Två nya fonder till barnens portfölj

Så gör jag Äntligen är det nytt år med nya möjligheter. Jag passar på att se över barnens fondval och gör två fondbyten. Med facit i hand så har barnens fondportfölj haft en bra utveckling det senaste året.

Tanken med barnens fondval är att jag ska försöka hitta en långsiktig mix av bra aktivt förvaltade fonder tillsammans med billiga och bra indexfonder. Totalt månadssparar jag i åtta fonder. Riskspridning mellan olika regioner, länder och valutor är viktigt.

Barnens fondsparande har det senaste året avkastat 32 procent. Det är precis i nivå med en global aktieindexfond. Samtidigt är det marginellt bättre än en svensk indexfond.

Jag har skrivit i flera utvärderingar de senaste åren, att utländska fondinvesteringar gynnats av en ständigt svagare krona. Kronfallet har hjälpt till att öka värdet på utländska placeringar. Under fjolåret var inte kronans tapp lika stort som tidigare år. Dollarn stärktes med drygt 5 procent mot den svenska kronan samtidigt som euron ökat 3 procent mot kronan. Det har hjälpt huvuddelen av mina fondval som är fonder som investerar utanför Sverige.

Lannebo Teknik och Spiltan Aktiefond Sverige sticker ut. Lannebo Teknik har lyckats bra med en 42-procentig avkastning. Fonden förvaltas aktivt av Johan Nilke och Helena Broman som föredrar att investera i tillväxtbranscher. De förvaltar en koncentrerad portfölj med drygt 30 innehav. De är inte rädda att avvika mycket från Index.

Fokus är att investera i ledande innovativa och välskötta bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård. Teknikjätten Apple är fondens näst största innehav efter Microsoft och har fördubblat börsvärdet det senaste året. Bland årets största bidragsgivare hittar vi också det svenska molntjänstbolaget Sinch som stigit hela 230 procent. 

Den passivt förvaltade Spiltan Aktiefond Investmentbolag som investerar i svenska investmentbolag har en avkastning i nivå med Lannebo Teknik. Det har varit ett bra val bland Sverigefonderna för barnsparandet. Investor och Industrivärden är de klart största innehaven av fondens 14 investeringar. De utgör halva fondens värde och står för årets största avkastningsbidrag med uppgångar norr om 30 procent.

Bure Equity är det investmentbolag vid sidan om Creades som har haft den starkaste avkastningen i fonden. Bure har fördubblat sitt värde och Creades har stigit drygt 80 procent. Samtidigt hör de till fondens mindre innehav med 0,7 respektive 1,2 procent.

Lägst avkastning i barnens portfölj har den defensiva fonden UB Infra med 23 procent. UB Infra investerar i stabila infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk.

Det blir två fondbyten i barnsparandet inför 2020. Först tar jag ut faktorfonden Storebrand Global Multifactor. In kommer förvaltarparet Erik Sprinchorn och Carl Armfelt som tidigare framgångsrikt förvaltade fonden Swedbank Robur Ny teknik. Inför 2019 tog jag ut Swedbank Ny Teknik då förvaltarna lämnat fonden men inte ännu startat sin nya fond.

Carl Armfelt och Erik Sprinchorn

Jag väljer att ta rygg på dem igen. Deras nya fond Core Ny teknik såg dagens ljus i början på februari. Förvaltningen har fokus på innovativa små- och medelstora bolag i Norden, vilket till stora delar är vad som förvaltarna framgångsrikt fokuserat på tidigare. Core Ny teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation.

Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. Förvaltarparet ser flera fördelar med att investera i mindre bolag: Det finns oftast ett tydligt entreprenörskap. Små bolag har tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet. Och det är lättare att växa från en liten bas. Inte minst så är mindre bolag underanalyserade. Och historiskt har det varit ganska många uppköp för just små- och medelstora innovativa bolag, vilket gett en bra avkastning.

Total har fonden 50 innehav och hälsovårdssektorn väger tyngst på 35 procent. De tio största bolagen väger knappt 38 procent.

Fem största bolagen i Core Ny Teknik vikt i %
Evolution Gaming Group 5,5
Novo Nordisk 4,9
Embracer 4,3
Take-Two Interactive Software 4,2
Nordic Entertainment Group 3,3
Källa: Morningstar 22,1

 

Fonden har sedan fonden startade den 4 februari 2019 lyckats klart bättre än den gamla fonden och sitt jämförelseindex, med en uppgång på 30 procent. Surgical Science Sweden som utvecklar VR-simulatorer inom kirurgi är fondens aktieraket med en uppgång på 340 procent det senaste året.

I det andra fondbytet tar jag ut Handelsbanken Amerika Tema Småbolag och tar in Spetsfonden Swedbank Robur Östeuropa.

Det är en region som är vår närmaste tillväxtmarknad. Ryssland och Turkiet som utgör runt 70 procent av fondens värde har en historiskt låg värdering, både i jämförelse med globalt aktieindex och i synnerhet med tillväxtmarknadssnittet. Något som skapar höga direktavkastningar. Och det finns flera ryska aktier som sticker ut och erbjuder en direktavkastning som är tvåsiffrig. Här vill jag gärna vara exponerad i barnsparandet.

Swedbank Robur Östeuropa förvaltas av Elena Lovén sedan april 2016. Hon förvaltar sedan 2007 Swedbank Roburs Rysslandsfond, och har en stor erfarenhet av östeuropeiska investeringar och hon har gjort ett mycket bra jobb.

Elena Lovén

Fonden har med en avkastning på 51 procent utklassat fondkategorin Östeuropafonder som stigit i genomsnitt med 41 procent, Det ska ställas i relation till att Elena Lovén lyckats ha lägst risk i klassen vilket gör det till en mycket bra riskjusterad presentation. Som har belönats med fyra stjärnor av Morningstar.

Investeringsprocessen har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval och letar undervärderade bolag. Förvaltaren föredrar bolaget med bra potentiell tillväxt och en stark marknadsposition. Bolagets värdering är central, tillsammans med lönsamheten, en bra utdelningspolicy och en stark balansräkning. Även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i investeringsstrategin. Fonden följer även Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

Fem största bolag i Swedbank Robur Östeuropa vikt i %
Gazprom PJSC 9,6
PJSC Lukoil 9,4
Taftneft PJSC Participating Pref. 6,0
Novatek  5,2
Sberbank of Russia PJSC 5,1
Källa: Morningstar 35,3

 

Ett ytterligare plus är den förhållandevis låga årliga avgiften på 1,4 procent, är betydligt lägre än kategorisnittets 2 procent per år. Den är föredömligt lägst i klassen.

Mina killar har ganska många år kvar innan de ska använda kapitalet så jag fortsätter att ha en hög aktieexponering i fondvalen. Månadssparandet sker till lika stor del i varje fond och jag passar nu på vid årsskiftet att rebalansera portföljen – som vanligt till lika stora fonddelar.

Jag vill också passa på att slå ett slag för månadssparandet. Det är tydligt när börserna svänger som nu, att du köper andelskurser vid olika tidpunkter både i uppgång, i nedgång och efter nedgång på börserna. Precis som 2019 har varit är det viktigt att sprida ut inköpen.

Övriga sex fonder väljer jag att ha kvar i barnens fondsparande.

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård. Mitt andra teknikfondsval är Lannebo Teknik. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

UB Infra investerar i stabila Infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk. Om börserna fortsätter att åka jojo, kan UB Infra vara ett stabilare och mer defensivt val.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Europafonder har haft ett överraskande starkt 2019 i spåren av osäkra Brexit-förhandlingar och en tydlig påverkan av handelskriget mellan USA och Kina. Men jag väljer att fortsätta satsa på AMF Aktiefond Europa. Fonden har en attraktiv årlig förvaltningsavgift på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter. Det känns mer än någonsin som att det ligger i tiden att satsa på sol, vatten och vind som energikällor. CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Europa och Amerika är de dominerande marknaderna på drygt 90 procent av fondens värde.

Jag tilltalas av att bolagen oftast leds av ägare med kött och blod som är långsiktiga. Så vad passar bättre än att den sista fonden Spiltan Global Investmentbolag som är en passivt förvaltad fond, precis som den svenska varianten.

Fonden investerar i ett 30-tal investmentbolag på global basis. Största investering är superinvesteraren Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway på drygt 8 procent. Fonden investerar även i japanska Softbank Group som var tidiga investerare i internetbolagen Yahoo och kinesiska Alibaba. Bolaget leds av den visionäre grundaren Masayoshi Son som även är japans rikaste man. Och inte minst investerar de i Familjen Agnellis maktbolag EXOR som bland annat är huvudägare i Ferrari. Och inte minst i Placera favoriten lyxvarukonglomeratet LVMH. Förvaltningsavgiften är överkomliga 0,5 procent per år.

Månadssparandet sker lika stor del i varje fond och jag passar på att rebalansera om barnportföljen till lika stora fonddelar vid varje årsskifte och nu i samband med fondbyten.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Europa Köp 229,65 -
CB Save Earth Fund RC Köp 212,94 -
TIN Ny Teknik A Köp 130,79 -
UB Infra A Köp 1 789,47 -
Lannebo Teknik Köp 10,46 -
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 425,79 -
Spiltan Globalfond Investmentbolag Köp 148,02 -
Swedbank Robur Östeuropafond A Köp 43,84 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -