På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

VBG-aktien får vänta lite till

Aktieanalys VBG Group märker av en dämpad efterfrågan i stora delar av verksamheten. Nästa år blir i bästa fall ett mellanår och vi tror det är lite tidigt att hoppa på aktien.

Konjunkturkänsliga aktier har som regel åkt berg och dalbana på Stockholmsbörsen i år då visionerna om det framtida ekonomiska läget skiftat från optimism till pessimism och tillbaka igen. Efterfrågan på vägtransporter skiftar definitivt i takt med den allmänna ekonomiska aktiviteten så underleverantörer till lastbilstillverkare faller väl in i kategorin konjunkturkänsliga aktier.

VBG såg dagens ljus 1951 då den tidigare lastbilsförsäljaren Herman Krefting startade firman Vänersborgskopplingen. Krefting brann för trafiksäkerhet och hade konstaterat att dåtidens släpvagnskopplingar var allt för klena.

Herman Krefting

Hans konstruktion ligger än idag till grund för de automatiska släpvagnskopplingar VBG säljer. Dotterbolaget VBG Truck Equipment är världsledande på området med en marknadsandel på cirka 55 procent.

Med åren har verksamheten breddats via förvärv. Förutom VBG Truck Equipment har koncernen idag ytterligare tre divisioner: Edscha Trailer Systems, Ringfeder Power Transmission och Mobile Climate Control.

Den sistnämnda divisionen är färskast och stammar från förvärvet av bolaget med samma namn 2016. Mobile Climate Control, MCC, svarar idag för drygt halva omsättningen i VBG-koncernen. Försäljningen går till dryga 80 procent till Nordamerika där MCC har 40 procent av marknaden för klimatanläggningar till bussar.

VBG har de senaste åren investerat en hel del i nya produkter och utökad produktionskapacitet i MCC. Det har man i år fått betalt för i form av stark tillväxt. Omsättningen för divisionen MCC har ökat med hela 19 procent under årets tre första kvartal, varav drygt 12 procent organiskt.

Utvecklingen i tredje kvartalet var något lugnare: drygt 5 procent organisk tillväxt och en mindre nedgång i lönsamhet. Efterfrågan beskrivs som stark i Nordamerika även om handelskriget mellan USA och Kina stör en del då MCC har viss tillverkning i Kina.

MCC:s rörelsemarginal, ebita, på cirka 11 procent är bara hälften av vad VBG Truck Equipment presterar. Trots att den sistnämnda divisionen omsätter hälften så mycket svarar därför båda för cirka 40 procent vardera av koncernens rörelseresultat.

VBG Truck Equipment har haft en stabil underliggande tillväxt på knappt 6 procent hittills under 2019, så även i tredje kvartalet. Lönsamheten har förbättrats kraftigt, framför allt i tredje kvartalet då rörelsemarginalen steg till 21 procent från 16 i fjol.

Cirka 80 procent av VBG Truck Equipments omsättning genereras i Europa. Där skriver vd Anders Birgersson att man sett en minskad tillväxttakt under tredje kvartalet. Divisionen har dock bra orderböcker att jobba ur fram till årets slut.

Den division som kraftigast kände av en nedgång i efterfrågan under tredje kvartalet var Edscha Trailer Systems. Divisionen tillverkar skjutbara trailertak och säljer huvudsakligen i Tyskland. Minskade transportbehov och för höga lagernivåer hos kunderna innebar att divisionen rapporterade ett underliggande säljtapp på hela -37 procent i perioden.

Rörelsemarginalen, ebita, dök till -0,2 procent jämfört med 10,1 procent samma kvartal i fjol. Som tur är för VBG Group är Edscha den minsta divisionen och står för 7 procent av omsättningen. Resultattappet blir därför inte allt för kännbart.

VBG Groups fjärde division, Ringfeder Power Transmission, tillverkar produkter för mekanisk kraftöverföring samt energi- och stötdämpning. Omsättningen är väl spridd såväl geografiskt som över en rad kundgrupper och Ringfeder står för knappa 15 procent av omsättning och resultat i koncernen.

En generellt minskad efterfrågan på investeringsvaror i framför all USA och Tyskland under tredje kvartalet innebar en underliggande tillväxt i försäljningen på -9 procent. Lönsamheten försämrades i tredje kvartalet men var för niomånadersperioden bara marginellt lägre än året innan.

Enligt databasen Factset väntas 2020 bli ett riktigt mellanår för VBG Group. Omsättningen spås i princip vara helt oförändrad jämfört med 2019 samtidigt som rörelsemarginalen backar ett par tiondelar. På sista raden faller då vinsten per aktie ett par procent.

För 2021 är prognosen en tillväxt på 3-4 procent på översta raden och en stark förbättring av rörelsemarginalen. Vinsten per aktie väntas öka med 13 procent.

Omsättning, Mkr 3 492 3 762 3 755 3 888
Rörelsemarg., % 12,0 12,1 11,9 12,9
Vinst/aktie, sek 10,92 12,14 11,93 13,45
Utdelning, sek 4,50 4,40 4,50 4,60
Källa: Factset        
         

Vinstestimaten för 2020 och 2021 ger i dagsläget p/e-tal på 12,4 respektive 11,0.

VBG Group genererar starka kassaflöden och har en relativt låg skuldsättning som vid utgången av tredje kvartalet motsvarade 1,3 gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivningar. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen i bolaget till 9,9 gånger nästa års väntade rörelseresultat, ebit.

Förvärv är en viktig del i VBG:s strategi och är som sagt ursprunget till tre av bolagets fyra divisioner. Dagens balansräkning medger nya förvärv och Anders Birgersson skriver i niomånadersrapporten att bolaget är berett att slå till när rätt läge och tidpunkt uppstår.

Starka kassaflöden borgar också för bra utdelningar. De närmaste åren väntas direktavkastningen i VBG-aktien uppgå till 3,0 procent respektive 3,1 procent.

VBG-aktien har åkt berg och dalbana på Stockholmsbörsen i år. Första halvåret var starkt men från juli till oktober föll kursen dryga 20 procent. Sedan dess har den åter stigit 12 procent. Värderingen har följt med uppåt och ligger för tillfället i linje med de historiska snitten.

VBG Group har en hyggligt diversifierad verksamhet sett till kundgrupper och geografier. För tillfället agerar divisionen MCC stabilisator när övriga delar bromsar in. VBG Truck Equipment håller fortfarande ångan uppe, men en dämpad efterfrågan ser trolig ut nästa år. Givet divisionens höga lönsamhet kommer det att tynga utvecklingen för hela koncernen.

Ett trögt 2020 ligger i förväntningarna men för närvarande känns sannolikheten större att marginalerna faller mer än väntat än att de överraskar positivt. Vi avvaktar utvecklingen ytterligare något kvartal och behåller en neutral rekommendation på VBG Group.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
VBG GROUP B Neutral 150,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -