Fonden som köper in sig i PE-fonder

Fondanalys Många stora institutioner inspireras av Yalemodellen - diversifiering till bland annat riskkapitalfonder. Vill du följa trenden att investera i riskkapitalbolag så har Placera har hittat en köpvärd branschfond med tydligt fokus på riskkapitalbolag.

Stora institutioner som exempelvis pensionsbolag har under en lång tid gjort framgångsrika riskkapitalinvesteringar.

Avkastningen har historiskt varit mycket hög samtidigt som det blir en bättre riskspridning att komplettera portföljen med onoterade innehav som riskkapitalinvesteringar är.

En fond bestående av Private Equity-bolag (PE-bolag) med en global fördelning har de senaste 20 åren avkastat 5 procentenheter per år bättre än snittfonden i kategorin globalfonder hos Morningstar.

Det är imponerande siffror och många investerare har tagit intryck av Yalemodellen. 

Den modellen skapades av David Swensen som förvaltar universitetet Yales fond. Han var en tidig förespråkare av diversifiering till riskkapitalfonder, även kallat PE-fonder. Idag har David Swensen hela 38 procent investerat i olika typer av PE-fonder.

David Swensen

PE-bolag investerar i onoterade företag med aktivt ägande och fastställd långsiktig placeringshorisont. När man talar om PE-bolag syftar man på den ägandeform som i huvudsak sker genom fonder som de svenska aktörerna EQT eller Altor. EQT valde att notera sig på Stockholmsbörsen under hösten. Den första i sitt slag på Stockholmsbörsen. Men det finns många PE-bolag som är noterade ute i Europa och i USA.

PE-bolagens affärsmodell är extremt fokuserad på att försöka utveckla omsättning och vinsten i portföljbolagen med en långsiktig tidsperiod på mellan 5 till 10 år. Många äldre PE-bolag har samlat på sig mycket kunskap och har stora industriella nätverk under sina år som investerare. PE-bolagen är attraktiva och har ganska lätt att knyta till sig gamla stjärn-VD:ar som rådgivare, de har både erfarenhet och nätverk som generar idéer om nya affärer.

En viktig del vid ett förvärv är att stötta ledningen och vara ett bollplank som aktiv ägare. Oftast blir det kostnadsreduktion och effektivisering efter ett bolagsköp. Efter det är det tillväxt som gäller, både organiskt och genom tilläggsförvärv - oftast många mindre köp.

Inte minst är effektiv kapitalanvändning och finansieringen viktig. Det är tydligast vid investeringar i verksamheter som har stabila kassaflöden. Här jobbar de med lånefinansiering som ger en bra hävstång på investeringen. De är komponenter och faktorer som tillsammans skapar en överavkastning på några procentenheter per år.

Jakt på avkastning i dagens lågräntemiljö och ökad allokering till onoterade innehav skapar en stor efterfrågan på investeringar i PE-bolag. Ett av världens största PE-bolag, amerikanska Apollo Global Management, säger i en kommentar att de ser stor tillväxt och tror att de kommer att fördubbla sitt förvaltade kapital de närmaste fem åren. Precis det de gjort de senaste fem åren.

Den stora efterfrågan och de starka flödena till PE-bolagen gör att de inte upplever samma prispress som inom den traditionella fondindustrin där konkurrensen är tuffare än någonsin med sjunkande vinstmarginaler.

En annan viktig faktor hände i fjol, då många amerikanska noterade PE-bolag ändrade sin juridiska struktur och lämnade en partnerskapsstruktur. Det gjorde det möjligt för fler fonder har lättare att investera i amerikanska noterade PE-bolag. Tidigare kunde exempelvis inte indexfonder och börshandlade fonder investera i den typen av bolag.

De bästa PE-fonderna som Apollo Global Management har skapat 25 procent i nettoavkastning per år. Men vill du inte leta efter enskilda noterade PE-bolag så har Placera en Spetsfond med inriktning på onoterade bolag genom att investera i PE-bolag. Det ger en bra exponering mot onoterade innehav och gör fondportföljen mer väldiversifierad.

Placera gillar spetsfonden OPM Listed Private Equity. Fonden är aktivt förvaltad sedan 2010 av Tom Berggren. Till sin hjälp har förvaltaren tre personer i OPM:S förvaltningsteam.

Tom Berggren

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar noterade PE-bolag globalt för en lång investeringshorisont. Förvaltaren fokuserar på att investera i kvalitetsaktörer som har en rimlig värdering. Bolagen ska ha en lång verksamhet med ett gediget track record med en tydlig överavkastning. De äldsta bolagen KKR och Blackstone har minst 40 års erfarenhet och en lång erfarenhet av värdeskapande.

Förutom investeringar i noterade PE-bolag, investerar fonden även i börsnoterade investmentbolag som investerar direkt i enskilda onoterade bolag. Typiska bolag är Berkshire Hathaway, Investor, sydafrikanska Naspers och japanska Softbank.

Förvaltaren är långsiktig och har ett stort tålamod. Omsättningshastigheten i fondens innehav är låg och i genomsnitt köper man tre till fyra nya innehav och säljer motsvarande per år.

Fem största innehaven i OPM Listed Private Equity
Apollo Global Management Inc Class A 7,6%
Blackstone Group 7,6%
KKR & Co 7,2%
Brookfield Asset Management 6,4%
The Carlyle Group 5,9%
Källa: Morningstar 35%

 

Fonden har mellan 30 till 35 innehav och man får en bra och väldiversifierad portfölj. De underliggande bolagen i varje PE-bolag är flera hundra. PE-bolagen har ofta olika investerings inriktningar. Det finns bolag som bara investerar i hälsobolag, andra i billiga och mogna industribolag och infrastruktur, och andra som har fokus på ny teknik. Det ger en bra riskspridning.

Fonden har en tydlig lutning åt medelstora bolag på 40 procent, småbolag väger drygt 14 procent. Resterande andel är investerade i stora bolag. Fondens tio största innehav väger drygt 54 procent. Man tar inga gigantiska bet utan de största investeringar väger mellan sju och fem procent vardera.

Fonden får trots sitt tydliga fokus en bra riskspridning mellan länder. Drygt halva fonden består av amerikanska bolag och europeiska bolag väger 45 procent. Bara fyra procent är asiatiska bolag.

Fondens underliggande valutaexponering är 40 procent dollarexponering, 22 procent pund och drygt 14 procent mot euron samt 11 procent kanadadollar.

Amerikanska Blackstone Group och Apollo Global Management hör till årets bästa bidragsgivare till fondens avkastning. Aktierna har uppgångar på mellan 90 och 100 procent.

Förvaltaren har lyckats att skapa en avkastning som de tio senaste åren snittat på 15 procent. Betydligt bättre än kategorisnittet och globalfonder. Det är en riktigt bra prestation då fonden har lägst risk i fondkategorin. Alltså en riktigt bra riskjusterad avkastning. För den prestationen har fonden belönats med fyra stjärnor av Morningstar på fem års sikt.

OPM Listed Private Equity   Branschfonder, onoterat
Avkastning % 3 år 56,0 53,4
Avkastning % i år 48,0 45,9
Risk % 3 år 14,4 14,8
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,5  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Tom Berggren  
* Morningstar har 5-gradig skala     
Källa: Morningstar den 16 december 2019    

 

OPM Listed Private Equity är den billigaste fonden i kategorin. Den årliga avgiften är 1,5 procent, vi tycker att avgiften är försvarbar då fonden levererat en bra riskjusterad avkastning. Fonden har drygt 3 miljarder kronor under förvaltning.

Placera rekommenderar köp av spetsfonden OPM Listed Private Equity och tror att förvaltaren över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning. Fonden fungerar utmärkt som komplement till en billig global indexfond. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre till fem år. Fonden finns även i PPM utbudet under PPM-nummer 341362.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
OPM Listed Private Equity Köp 382,68 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -