På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Saab-lyft väntar efter mediokert år

Aktieanalys Saab-aktien har saknat lyftkraft under 2019. Vinsterna ökar dock och från och med nu ska även kassaflödena stärkas. Vi tycker aktien är köpvärd.

2019 blev ett riktigt mellanår för Saabs aktieägare. Kursen slutade året 2 procent högre än den inledde det. Utvecklingen var klart svagare än för börsen som helhet och då ska man även ta i beaktande att Saab-aktien föll mer än index under fjärde kvartalet 2018.

Negativa kassaflöden och en nyemission på 6 miljarder kronor har bidragit till den svaga kursutvecklingen. Saab har varit framgångsrika de senaste åren och vunnit en rad stora upphandlingar. Leveranstiderna är dock långa och utvecklingsprojekten kostsamma. Mellan milstolpebetalningarna i de stora uppdragen blir kassaflödena därför negativa.

Saab har jobbat för att få upp antalet små- och medelstora order som ska bidra till ett jämnare inflöde av pengar. Fortfarande i tredje kvartalet 2019 var dock kassaflödena kraftigt negativa: -1,6 miljarder kronor. Det var ändå en förbättring jämfört med året innan.

Stora milstolpebetalningar har varit planerade till fjärde kvartalet vilket väntas ge positivt kassaflöde. Avgående vd Håkan Buskhe vidhöll den prognosen i samband med niomånadersrapporten. Flygplanen Gripen E och Gripen F går nu enligt Buskhe in i leveransfas vilket väntas innebära positiva kassaflöden under åtminstone ett antal år framåt.

Resultatmässigt bjöd de tre första kvartalen 2019 på en klar förbättring jämfört med året innan. Justerat för engångsposter förbättrades rörelseresultatet med 52 procent samtidigt som marginalen stärktes nära 2 procentenheter till 7,0 procent.

Orderingången var stark i det tredje kvartalet enskilt och för de första nio månaderna var den 11 procent högre än året innan. Mindre order ökade under samma period med 19 procent och dubbelt så mycket i tredje kvartalet enskilt.

Håkan Buskhe skriver i rapporten att efterfrågan på marknaden fortsatt är stark och att bolaget ser betydande affärsmöjligheter framåt. Som vanligt när det gäller Saab så är bolaget med och kämpar om ett antal stora order, bland annat i Finland och Kanada när det gäller Gripen och i Holland på ubåtssidan.

Saabs Gripen är också fortfarande med i kampen om 140-miljardersaffären i Indien även om signalerna varit lite tveksamma på sistone. En stötesten tycks vara ägande och inflytande över den lokala indiska produktionen. Saab drog sig tidigare i år ur en ubåtsupphandling i Indien av samma skäl.

Orderboken är dock redan i dagsläget välfylld. Den uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 96 miljarder kronor. Kombinationen av tidigare tagna stororder och ett bra inflöde av mindre order driver tillväxt. Under de tre första kvartalen 2019 ökade omsättningen med 12 procent varav 11 procent organiskt.

Prognosen för helåret är dock en mer beskedlig ökning i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål om en organisk tillväxt på 5 procent om året. De analytiker som bevakar bolaget har lagt sina estimat någonstans däremellan. Totalt väntas omsättningen enligt databasen Factset öka med 8,5 procent.

Av Saabs stora orderbok väntas cirka 27 miljarder kronor levereras under 2020. Totalt ligger snittprognosen för omsättningen nästa år på drygt 38 miljarder kronor vilket innebär en förväntad tillväxt på 6 procent.

Rörelsemarginalen har förbättrats en hel del under 2019 och för helåret väntas den landa på 8,5 procent enligt Factset, nästan en procentenhet högre än 2018.

I samband med bolagets stora nyemission i slutet av 2018 aviserades en rad effektiviseringsåtgärder som successivt gett effekt. Ytterligare förbättringar väntas under 2020 och snittprognosen för året är en rörelsemarginal på 9,5 procent.

Kombinationen av bra tillväxt och förbättrad lönsamhet väntas växla ut i ett vinstlyft på 21 procent under 2020. Snittprognosen för vinst per aktie ligger enligt Factset på 18,88 kronor.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 33 156 35 970 38 277 40 195
Rörelsemarg., % 7,7 8,5 9,5 9,8
Vinst/aktie, sek 11,10 15,60 18,88 20,99
Utdelning, sek 4,50 5,11 6,05 7,06
Källa: Factset        

 

För 2021 är prognosen en vinst per aktie på 20,99 kronor. Estimaten för 2020 och 2021 innebär p/e-tal på 17,5 respektive 15,7. Värderingen är klart lägre än det historiska snittet för Saab. P/e-talen har fallit under 2019 i takt med att vinsterna ökat utan att aktien stigit.

Direktavkastningen i Saab-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 1,5 procent respektive 1,8 procent.

Saab är en aktie som ratas av ett antal stora fonder av etiska skäl. Det har sannolikt bidragit till kursens tröga utveckling de senaste åren. Trenden mot etiskt och miljömedvetet sparande ser inte ut att dämpas i närtid. Det skulle såldes kunna fortsätta vara en negativ faktor i aktien.

I andra vågskålen ligger ett allt mer osäkert säkerhetsläget i världen, vilket understryks av de senaste dagarnas utveckling mellan USA och Iran. USA:s president Donald Trumps kyliga inställning till Nato har också fått efterfrågan på försvarsmateriel att öka kraftigt de senaste åren. Inte minst i EU har allt fler länder fått tänka till kring sina försvarsförmågor.

Saab har även fått bra utdelning på de investeringar man gjort i ny teknik och tagit hem ett antal stora order. Marknadsläget är fortsatt bra för Saab och orderboken bör kunna växa ytterligare de kommande åren.

Det är dock som sagt en kostsam verksamhet och kassaflödena har varit ett stort problem de senaste åren. Enligt bolaget har vi dock nått slutet på den svackan och kombinationen av fler mindre order och större milstolpebetalningar väntas nu åter stärka upp kassan.

Lägg därtill en värdering som på bevisade vinster ligger 30 procent under snittet för de senaste fem åren och vi landar i en fortsatt köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SAAB B Köp 335,10 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -