Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för säljsignaler i ett teknikbolag.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och steg 1.00 procent till en slutnotering på 659 punkter. Den tekniska bilden är positiv med en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Utsikterna för indexet stärks av köpsignal från en rektangelformation samt brott upp genom 630-punktersnivån. Motstånd hittar vi vid alltime high-nivån 664 punkter i den korta grafen. Brott upp genom denna nivå stärker utsikterna för indexet. Vid reaktion tillbaka utgör 627 punkter stöd.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 56 på kort- och lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 378 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 105. Köpandelen på månadsbasis är därmed 78 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Bilkedjan Bilias aktiekurs har nyligen brutit upp genom taket i den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt och en ökande optimism bland investerarna. Isolerat sett ger brott upp ur stigande trendkanaler goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Den 25 oktober i år identifierade i en rektangelformaion (REC) i Bilia aktien som signalerar en vidare uppgång till 103 kronor eller mer.

Avsaknaden av en motståndsnivå ovanför dagens kurs stärker utsikterna och ger enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd statistiskt goda möjligheter till meravkastning mot referensindex. Vid eventuella reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 84.00 kronor. En starkt positiv volymbalans bekräftar den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt och indikerar att kursen ska fortsätta upp. Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Svensk-Schweiziska kraft- och automationsteknikbolaget ABB har nyligen brutit upp ur den stigande trendkanalen på grafen för medellång sikt. Brott upp ur stigande trendkanal öppnar upp för en starkare stigningstakt och signalerar en ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare i aktien. Isolerat sett ger det goda utsikter för ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på brott upp ur stigande trendkanaler.

Ser vi närmare på grafen för medellång sikt så saknar aktiekursen motstånd där ytterligare uppgång indikeras. Vid eventuella rekyler ned från dagens nivå återfinns stöd runt 197 kronor. Aktien har samtidigt en starkt positiv volymbalans som indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det stärker utsikterna för en vidare uppgång. Aktien är maximalt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till teknikbolaget IAR Systems som specialiserat sig inom utveckling av mjukvara för chip-programmering har brutit ned från den fallande trendkanalen som vi har identifierat på grafen för medellång sikt. Investerarna har alltså sålt till allt lägre priser för att komma ur aktien. Det signalerar att vi kan förvänta oss en starkare nedgångstakt. Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned ur fallande trendkanaler visar till en årlig avkastning som varit -24.7 procentenheter sämre än genomsnittlig börsutveckling.

Just nu saknar aktiekursen stöd och ligger lång under närmaste motståndsnivå runt 223 kronor som kan bli aktuella vid reaktioner uppåt. Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd indikerar att aktier som ligger långt under motstånd och saknar stöd är en stark säljsignal. En starkt negativ volymbalans med högre volymen på nedgångsdagar och vid volymbottnar och lägre volym på uppgångsdagar och vid volymtoppar bekräftar den negativa trendbilden. Ett RSI under 30 med ett starkt negativ momentum indikerar ytterligare nedgång för aktiekursen. Aktien är svagt positiv på insiderhandel men är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckligt tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att genomsnittsaktien som brutit upp en stigande trendkanal har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -