Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 En del kvartalsrapporter publiceras även under tisdagen, bland annat har det kommit siffror från bostadsutvecklaren SSM och Moberg Pharma.

Abelco har under tredje kvartalet lagt fokus på affärsutveckling i TBS samt arbetat med Fatfish för att skapa förutsättningar för en mer framgångsrik verksamhet i den nya konstellationen.

Det skriver bolagets vd Sven Hattenhauer i delårsrapporten.

Quickbit har blivit "en lysande stjärna" för Abelco enligt vd, som räknar med att verksamheten kommer att tillföra värde under många år framöver. Avyttringar Abelco gör väntas medföra en positiv resultatpåverkan för koncernen som helhet, enligt vd.

Koncernens nettoomsättning minskade under tredje kvartalet till 2,3 miljoner kronor (4,4). Rörelseresultatet försvagades till -3,8 miljoner kronor för kvartalet (-3,0) medan nettoresultatet blev -5,8 miljoner kronor (-4,4).

Bioteknikbolaget Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -190 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-94,0). Resultatet per aktie uppgick till -3:53 kronor (-2:14).

Bolaget saknade omsättning under kvartalet i likhet med motsvarande period föregående år. Likvida medel per den 30 september uppgick till 1.122 miljoner kronor (489).

Oncopeptides planerar fortsatt att lämna in en marknadsansökan för läkemedelskandidaten melflufen till den amerikanska myndigheten FDA i slutet av det första kvartalet 2020.

Bedömningen är att den sista patienten i i den registreringsgrundande Ocean-studien kommer att ske i slutet av det första kvartalet 2020. Oncopeptides bästa bedömning i nuläget är att övergripande resultat från Ocean-studien kommer att kunna redovisas under sommaren 2020.

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på 32,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (2,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:76 kronor (0:26).

Nettoomsättningen uppgick till 47,8 miljoner kronor (15,6).

Intäkterna består helt av den initiala milstolpen om 5 miljoner dollar som bolaget fick i samband med avtalet med Taisho för MOB‐015 i Japan. För jämförelseperioden avser intäkterna en milstolpe om 1,5 miljoner euro som erhölls i samband med ingånget avtal med Bayer för MOB‐015. Rörelseresultatet blev 41,8 miljoner kronor (5).

Vidare skriver vd Anna Ljung att "Fas 3‐programmet för MOB‐015 håller tidplanen. Vi förväntar oss data från den amerikanska studien i december, följt av data från den europeiska studien under det andra kvartalet 2020."

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett rörelseresultat på -17,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-0,4), rensat för omvärderingar och andra poster av engångskaraktär, vilket är i linje med de preliminära uppgifter som bolaget nyligen meddelade.

En översyn som SSM har genomfört har lett till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på samriskbolag motsvarande -313 miljoner kronor. Inklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till -378 miljoner (-0,4), även det i linje med det preliminära beskedet.

Nettoomsättning i egen regi ökade till 141 miljoner kronor (47,3). Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 miljoner kronor (132).

Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt, vilket också meddelades nyligen inför bolagets kapitalmarknadsträff den 12 november.

Vidare upprepar SSM att bolaget utvärderar flera alternativ för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt stabil finansiering, där både ökning av eget kapital och refinansiering av lån diskuteras.

"Förhandlingar med ett kollektiv av större obligationsinnehavare kring en villkorsändring och förlängning av dagens obligation är en del av detta. Det är bolagets bedömning att en refinansieringslösning kommer att vara på plats i tid för att lösa de lån som förfaller under 2020", skriver SSM och det är samma formulering som i förra veckan.

First North-listade Arcoma, verksamt inom röntgensystem, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på 2,7 miljoner kronor (0,1).

Nettoomsättningen steg till 30,3 miljoner kronor (29,3).

"Försäljningstillväxten i Europa fortsätter och vi arbetar intensivt tillsammans med Canon i Nordamerika där vi förväntar oss se en stor framtida tillväxt", skriver Arcomas vd Jesper Söderqvist i delårsrapporten.

Rörelseresultatet förbättrades till 2,4 miljoner kronor (0,2).

"Vi har stärkt Arcomas finansiella ställning och minskar nettobelåningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter utvecklas positivt och vi ser kontinuerligt över våra prognosprocesser mot underleverantörer i syfte att minska lager och kapitalbindning", skriver Arcoma.

Bolaget behåller sitt fokus på effektiviseringar samtidigt som programmet för sänkta produktkostnader fortlöper och kommer att realiseras fullt ut i mitten av 2020, uppges det i delårsrapporten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -