På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtech har hittat en fastighetsaktie och en byggaktie med köpsignaler. Däremot varnas det för ett råvarubolag.

Under måndagen öppnade marknaden positivt. Stockholmsbörsen (OMXSPI) steg svagt med +0.33 procent och stängde på 692 punkter. Ser vi till den tekniska bilden har vi en fin utveckling i en stigande trendkanal på medellång sikt. Ett starkt positivt momentum indikerar optimism bland investerarna och stärker utsikterna på kort sikt. Stöd hittar vi närmast vid 661 punkter i den korta grafen. Motstånd saknas.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 67 på kort sikt och 66 på lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden. Dessa värden är de högsta noterade de senaste 18 månaderna.

Investtechs Insiderbarometer visar 339 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 161. Köpandelen på månadsbasis är därmed 68 procent. På årsbasis är köpandelen 75 procent. Noterbart är att köpandelen på månadsbasis sjunkit från trakten av 80 procent i november till dagens siffra på 67 procent. Antalet insiderförsäljningar på månadsbasis är idag dubbelt så stort som i november.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Fastighetsbolaget Kungsleden ligger i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att köparna har varit villiga till att betala allt mer för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender ger isolerat sett goda utsikter för fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Stöd återfinns runt 91.00 kronor och avsaknaden av motstånd stärker aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd är avsaknaden av motstånd samt avståndet till stödnivån tekniskt starka signaler som stärker utsikterna.

En positiv volymbalans indikerar att volymen på medellång sikt har varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det bekräftar den positiva trendbilden. Ett högt RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt vilket även det stärker den tekniska bilden. Aktien är positiv på insiderhandel och totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till NCC B återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerarna har alltså betalat allt högre kurser över en längre period för att köpa in sig i aktien. Det signalerar en optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender gav aktier i stigande trender en årlig genomsnittlig meravkastning på +7,9 procentenheter mot referensindex.

Aktiekursen befinner sig i en rektangelformation (REC) mellan stödet på 149 kronor och motståndet runt 174 kronor, som här illustreras med två blå horisontella linjer. Ett etablerat brott på en av dessa nivåer signalerar den fortsatta utveckling i samma riktning.

Aktiekursen befinner sig även mellan stödet vid cirka 151 kronor och motståndet vid cirka 170 kronor. Även här kommer ett etablerat brott på en av dessa nivåer signalera den fortsatta utveckling för NCC B. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar vilket stärker den tekniska bilden ytterligare. Aktien är positiv på insiderhandel och totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till det kanadensiska gruvbolaget Semafo som är noterat på Stockholmsbörsen ligger i en fallande trend på graferna för kort och medellång sikt. Det indikerar att det har varit ett svagare intresse bland investerare som över tid har godtagit lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling.

Aktiekursen återfinns mellan stödnivån vid cirka 16.30 kronor och motståndet vid cirka 20.00 kronor. Ett brott upp genom motståndet runt 20.00 kronor skulle stärka utsikterna medan ett brott ned genom stödnivån skulle försvaga utsikterna i aktien. En negativ volymbalans indikerar dock att volymen har varit högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar, vilket bekräftar den fallande trenden och försvagar den tekniska bilden. Aktien är svagt negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -