Federal Reserve rör inte räntan

Makro Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 1,50-1,75 procent. Enligt Bloomberg News enkät räknade samtliga av 97 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle lämnas oförändrat.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 30 oktober 2019, då den sänktes med 25 punkter.

Fedkommittén var enig om räntebeslutet.

Kommittén bedömer att den nuvarande penningpolitiska hållningen är lämplig för att stödja en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation nära kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt är det mest troliga utfallet.

Kommittén har samtidigt slopat den tidigare formuleringen om osäkerhet runt utsikterna.

"Kommittén kommer att fortsätta bevaka effekterna av inkommande information för de ekonomiska utsikterna samtidigt som man utvärderar den lämpliga banan för målintervallet för federal funds-räntan", skriver FOMC

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka realiserade och förväntade ekonomiska förhållanden i relation till målet om maximal sysselsättning och det symmetriska 2-procentiga inflationsmålet.

Utvärderingen kommer att inkludera ett brett spektrum av information, inklusive mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på finansiell och internationell utveckling.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden är fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten har växt i en "måttlig" takt.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 17-18 september, var budskapet att arbetsmarknaden var fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten hade växt i en "måttlig" takt.

Sysselsättningstillväxten har varit "solid", i genomsnitt, de senaste månaderna och arbetslösheten har varit fortsatt låg. Även om hushållens konsumtion har ökat i stark takt så är företagens fasta investeringar och exporten fortsatt svag.

Totala inflationen och inflationen exklusive livsmedel och energi ligger under 2 procent.

Marknadsbaserade mått på inflationsförväntningarna förblir låga, men enkätbaserade mått på inflationsförväntningarna på lång sikt har inte ändrats mycket.

Fed-ledamöternas medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att styrränteintervallet kommer att förbli oförändrat, på 1,50-1,75 procent, till i slutet på nästa år.

Det framgår av de "centrala tendensprognoser" som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 10-11 december, och som publicerades på onsdagen.

I september var medianprognosen oförändrad ränta (1,75-2,00 procent) till med i slutet av 2020, men vid mötet i oktober sänktes ändå styrränteintervallet med 25 punkter, till 1,50-1,75 procent.

Ledamöternas enskilda prognoser (dot plot) visar en viss splittring om räntan nästa år; fyra ledamöter ser en höjning under 2020 medan tretton räknar med ett oförändrat ränteintervall. Splittringen mellan ledamöternas åsikter om räntan ökar därefter för 2021 och 2022.

Ledamöternas medianprognos för styrräntan, Fed funds landar på 1,6 procent i slutet av 2020, 1,9 procent i slutet av 2021 och 2,1 procent i slutet av 2022. På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,5 procent

I motsvarande prognoser i september var medianprognosen 1,9 procent i slutet av 2020, 2,1 procent i slutet av 2021, 2,4 procent i slutet av 2022 och 2,5 procent på längre sikt.

Fedledamöternas ekonomiska prognoser, medianerna, är i stort sett oförändrade för de kommande åren jämfört med i september, förutom för arbetslösheten som väntas bli lägre under 2020-2022 och även på längre sikt.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -