Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Ett antal kvartalsresultat publiceras under måndagen. Här är siffrorna.

Forskningsbolaget Toleranzia, som är listat på Spotlight, rapporterar ett resultat efter finansiella poster om -1,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-1,2).

Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:08). Inga intäkter redovisades för kvartalet.

Läkemedelskandidaten Tol2 fick i slutet av juli en särläkemedelsstatus i EU.

"Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi under tredje kvartalet framgångsrikt lyckats genomföra en rad nyckelaktiviteter kopplade till industriell tillverkning och kommersiellt skydd av vår läkemedelskandidat TOL2", skriver Toleranzias vd Charlotte Fribert i delårsrapporten.

I samarbete med Testa Center har bolaget validerat skalbarheten och kvaliteten i tillverkningsprocessen upp till den industriella nivå som centret erbjuder.

Direkt därpå inledde Toleranzia ett samarbete med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P) i syfte att framställa läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala och producera material för den kommande kliniska studien, skriver Charlotte Fribert.

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick bolagets kassa till cirka 9,3 miljoner kronor (18,6). Efter tredje kvartalets utgång genomförde Toleranzia en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 18,6 miljoner kronor.

"Finansiellt har vi avsevärt stärkt vår position och våra möjligheter att effektivt driva verksamheten med TOL2 i fokus", skriver Charlotte Fribert.

Redsense Medical redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -0,6 miljoner kronor (-0,8). Koncernens nettoomsättning steg till 4,6 miljoner kronor (3,3).

"Försäljningstillväxten drivs främst av den amerikanska hemodialysmarknaden. De relativt nya behandlingarna med nattlig hemodialys och patienter som kan göra behandlingarna även utan stödperson växer", skriver vd Patrik Byhmer.

Likvida medel uppgick till 10,3 miljoner kronor vid periodens slut.

Redsense Medicals aktie handlas på Spotlight Stock Market.

Lojalitetsbolaget Awardit, som är listat på First North, redovisar en omsättning om 67,4 miljoner kronor (18,2) för det tredje kvartalet, vilket motsvarar en ökning med cirka 270 procent.

Den organiska tillväxten uppgick till cirka 28 procent, uppger bolagets vd Niklas Lundqvist i rapporten. Rörelseresultatet (ebit) sjönk till 1,1 miljoner kronor (2,3). Rörelsemarginalen var här 1,6 procent (12,9).

"Försämringen förklaras av att det i detta resultatmått ingår goodwillavskrivningar på cirka 6,0 miljoner kronor hänförliga till genomförda förvärv", skriver bolaget.

Ebita-resultatet förbättrades däremot till 7,1 miljoner kronor (3,5). På denna nivå uppgick rörelsemarginalen till 10,5 procent (19,2). Resultatet per aktie efter skatt blev -0:03 kronor (0:29).

"Samtliga bolag är lönsamma och visar ökande vinster och vi har nu gått in i fjärde kvartalet som är vårt viktigaste kvartal. Jämförelsevis kan nämnas att vi med Crossroads som en del av koncernen från och med november 2018 genererade en omsättning på cirka 93,3 miljoner kronor och ett ebita-resultat på 20,6 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018. Vi är laddade för att avsluta även innevarande år med flaggan i topp", skriver Niklas Lundqvist.

Arctic Paper redovisar ett resultat efter skatt på 34,6 miljoner polska zloty för det tredje kvartalet 2019 (42,8).

Nettoomsättningen uppgick till 794 miljoner zloty (816). Bolaget pekar på att massapriserna sjönk under perioden och att marknadsläget för papper förbättrades.

"Kombinationen stabiliserar våra resultat i och med att fluktuationerna tar ut varandra", skriver vd Michal Jarczyński

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -