över 700 punkter. Under veckans första handelsdag rörde sig indexet dock närmast horisontellt och stängde på 705 punkter (+0.02 procent). Ser vi till den tekniska bilden har vi en fin utveckling i stigande trendkanal på medellång sikt. Ett starkt positivt momentum indikerar optimism bland investerarna och stärker utsikterna på kort sikt. Stöd hittar vi närmast vid 690 punkter i den korta grafen och 627 punkter i den medellånga grafen som visad här. Motstånd saknas vilket stärker de tekniska utsikterna.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 70 på kort sikt och 67 på lång sikt. Det indikeras därmed en ordentlig övervikt av optimister på marknaden. Dessa värden är de högsta noterade de senaste 18 månaderna.

Investtechs Insiderbarometer visar 335 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 170. Köpandelen på månadsbasis är därmed 66 procent. På årsbasis är köpandelen 74 procent. Noterbart är att köpandelen på månadsbasis sjunkit från trakten av 80 procent i november 2019 till dagens siffra på 66 procent. Antalet insiderförsäljningar på månadsbasis är idag dubbelt så stort som i november 2019. Indexet är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till ENLABS som är verksamma inom spelindustrin visar till en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Stigande trender är ett resultat av att köpintresset och viljan till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget bland investerare har varit ökande. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender ger just stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktiekursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation (REC). Målkursen vid 26.73 kronor är nådd, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Den tekniska bilden stärks av att aktien saknar motstånd. Vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt 26.10 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen, som gör att aktien har en starkt positiv volymbalans. Den indikerar att det har varit en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym vid dagar med nedgång, vilket stärker den stigande trenden. Efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning mot börsen. Aktien har även ett högt RSI-värde över 70 med ett starkt positivt momentum som indikerar en ökande optimism bland investerarna. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Pricer som utvecklar produkter inom elektroniska hyllkantsetiketter visar en stark utveckling. Aktiekursen har brutit upp ur de stigande trendkanaler som våra algoritmer har identifierat på graferna för medellång och lång sikt. Det signalerar att aktien kan förväntas få en starkare stigningstakt.Detta bekräftas av Investtechs forskningsresultat på trendbrott. Aktien stärks av att det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid eventuella reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 12.00 kronor. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd ger avståndet till närmsta stöd och avsaknaden av motstånd goda statistiska förutsättningar till en fortsatt positiv utveckling.

Aktien har även en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen under den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Det stärker både den positiva trenden och den tekniska bilden i sin helhet. Ett högt RSI över 70 indikerar en ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Pricer B. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till spelkoncernen Kambi Group har sett bättre dagar sett ur ett tekniskt perspektiv. Aktien ligger i en fallande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerare har alltså sålt sig ur bolaget till lägre och lägre kurser. Aktien har nyligen brutit ned genom en tidigare stark stödnivå runt 140 kronor. Det signalerar en vidare nedgång och medförde att stödnivån omvandlades till ett starkt motstånd. Nästa stödnivå återfinns nu runt 123 kronor på på medellång sikt.

Aktien har även en starkt negativ volymbalans som indikerar att volymen varit högre på dagar med nedgång och lägre på dagar med uppgång i kursen. Detta bekräftar dels att köparna är passiva medan säljarna är aktiva samt den negativa trendbilden och indikerar därmed en ökad pessimism bland investerarna. Aktien har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde runt 28 där ytterligare nedgång indikeras enligt Investtechs forskning på RSI. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -