På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser visar på köpsignaler i ett konsultbolag och ett teknikbolag. Det varnas dock för ett råvarubolag.

Det blev en svag nedgång på marknaden under måndagen, en nedgång på -0.47 procent och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde runt 657 punkter. Den tekniska bilden är fortsatt positiv med en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt och stärks av en köpsignal från en rektangelformation samt brott upp genom nivån runt 630 punkter. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs ger ett starkt signalvärde av brottet upp genom 630 punkter. Vid reaktion tillbaka utgör 627 punkter stöd. Indexet stärks kortsiktigt av ett högt RSI indikerande ett positivt momentum.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 57 på både kort och lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 351 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 93. Köpandelen på månadsbasis är därmed 79 procent. På årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Konsult och utbildningsföretag BTS Group har rört sig innanför en stigande trendkanal de senaste 18 månaderna. Från årsskiftet är aktien upp runt 60 procent vilket är ett resultat av att investerarna har varit villiga till att betala allt högre och högre kursen för att köpa in sig i bolaget. Stigande trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt våra forskningsresultat på trender.

De senaste dagarna har aktien testat all-time-high nivåer vilket stärker utsikterna. Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt cirka 188 kronor. Aktien har en starkt positiv volymbalans som stärker trendbilden. Ett RSI21-värde runt 70 indikerar ett positivt momentum och stärker aktien på kort sikt. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är svagt negativ på insiderhandel men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

 

Teknikbolaget Impact Coatings har nyligen fått en stark köpsignal då aktiekursen har brutit upp från en horisontell trendkanal på grafen för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan och det indikerar en positiv förändring av marknadspsykologin. Det finns ett överskott av köpare. Brott upp ur horisontella trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt våra forskningsresultat på trender.

 

Aktiekursen saknar motstånd på medellång sikt men på grafen för lång sikt återfinns ett starkt motstånd runt 16.30 kronor. Vid en reaktion tillbaka återfinns stöd runt cirka 9.70 kronor samt 7.00 kronor på medellång sikt. Vi ser att volymen har ökat väsentligt under den sista tiden. Det kan bero på fundamentala nyheter och indikerar ett ökat intresse för aktien. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI21-värde över 70 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker utsikterna i aktien. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

 

Det kanadensiska gruvbolaget Semafo som är noterat på Stockholmsbörsen har nyligen brutit ned ur en fallande trendkanal på graferna för både kort och medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sina aktier till lägre kurser. Brott ned genom en fallande trendkanal signalerar att vi kan förvänta oss en starkare nedgångstakt och Investtechs forskningsresultat på brott ned ur fallande trendkanal visar till en årlig avkastning som varit -24.7 procentenheter sämre än genomsnittlig utveckling på börsen.

 

Aktien har marginellt brutit ned genom stödnivån runt 20.40 kronor som nu utgör en ny motståndsnivå vilket är en säljsignal. Aktien har en ny stödnivå runt 16.30 kronor vilket är cirka -20 procent från dagens nivåer. Volymbalansen är starkt negativ. Det indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva och bekräftar trendbilden och försvagar utsikterna. Ett lågt RSI-värde runt under 30 innebär ett starkt negativt momentum som indikerar ytterligare nedgång.Enligt Investtechs forskning har aktier med ett lågt RSI klart underpresterat i förhållande till marknaden. Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig utvecklingen på börsen under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -