Greater Than: När slår tekniken igenom?

Aktieanalys Greater Than och deras algoritm för riskbedömning av bilförare i realtid är ett spännande bidrag till den snabba förändring som sker kring vårt fordonsägande, men som ofta med ny teknik är det risk för att genombrottet dröjer.

Greater Than (GT) har utvecklat teknik som förser försäkringsbolagen med realtidsinformation från de försäkrade fordonen. Med hjälp av GT:s algoritm kan realtidsinformationen tolkas med syftet att förutse riskbeteenden hos förarna.

Med dessa insikter kan försäkringsbolagen få bättre koll på sin kundstock, de kan uppmuntra gott uppförande och straffa syndarna. 80/20-regeln är tillämpbar, vilket i det här fallet innebär att 20 procent av förarna står för 80 procent av skadorna och förstör för hela riskgruppen.

Istället för att beräkna riskpremien för en hel grupp baserat på det samlade utfallet kan premierna sättas individuellt utifrån riskbeteendet hos varje förare, vid varje enskild bilresa.

För företag med många olika förare och större fordonsflottor, så som transportbolag och hyrbilsfirmor, är försäkringar relativt sett dyrt. Det beror helt enkelt på skadefrekvensen. Att då få bättre kontroll på sina förare, som mer eller mindre tvingas köra säkrare för att behålla jobbet, kan ge stora besparingar om premierna då sätts ned.

Också skötsamma privatpersoner kan spara pengar då produkten även paketeras som en digital försäkringslösning för konsumenter. I Sverige säljs den under white label via Moderna Försäkringar.

Teknikplattformen kallar bolaget för Enerfy. Förutom riskbedömningsfunktionen, som i första hand använts för att ge försäkringsbolagen god kundinsikt, ryms totalt 480 tilläggstjänster som till exempel körjournaler, lojalitetsprogram och spel som uppmuntrar miljövänligare bilkörning.

De olika funktionerna på plattformen säljs mot en fast månadskostnad per användare. Enligt GT är intäkten per användare ungefär 6 euro per år för riskbedömningskomponenten hos en kund med 500 000 fordon. Inklusive övriga extratjänster kan intäkten per användare stiga uppåt 10 euro per år, och prissättningen är samma på alla marknader. I mindre testpopulationer är prissättningen sannolikt en helt annan.

I dagsläget finns ett antal trösklar för att tekniken ska fungera. Det krävs att föraren kopplar in en OBD-modul i bilens diagnostikuttag och att modulen sedan kopplas upp mot en mobiltelefon som kan sända informationen till Enerfy-plattformen.

Men ganska snart kommer det räcka med en mobiltelefon för att aktivera den digitala försäkringen, och inom ett par år kommer alla nya fordon vara direktuppkopplade, vilket öppnar mycket större möjligheter att utan friktion använda sig av realtidsprissatta försäkringar.

Kan försäkringsbolagen följa oss i realtid på det här sättet så kommer de också att göra det. På några års sikt talar det för att GT och deras algoritm kan bli en lönsam affär för aktieägarna.

Enerfy drivs via Microsofts molntjänst Azure, vilket säkrar skalbar kapacitet i takt med att användandet växer. Att sälja mjukvara på abonnemang (SaaS) innebär att affären har hög bruttomarginal. Underhållskostnaderna behöver heller inte alls öka i samma takt som intäkterna kan göra. Men för att modellen ska vara lönsam krävs att bolaget når en kritisk volym och där är inte GT i dagsläget.

Bolaget har fokuserat på att vinna viktiga samarbeten med stora försäkringsbolag. I Sverige samarbetar man med uppstickaren Moderna, i Norge och Danmark med Tryg, i Finland LähiTapiola.

Internationellt har bolaget fått in en fot hos jättarna Zurich och MS First Capital Insurance, och det är hos dessa bolag den största potentialen finns. GT har också ett direkt samarbete med biltillverkaren Toyota i Japan, där är man är med och lanserar en bilprenumerationstjänst.

Det stora antalet potentiella fordon hos samarbetspartnerna beskriver hur omfattande utrullning av teknologin skulle kunna bli - om en större lansering skulle bli aktuell.

Efter att ha träffat GT:s styrelseordförande Sten Forseke i förra veckan är jag av uppfattningen att digitala försäkringar i uppkopplade bilar garanterat hör till framtiden, men utrullningen riskerar dröja ytterligare ett par år innan det blir verklighet. Det är heller aldrig säkert vilket bolag som till slut kommer få leverera den tekniken när genombrottet kommer på bred front.

Just nu är GT:s intäkter begränsade, och trots en kraftig intäktsökning i senaste kvartalet har bolaget negativt kassaflöde.

Under tredje kvartalet öppnades ett mindre kontor i Singapore för att tätare kunna arbeta med nya försäkringskunden MS First Capital och ComfortDelGro i Sydostasien. Ytterligare ett par mindre etableringar runt om i världen kan bli aktuellt för att behålla en position nära viktiga kunder.

GT har också anställt fler säljrepresentanter för att stötta ordförande Sten Forseke, som tidigare skött nyförsäljningen helt på egen hand. Med rådande laguppställning har bolaget en uppskattad kostnadsmassa kring 40 Mkr per år, vilket är den nivå som bör gälla under åtminstone närmaste året.

Ifjol omsatte GT 14 Mkr exklusive aktiveringar av eget arbete. Med ett kvartal kvar av 2019 har nettoomsättningen stigit till 11,9 Mkr, en ökning med 20 procent mot samma period i fjol.

I perioden går avskrivningar och aktiveringarna relativt jämt ut och den löpande verksamheten har genererar ett negativt kassaflöde på närmare 15 mkr.

Behovet av vidare finansiering är tydligt men bolaget bedömer sina möjligheter att samla in kapital som goda, vilket historien också är ett bevis på.

I första kvartalet genomförde bolaget en företrädesemission om 25 Mkr, vilket ökade antalet aktier i bolaget med 674 160 stycken. I oktober var det dags igen, då tog bolaget emot cirka 27 Mkr från tre institutionella ägare, vilket späder ut befintliga aktieägare med ytterligare 4 procent. Sannolikt har man nu säkrat finansieringen för ytterligare ett verksamhetsår.

Utrullningen av bolagets digitala försäkring i Sydostasien kanske kan ge en kick åt omsättningen, men någon prognos med tillräcklig säkerhet går tyvärr inte att göra.

Utfallet för GT och teknologin känns närmast binär eftersom det skulle räcka med en större lansering hos någon ut av bolagets samarbetspartner för att inom ett par år göra bolaget lönsamt. Händer det inte står bolaget kvar och stampar oavsett kvaliteten på den utvecklade teknologi.

Det vi vet är att omsättningen minst behöver trefaldigas för att bolaget ska ha chans till ett positivt rörelseresultat. Det skulle innebära nettointäkter i storleksordningen 50–60 Mkr. Även om den nivån skulle nås är det svårt att motivera ett börsvärde på 740 Mkr, eller mer än 10 gånger försäljningen.

GT och deras teknik är högintressant, men för mig handlar det om värderingen och att osäkerheten kring när, och om, tekniken slår igenom är för stor - trots fina samarbeten på plats. Rekommendationen stannar därför vid neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Greater Than Neutral 69,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -