Så skapar du din egen fastighetsportfölj

Börs Börsens enfastighetsbolag har följt med fastighetsaktierna upp. I år har kategorin stigit 15 procent exklusive utdelningar. Nu börjar enfastighetsbolagen avvecklas.

På börsen finns tio enfastighetsbolag. Det vill säga bolag som äger en fastighet som oftast är uthyrd på långa kontrakt till en eller ett fåtal kunder.

Högst direktavkastning av enfastighetsbolagen på börsen ger Västsvensk Logistik. Aktien är också den som gått svagast av alla enfastighetsbolag i år.

Svagheten i aktiekursen har sannolikt att göra med hyresgästen som till absolut största delen är krisande klädbolaget Kappahl. Kappahl står för 97 procent av hyreskontraktet som löper fram till oktober 2027.

Fastigheten utgörs av en logistikbyggnad och en kontorsbyggnad i Mölndal. KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor. Från den här fastigheten tillgodoser bolaget 360 butiker i fyra länder samt e-handel.

Näst svagast har det gått för Delarka som äger och driver posten huvudkontor i Solna. Även här har svagheten sannolikt med hyresgästen av göra.

Fastigheten som hyrs av Post Nord står till stora delar tom eftersom posten inte längre är i behov av den stora ytan. Postens kontrakt löper dock fram till april 2026 och det finns ingen möjlighet för posten att dra sig ut kontraktet tidigare än så. I maj sa dock Post Nord upp avtalet.

Även om utdelningarna är säkra fram till dess har aktien gått i stå av beskedet och är bara upp 6 procent i år exklusive utdelningar.

Delarka är noterat sedan 2013. Huset byggdes 2003. Posten betalar en årshyra på 92 miljoner kronor till Delarka. Hyra skrivs upp med inflationen.

Fastigheten består av tolv våningar och omfattar 51.000 kvadratmeter. Av detta är 23.000 kvadratmeter är kontor.

Största ägare i Delarka är försäkringsbolaget Alandia som äger 20 procent av aktierna, följt av styrelseordföranden Henrik Viktorsson med 8,7 procent och RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) med 8 procent av aktierna, enligt Holdings.

Både Alandia och Henrik Viktorsson har under hösten valt att utöka sina innehav i bolaget trots kontraktsituationen med Post Nord.

Delarka ger en direktavkastning på 6,6 procent. Börsvärdet ligger på 600 miljoner kronor.

Den senaste trenden bland enfastighetsbolagen är att de börjar läggas ut till försäljning eller stöpas om till större fastighetsbolag. I somras omvandlades till exempel Torslanda Property Invest från att ha ägt Volvos fastighet i Göteborg till ett bolag med sex fastigheter.

Under hösten har Landskronabaserade Logistea meddelat att de undersöker möjligheten till en försäljning av logistikfastigheten nu när priserna är goda.

”Mot bakgrund av det stora investerarintresset som för närvarande finns för moderna logistikfastigheter har Logisteas styrelse beslutat undersöka om aktieägarnas intressen bäst tillgodoses genom en försäljning av antingen det fastighetsägande dotterbolaget eller av fastigheten”, meddelade styrelsen den 31 oktober.

Samma sak med ICA:s centrallager i Västerås som på börsen går under namnet Saltängen Property Invest.

"Mot bakgrund av den starka marknaden för logistikfastigheter i Sverige har styrelsen beslutat att utvärdera om aktieägarnas intressen bäst kan tillgodoses genom att avyttra dotterbolaget Saltängen Property", skrev bolaget i slutet av oktober.

Största ägare i Saltängen är Avanzakunder med drygt 10 procent av aktierna, enligt Holdings.

En investerare som annars gillar enfastighetsbolag är RFSU. Förutom aktier i Delarka äger man aktier i inte mindre än fem stycken andra enfastighetsbolag.

RFSU äger aktier i Solnaberg Property som äger kontorsfastigheten Solna Bladet 3, där försäkringsbolaget IF har sitt huvudkontor.

RFSU är också stora ägare i Bosjö fastigheter som äger Ellos lager utanför Borås. Man har också andelar i bolagen Kallebäck och Mälaråsen. Kallebäck äger en kontorsfastighet i Göteborg som hyrs ut till Saab och Mälaråsen äger Upplands Motors tre försäljnings- och servicefastigheter.

Merparten av enfastighetsbolagen har satts på börsen av firmorna Pareto och Catella.

Enfastighetsaktierna ger i regel höga direktavkastningar på mellan 5 och 7 procent. Anledningen till att de kan hålla så pass höga utdelningar beror på att de delar ut större delen av vinsten till aktieägarna.

Risken i att äga en fastighet med en kund är givetvis betydligt större än fastighetsbolag med många fastigheter och hyresgäster.

Man skulle kunna jämföra ett enfastighetsbolag med en högränteobligation på det sättet att investerarna får en hög direktavkastning fram till dess att hyreskontraktet löper ut.

Här kan ni följa mig på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedIn,Twitter YouTube och på Soundcloud

Aktie Värde Mkr Diravk, % %, 2019 Kommentar
Saltängen 637 5,3 11 ICAs centrallager i Västerås
Delarka 607 6,6 6 Postens huvudkontor i Solna
Kallebäck 657 6,7 18 Fastighet uthyrd till Saab
Mälaråsen  430 6,3 18 Upplands Motors fastigheter
Bosjö fastigheter 333 6,4 20 Ellos huvudkontor 
Västsvensk Log. 245 7,2 1 Fastighet uthyrd till KappAhl
Link Prop  198 5,9 24 Kontor i Linköping
Solnaberg 553 5,4 19 IF:s huvudkontor i Solna
Logistea 378 6 18 Logistikfastighet i Landskrona
Halmslätten 521 6,8   Logistikfastighet i Halmstad och Umeå
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -