Thule: Motvind och hög värdering

Aktieanalys Efter ett halvtrögt 2019 väntas Thule Groups marginaler återhämtas under 2020. Bolaget har dock haft lite svårt att leva upp till förväntningarna på sistone.

Thule-aktien började och avslutade 2019 bra vilket trots en svacka under sommaren och början av hösten räckte till ett riktigt hyggligt år för aktieägarna. Kursen slutade året på plus cirka 30 procent, alltså ungefär som börsen i stort.

Rent operativt har Thule noterat en bra efterfrågan på många håll i världen. USA fortsätter dock att vara ett problem, framför allt på grund av handelskriget med Kina som inneburit tullar på varor som både direkt och indirekt påverkar Thule. Detaljhandeln har också generellt varit avvaktande i USA och Thule bedömer att marknaden i landet backade med 6 procent i tredje kvartalet.

Justerat för valutaeffekter föll omsättningen i region Americas med 2 procent i kvartalet. Då gick marknaderna utanför USA starkt med en sammanlagd tillväxt på 15 procent. USA är tätt följt av Tyskland Thules enskilt största marknad och Region Americas svarar sammantaget för 27 procent av omsättningen i koncernen.

Region Europe & ROW (resten av världen) står för återstående 63 procent. Där var den valutajusterade tillväxten knappt 7 procent i tredje kvartalet. Samtliga större marknader i regionen utvecklades bra enligt Thule. Efter ett trögt första halvår studsade Norden tillbaka i kvartalet och även Ryssland lyfts fram som en stark marknad.

Thule delar in sin försäljning i fyra produktområden. Sports & Cargo Carriers är störst och står för knappt två tredjedelar av omsättningen. Området rymmer takboxar, takräcken och olika typer av hållare för exempelvis cyklar. Thule är världsledande på området och den redan urstarka marknadspositionen gör att försäljningen inte växer med mycket mer än BNP-utvecklingen.

Tillväxtområdena för Thule är istället produktområdena Active with kids och Packs, Bags and Luggage. Active with kids är bland annat barn-, jogging- och cykelvagnar. Området är fortfarande relativt litet sett till omsättning, men Thule har satsat hårt på det de senaste åren och det växer snabbt.

Även inom väskor, ryggsäckar och bagar har Thule satsat och där ökar också försäljningen starkt. Bolaget lyfte i niomånadersrapporten fram Asien som särskilt starkt för Packs, Bags and Luggage. Samtidigt rymmer området äldre produkter som cd-, och kameraväskor där försäljningen stadigt krymper.

Den fjärde produktkategorin är RV-products vilket är tillbehör till husbilar. En övergång till nya motorer pågår i Europa vilket gjort efterfrågan inom segmentet lite svårförutsägbar. Thule själva hade väntat sig en betydligt trögare försäljning i tredje kvartalet än vad som blev fallet.

Inför niomånadersrapporten hade signaler kommit om en allämnt trög detaljhandelssektor i delar av Europa, främst Storbritannien och Tyskland. Många analytiker hade därför justerat ned sina förväntningar. Den sammantagna utvecklingen för Thule-koncernen i tredje kvartalet var också i linje med snittprognoserna inför rapporten, åtminstone om vi justerar för engångskostnader som analytikerna inte förväntat sig.

Det justerade rörelseresultatet steg 3 procent jämfört med samma period året innan. Marginalen backade dock med nästan en procentenhet. Marginalpressen kommer huvudsakligen från ett sämre kapacitetsutnyttjande i Thules tillverkningsenheter. Beläggningen har varit lägre än väntat till följd av bland annat svag efterfrågan i USA och skifte till nya modeller.

2019 blir första året sedan börsintroduktionen 2014 som Thule missar sitt tillväxtmål om 5 procents underliggande tillväxt. Efter nio månader är den organiska tillväxten 3,5 procent och det fjärde kvartalet är för litet resultatmässigt för att påverka helåret nämnvärt.

Det blir sannolikt även andra året i rad som den underliggande rörelsemarginalen försämras. Den väntas landa på 17,7 procent, vilket är tre tiondelar lägre än 2018.

2020 och 2021 väntas dock bjuda på en återhämtning för marginalen. Omsättningen väntas öka med 5-6 procent om året de närmaste åren och vinsten per aktie med ungefär det dubbla. Något som skulle kunna lyfta tillväxte ytterligare är förvärv. Thule Group köpte i slutet av 2018 den amerikanska taktältstillverkaren Tepui och nyligen meddelades ytterligare en mindre affär i USA.

Kassaflödena har förbättrats och skuldsättningen var vid utgången av det tredje kvartalet lägre än de finansiella målen. Ytterligare förvärv är därför en möjlighet.

Alternativet är att mer pengar delas ut till aktieägarna. Snittprognosen för den kommande utdelningen är enligt Factset 9 kronor per aktie vilket är en rejäl höjning jämfört med fjolårets 7 kronor. För 2020 väntas sedan en sänkning till 8,52 kronor enligt Factset. Direktavkastningen blir med de estimaten 4,1 procent respektive 3,9 procent.

Vinstprognoserna för 2020 och 2021 innebär i dagsläget p/e-tal på 22,1 respektive 20,5. För de kommande tolv månaderna ligger värderingen lite över snittet för de senaste fem åren.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 6 484 7 069 7 502 7 910
Rörelsemarg., % 17,9 17,4 18,4 18,9
Vinst/aktie, sek 8,13 8,64 9,84 10,64
Utdelning, sek 7,00 9,00 8,52 9,34
Källa: Factset        

 

Thule-aktien har värderats högt ända sedan den kom till börsen. Outdoor-vågen har varit stark under många år och visar inga direkta tecken på att minska. Thules har dessutom lyckats förbättra lönsamheten och visat att man kan fylla det starka varumärket med nya produktkategorier som barnvagnar och väskor.

Vinsttillväxten har egentligen aldrig riktigt hängt med aktien och det så kallade PEG-talet i Thule (p/e-talet i förhållande till vinsttillväxten) har enligt Factset snittat på nästan 3 de senaste fem åren. Det ska helst ligga kring 1.

Även om aktiemarknaden sätter en premie på Thule så kan inte vinsttillväxten bli hur svag som helst om dagens värdering ska kunna motiveras. I tredje kvartalet enskilt föll faktiskt vinsten på sista raden med 4 procent.

En bättring ligger i förväntningarna men Thule har överlag haft lite svårt att leva upp till förväntningarna det senaste året. Vinstprognoserna har därför successivt fått sänkas. De tog ett ytterligare kliv nedåt efter den senaste rapporten.

Givet den höga värderingen och den ihållande motvinden i USA samt de frågetecken som kvarstår kring de europeiska konsumenternas vilja att spendera på dyrare sällanköpsvaror under de närmaste kvartalen väljer vi att ligga kvar med en neutral rekommendation på Thule.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Thule Group Neutral 220,60 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -