På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

USA-fonden som skyddar mot dollarfall

Fondanalys Valutarörelserna har en stor betydelse för utländska fonder. Placera har hittat en USA-fond som är valutasäkrad, för den som tror att den svenska kronan kommer att stärkas.

De senaste åren har det var ovanligt lönsamt att äga USA-fonder och globalfonder som har stora delar investerade i amerikanska dollartillgångar. Den svaga kronutvecklingen mot amerikanska dollar och euron har varit gynnsam för den svenska fondspararen när fondvärdet räknas om till svenska kronor. S&P 500 index har de två senaste åren avkastat 30 procent inklusive utdelningar mätt i lokal valuta. Samtidigt har en amerikansk indexfond mätt i svenska kronor har avkastat drygt 37 procent.

Under hösten har det höjts många röster för att kronan är alldeles för svag. Vissa har menat att det är rent av skadligt för svensk industri. Riksbanken lämnade räntan oförändrad den 4 september, men signalerade en räntehöjning i slutet på året. Häromdagen kom nya inflationssiffror som talar för att det kan bli en räntehöjning

Sedan bottennoteringen i oktober med en dollarkurs på knappt 10 kronor, har kronan stadigt stärkts och idag kostar en dollar 9,37 kr. Det är en betydande kronförstärkning, som nu har gett en omvänd effekt. Helt enkelt har avkastningen för dollartillgångar stigit mindre i svenska kronor. Och det kan gå snabbt. Senast kronan stärktes mot dollarn var från december 2016 till oktober 2017. Då tappade dollarn 13 procent mot kronan, ett tapp som direkt påverkade avkastningen negativt i USA-fonder och globalfonder.

Nu kan man argumentera för att kronans rörelser jämnar ut sig över tiden, vilket det sannolikt gör för den långsiktige fondinvesteraren. För den som är aktiv och tror att kronan står inför ny starkare era mot den amerikanska dollar och vill minska sin valutaexponering finns det alternativ. Placera har hittat en USA-fond som är valutasäkrad.

Spetsfonden Franklin US Opportunities A SEK-H1, är valutasäkrad till svenska kronor.

Fonden finns även i en variant som är i amerikanska dollar Franklin US Opportunities A USD.

Det är samma förvaltare och förvaltningsstrategi för båda varianterna.

Skillnaden i avkastning mellan de två varianterna motsvarar i stort valutarörelsen samt en liten extra kostnad för valutasäkringen.

Franklin US Opportunities är aktivt förvaltad och förvaltas av Grant Bowers sedan 2007, Sara Araghi kom in som medförvaltare i maj 2016.

Till sin hjälp har de ett analysteam på 30 personer med sektorspecifika kunskaper.

Sara Araghi och Grant Bowers

Investeringsprocessen är analysdriven och man letar bolag för en lång investeringshorisont, bolag med långsiktigt uthållig tillväxt de närmaste tre till fem åren. Bolagen ska oftast gynnas av en långsiktig strukturell trend och ha en tydlig tillväxtpotential, som skapar ökat kassaflöde och förbättrade vinstmarginaler. Bolagen ska gärna dominera sin marknad och gärna vara marknadsledande, vilket skapar tydliga inträdesbarriärer som på sikt gör att bolaget kan höja priserna med förbättrade marknadsandelar.

Förvaltarna är långsiktiga och har ett stort tålamod. Det är tydligt i när man ser på fondens tio största innehav. Nio av innehaven har varit med i över tre år och fyra av bolagen har varit med i över tio år. Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, oftast mellan 60–90. I dagsläget har fonden totalt 78 bolag.

Fonden har historiskt haft en tydligt vikt mot tillväxtbolag inom teknik och hälsovård, och en undervikt mot dagligvaror, energibolag samt allmännyttiga bolag. Det ger en stor avvikelse från index. De tre största sektorerna är teknik med 26 procent, finansbolag (19) och hälsovård (17). Fondens största övervikt är teknikbolag.

Fem största innehaven i Franklin US Opportunities A-SEK-H1
Amazon  7,2%
Microsoft 5,8%
Mastercard 5,4%
Visa 4,2%
Alphabet 3,0%
Källa: Franklin Templeton 26%

 

Fonden består av 77 procent stora bolag, 17 procent är i medelstora bolag och 5 procent är i småbolag. Fondens tio största innehav väger 38 procent. De största betten i fonden väger drygt 5 procent vardera. Amazon väger mest med knappt 7 procent, vilket är en klar övervikt mot index. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning.

Mastercard och Apple här till årets bästa bidragsgivare i fonden. Mastercard har en uppgång på 53 och Apple har stigit hela 72 procent sedan årsskiftet, bolaget passade på att lämna den första vinstvarning på 16 år den 3 januari.

Franklin US Opportunities A-SEK-H1  
Avkastning % 3 år 45,7
Avkastning % i år 24,4
Risk % 3 år 14,2
Betyg* 4
Avgift%/år 1,9
Rörlig avgift  Nej
Förvaltare: Sara Aghari
* Morningstar har 5-gradig skala  Grant Bowers
Källa: Morningstar den 4 november 2019  
   

Den dollarnominerade fondvarianten har belönats med fyra stjärnor av Morningstar. Den årliga avgiften är på 1,8 procent, vi tycker att avgiften är försvarbar då fonden levererat en bra riskjusterad avkastning. 

Placera gillar konceptet med att samma fond finns som en valutasäkrad variant. Det ger en ytterligare dimension i investeringen. Den valutasäkrad varianten av fonden ger ett bra skydd mot en starkare krona. Placera rekommenderar köp av spetsfonden Franklin US Opportunities A SEK-H1 för den investerare som vill ta det säkra före det osäkra i valutaspelet.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Franklin US Opportunities A(acc)SEK-H1 Köp 24,21 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -