På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Rätt fondsäsong för högutdelare

Fondanalys Fjärde kvartalets rapportperiod står för dörren och efter den börjar årets utdelningssäsong. Inför den har Placera hittat tre köpvärda fonder med fokus på direktavkastning som investerar i Sverige, Norden och globalt.

Ju fler fonder jag analyserar, desto mer inser jag att det finns ett otal olika investeringsstrategier som leder till en ovanligt hög riskjusterad avkastning. Det kan exempelvis vara att satsa på snabbväxande teknikbolag, eller den raka motsatsen - investera i stabila och långsamtväxande reala tillgångar, Placera har tittat närmare på en av de mest klassiska investeringsstrategierna som går ut på att investera i bolag med högutdelande bolag.

Det finns många varianter för att investera i aktieutdelningar. Man kan välja bolag med högst direktavkastning. Eller så skapar man kombinationer, då kan man investera i bolag med hög direktavkastning som kontinuerligt höjer utdelningen från ett år till ett annat. Ett av de mest kända temana inom utdelningsstrategier är det så kallade ”Aristocrats index” som finns på den amerikanska aktiemarknaden.

Aristocrats Index utgår från det kända och breda amerikanska S&P 500 indexet som innehåller de 500 största amerikanska bolagen, största bolag i index är Apple. Därifrån plockas 40 till 60 aktier ut och ett nytt index skapas som investerar i bolag som höjt utdelningen i minst 25 år i följd. Indexet är likaviktat och heter S&P 500 Dividend Aristocrats. Med likaviktat index väger bolagens aktier lika mycket i index oberoende av bolagets marknadsvärde.

Tricket med Aristokrat-index har varit en lönsam historia, trots att fjolåret inte bjöd på någon överavkastning mot S&P 500 index. Lyfter vi blicken har det senaste decenniet varit till indexets fördel. I genomsnitt har Aristokraterna levererat 1,2 procentenhets högre avkastning än S&P 500 index, till en något lägre risk mätt som standardavvikelse. Aristokraternas index saknar helt FAANG-bolagen som omfattar Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Alphabet (Google).

De amerikanska teknik- och tillväxtbolagen har till stor del varit den amerikanska börsmotorn det senaste decenniets, vilket framgår tydligt i artikeln om decenniets bästa fonder som bestod till stor del av globala teknikfonder. Idag väger de fem största amerikanska bolagen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon och Facebook tillsammans 18 procent.

För några år sedan kom det två intressanta fonder, den ena med fokus på Stockholmsbörsen och den andra med fokus på Norden. Båda är passivt förvaltade fondprodukter som skapar ett eget nytt index utifrån vissa givna parametrar liknande Aristokrat-index. Jag skrev om fonderna för ett år sedan. Nu tänkte jag ta tempen på dem och se hur de har utvecklats sedan dess. Samtidigt adderar jag till ytterligare en intressant fond med siktet inställt på utdelningsbolag på den globala arenan.

Spetsfonden Aktiespararna Direktavkastning såg dagens ljus i oktober 2016. Fonden efterliknar faktorindexet SIX Sweden Dividend 15 index. Det indexet är beprövat och har flera år på nacken och omfattar totalt 15 bolag.

Investeringsprocessen utgår från de 40 mest likvida aktierna på Stockholmsbörsen. Bolagen rankas efter direktavkastning, som vägs samman för den senaste treårsperioden. Kommande direktavkastning väger 60 procent, fjolårets avkastning 30 procent och resterande del tillfaller direktavkastningen två år tillbaka i tiden.

De 15 aktier med högst sammanvägd direktavkastning utgör indexet från mars till februari, året därpå. Investeringsprocessen ger en relativt låg omsättningshastighet och alla aktier får vikten 6,7 procent vid revideringstillfället, men får sedan fluktuera fritt till nästa revideringstillfälle ett år senare.

Fem största innehaven i Aktiespararna Direktavkastning
JM 8,7%
Hennes & Mauritz 8,4%
Castellum 7,8%
Skanska 7,5%
ABB 7,4%
Källa: Morningstar 40%

 

Fondens största sektorer är industri- och finansbolag som tillsammans väger drygt 43 procent av fondens värde. De fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har hög direktavkastning och igår i fonden. Fonden saknar helt investeringar inom tekniksektorn.

Fonden har levererat en avkastning på 41 procent de senaste tre åren. Det är högre än snittet för Sverigefonder som ligger på 37,5 procent. Det som sticker ut är risknivån mätt som standardavvikelse, som är klart lägre i fonden på 10,9 procent mot kategorisnittets dryga 13 procent. Fonden som har drygt tre års historik har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Aktiespararna Direktavkastning   Fondkategori, Sverige
Avkastning % 3 år 41,0 37,5
Avkastning % 1 år 25,4 27,6
Risk % 3 år 10,9 13,1
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,3  
Rörlig avgift  Nej  
Fondens startdatum den 3 oktober 2016  
Förvaltare: Tomas Eriksson  
* Morningstar har 5-gradig skala  Peter Magnusson  
Källa: Morningstar den 10 jan 2020    

 

Värt att tänka på att detta är en långsiktig strategi. Fonden innehåller bara 15 bolag och vissa år kommer den att bli vinnare och år andra förlorare. 2019 var avkastningen sämre än kategorisnittet samtidigt som fonden klarade nedgången 2018 betydligt bättre än kategorisnittet. Men om du vill ha en fond som satsar på stora stabila högutdelande bolag så är Aktiespararna Direktavkastning ett intressant alternativ.

Vi gillar självklart den låga förvaltningsavgiften på 0,3 procent per år. Placera rekommenderar köp av spetsfonden Aktiespararna Direktavkastning och tror att den har goda förutsättningar att fortsätta lyckas bra.

Placeras andra val går utanför Sverige och är klart än Aktiespararna Direktavkastning. Xact Högutdelande är en börshandlad fond. Fonden fokuserar på nordiska bolag med kombinationen av hög utdelning och stabil kursutveckling (låg volatilitet i aktien). Fonden såg dagen ljus i april 2017. Trots att fonden inte riktigt har tre år på nacken är avkastningen imponerande.

Fonden är passivt förvaltad och precis som Aktiespararna Direktavkastning följer Xact Högutdelande ett index. Fonden följer Nordic High Dividend Low Volatilty Creteria Index. Ett index som återspeglar avkastningen i en portfölj av nordiska aktier med kombination av hög direktavkastning och låg historisk volatilitet.

Indexet utgår från de 150 mest omsatta aktierna på de nordiska börserna, Helsingfors, Köpenhamn, Stockholm och Oslo. Sedan väljs runt 45 bolag som rankas bäst utifrån en kombination av direktavkastning och låg risk. Bolag med hög direktavkastning kommer inte automatiskt med i fonden utan det är kombinationen som är viktig. Urvalsprocessen görs halvårsvis och indexet omviktas vid varje tillfälle.

Indexet har vissa hållbarhetskriterier och innehåller inte aktier i företag där mer än fem procent av intäkterna kommer från utvinning, produktion eller distribution av fossila bränslen eller produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, eller krigsmateriel.

Respektive bolagsvikt i fonden bestäms av storleken på direktavkastningen och den historiska risken i aktien. Bolag med högre utdelning och lägre risk väger mer index. Fondens största innehav är finska Sampo med en vikt på 3 procent och det minsta är danska H. Lundbeck med 1,7 procent. Inget innehav väger mer än 3 procent och man kan se innehaven som relativt likaviktade.

Fem största innehaven i XACT Högutdelande
Sampo 3,0%
Tele2 2,8%
Gjensidige  2,7%
Resurs Holding 2,6%
Telia Company 2,6%
Källa: Morningstar 14%

 

De största sektorerna är finansbolag på drygt en tredjedel, vilket är en stor övervikt mot nordiska aktieindex. Den nordiska paradgrenen industribolag utgör knappt 22 procent och är fondens nästa största sektor. Drygt hälften av fondens värde består av svenska bolag. Finska bolag väger näst mest på 17 procent.

Sedan start i april 2017, har Xact Högutdelande avkastat betydligt mer än MSCI Nordic index inklusive utdelningar. Under fjolåret var avkastningen marginellt sämre än fondkategorin Nordenfonder. Det som imponerar är den låga risken i fonden. Den landar på drygt 9 procent jämfört med kategorisnittets på drygt 12 procent. Den riskjusterade avkastningen är riktigt bra.

Backar vi ytterligare ett år och ser på avkastningen 2018 är det tydligt att fonden har defensiva egenskaper. Då steg fonden med drygt 1 procent samtidigt som index backade 5 procent och kategorisnittet för Nordenfonder backade hela 7 procent. Resonemanget är detsamma som för Aktiespararna Direktavkastning. Fondens strategi kan göra den till förlorare vissa enskilda år, men över tid bör investeringsstrategin fungera bra.

XACT Högutdelande   Fondkategori, Norden
Avkastning % 3 år # 36,7
Avkastning % 1 år 25,3 25,0
Risk % 3 år 9,3 12,1
Betyg* #  
Avgift%/år 0,3  
Rörlig avgift  Nej  
Fondens startdatum den 31 mars 2017  
Förvaltare: Stefan Hagman  
* Morningstar har 5-gradig skala     
Källa: Morningstar den 10 jan 2020    

 

Fonden handlas i realtid på Stockholmsbörsen. Den årliga förvaltningskostnaden är låga 0,3 procent. Placera sätter köp på spetsfonden Xact Högutdelande.

Placeras globala högutdelande fondval är sedan tidigare Spetsfonden Fidelity Global Dividend. Senast i mitten på oktober skrev jag en fördjupad fondanalys som finns här. Fonden är aktivt förvaltad sedan 2012 av Dan Roberts. Till sin hjälp har förvaltaren fem personer som jobbar med analys av globala utdelningsbolag.

Huvuddelen investeras i stora kvalitetsbolag med låg skuldsättning som är verksamma på en marknad som bolagen dominerar. Bolagen är etablerade med starka varumärken och oftast inom defensiva sektorer som dagligvaror, kemi och hälsovård. Man hittar inte särskilt många cykliska bolag som exempelvis råvarubolag i fonden.

Den årliga avkastningen de senaste fem åren imponerar på 13 procent. Betydligt bättre än kategorisnittets 10,4 procent. Det är en riktigt bra prestation då fonden har lägst risk i fondkategorin. Alltså en riktigt bra riskjusterad avkastning. För den prestationen har fonden belönats med fem stjärnor av Morningstar på fem års sikt.

Fondens defensiva kvaliteter är tydliga. Fonden har visat flera gånger att den ger att bra skydd vid sämre marknadsklimat. I och med att fonden är aktivt förvaltad kommer det en högre årsavgift. Den årliga avgiften är närmare 2 procent, vi tycker att avgiften är försvarbar då fonden levererat en bra riskjusterad avkastning. Och vi gillar fondens defensiva kvaliteter och att fonden även går bra i en uppåtgående och stark aktiemarknad och ger Spetsfonden Fidelity Global Dividend fortsatt tummen upp.

Det är uppenbart att fondernas investeringsstrategier skapar fonder med tydliga defensiva egenskaper. Och att de fungerar utmärkt för att bredda innehållet i en fondportfölj. Vår bedömning är att med ett köp i en sådan fond bör ha en långsiktig investeringshorisont på åtminstone tre år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på FacebookLinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Aktiespararna Direktavkastning A Köp 147,76 -
Fidelity Global Dividend A-Acc-USD Köp 189,59 -
Swedbank A Köp 136,10 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -