På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Enighet om ett mellanmjölksår

Makrokommentar Analytikerkåren hoppas/räknar med stabil tillväxt under 2020. Makrodata under slutet av 2019 och inledningen av 2020 ger tämligen stort stöd i den synen på global ekonomi.

Världsekonomin går nu in i ett nytt år och analytikerkåren är relativt samstämmig när det gäller synen på den ekonomiska utvecklingen. Den kan sammanfattas som att 2020 blir ett år med trög men relativt stabil tillväxt. Året ska inledas svagt men tillväxten väntas ta lite bättre fart ju längre in på året vi kommer.

Ett exempel på samstämigheten är att av ett trettiotal bedömare som vi kikat på, så räknar den mest pessimistiska med en amerikansk BNP-tillväxt på 1,5 procent medan den mest optimistiska ligger på 2,3 procent (tillväxten 2019 väntas ha landat runt 2,3 procent). För EMU-området är motsvarande spann mellan 0,5 och 1,4 procent (1,2 procent 2019) och för Japan är spannet bland bedömarna -0,2 till 0,7 procent (1,0 procent 2019). Så om volatiliten för tillfället är osedvanligt låg på aktie- , valuta- och räntemarknad så kan faktiskt det samma sägas om analytikerkåren. Inget av de lite större analyshusen törs sticka ut.

IMF räknade i sin tur i sin prognos från oktober (en uppdatering av prognosen kommer den 20 januari) med att global tillväxt ska stiga från 3,0 procent 2019 till 3,4 procent 2020.

Utifrån den här till stora delar samstämmiga bilden av global ekonomi kan det därför vara intressant att se med vilka ingångsvärden vi går in i det nya året. Inte minst mot bakgrund av att handelsavtalet mellan USA och Kina är på plats och att Brexit-frågan, i alla fall för tillfället, är vilande.

ESI

Citigroups Economic Surprise Index (ESI) mäter hur makrostatistiken rullas ut I förhållande till analytikernas prognoser. Ett positivt värde indikerar att huvudelen av statistiken lyckas överraska på uppsidan och det omvända gäller för negativa värden. ESI säger dock mycket lite om själva styrkan i ekonomin.

Det mest positiva i ESI är att trenden är mer eller mindre uppåtriktad i alla regioner som vi tittar på. ESI för EMU-området är rejält upp efter en djupdykning under hösten. En stor del av den uppgången förklaras troligen av att analytikernas förväntningar successivt skruvats ner. Ändå är det givetvis ett positivt konjunkturtecken som väcker hopp om en vändning uppåt under 2020. I USA och i tillväxtekonomierna (Emerging Markets) ligger ESI kring nollstrecket. 

Industrin

Relativt stora förhoppningar har ställts på att industrikonjunkturen ska ta bättre fart under loppet av 2020, framför allt i EMU-området. En positiv börsavslutning på fjolåret kan exempelvis delvis spåras till att inköpschefsindexen för industrin började stabiliseras och till och med uppvisade en positiv trend under hösten.

December månads utfall för det globalt sammanvägda indexet, med en mindre nedgång, blev därmed en besvikelse (Markit Economics). I den positiva vågskålen får läggas att indexet trots allt fortsatte att hanka sig över den 50-nivå som enligt tumregeln markerar gränsen mellan tillväxt och nedgång.

För att sätta den väntade uppgången i för industrin i lite perspektiv så räknar exemeplvis ett genomsnitt av analytikerkåren med att tysk industriproduktion ska stiga med måttliga 0,2 procent under 2020 efter att ha sjunkit med 3,3 procent under 2019. Så det rör sig knappast om någon högfartsuppgång.

Tjänstesektorn

Under större delen av 2019 var det tjänstesektorn som agerade tillväxtlok i företagssektorn.  Även här var dock trenden nedåtriktad men vi fick se en tydligt uppstuds i decembermätningen. Det väcker hopp om att tjänstesektorn ska kunna fortsätta hålla hjulen rullande tills vi får se en mer tydlig återhämtning i industrin. Dessutom är tjänstesektorn en betydligt viktigare part vad gäller den totala sysselsättningsutvecklingen.

Arbetsmarknaden

Ett synnerligen viktigt skäl till att till att tillväxten hållits uppe på en någorlunda nivå under 2019 är att hushållen fortsatt att konsumera i hygglig takt. Det gäller framför allt i USA men också i Europa, Japan och Kina, om än i en något mindre omfattning. Ett skäl till optimistiska hushåll är att arbetslösheten sjunkit till rekordlåga nivåer. I USA ligger den på 50-årslägsta och även i EMU-området ligger den nära de lägsta nivåer som uppmätts under de senaste 30 åren.

Nu har visserligen nedgången i arbetslöshet stannat av men det finns heller inga tecken på att arbetslösheten skulle börja stiga på något dramatiskt sätt, vare sig i USA eller Europa. Även om risken är större för en arbetslöshetsuppgång på den här sidan Atlanten. Det bör därför finnas goda förutsättningar för att den privata konsumtionen ska kunna fortsätta att vara en viktig tillväxtmotor under 2020. Inte minst givet det fortsatt låga ränteläget.  

Den låga arbetslösheten i utgångsläget bidrar samtidigt till att det finns utbudsproblem när det gäller att få upp tillväxten till en uthålligt högre nivå.

Inflationen

Inflationen när närmast lyst med sin frånvaro under stora delar av 2019. Mot slutet av året syntes däremot en uppgång, om än från låga nivåer. Framför allt gällde detta i EMU-området. Den uppgång vi sett lär däremot inte leda till någon form av reaktion från centralbankshåll. Den amerikanska centralbanken har tidigt indikerat att de är beredda att acceptera en inflation över målet på 2 procent utan att det kommer att föranleda någon åtramning av penningpolitiken. Tvärtom pekar marknadsförväntningarna mot en ytterligare räntesänkning mot slutet av 2020.

I ECB:s fall kämpar banken fortfarande med att få upp inflationen till en acceptabel nivå, vilket tillsammans med tröga ekonomiska utsikter väntas leda till någon form av stimulansåtgärd tidigt under 2020.

Sammanfattningsvis

Utifrån hur statistikskörden sett ut under slutet av 2019 och inledningen av 2020 är det lite svårt att motsätta sig bilden av 2020 som något av ett mellanmjölksår vad avser den globala tillväxten. Den största risken, som vi ser det på Placera, är att industrikonjunkturen fortfarande endast visar små tecken på att återhämta sig. Fortsätter den svaga utvecklingen i industrin är risken stor att den på ett mer allvarligt sätt sprider sig till tjänstesektorn och arbetsmarknaden. I så fall lär 2020 bli ett betydligt svagare tillväxtår än befarat.

Den positiva tolkningen av makrostatistiken är att 2020 skulle kunna bli ett år med mjuklandning i USA och viss återhämtning i Europa. Att länder som Kina och Japan dessutom stimulerar sina ekonomier skulle också kunna bidra till en stabil, om än lite trög, global tillväxt. Inflationen skulle också hållas i schack i den här scenariot. Blir det här fallet skulle börsuppgången mycket väl kunna fortsätta.

Den sedvanliga brasklappen får bli att det har en tendens att komma diverse överraskningar när samstämmigheten i analytikerkåren är så här stor.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -