Fiberrik aktie köpvärd trots risken

Aktieanalys Hexatronics internationalisering har fått bra styrfart under 2019. Nu växer omsättningen snabbt utanför Sverige. Utrullningen på nya marknader ger goda chanser för bolaget att fortsatt leverera. Beställarna finns där, men bristen på entreprenörer hämmar utvecklingen något.

Fiberbolaget Hexatronic ökade sin omsättning med 17 procent i tredje kvartalet - trots en fortsatt svag hemmamarknaden. Nu ska utrullningen av fiber först i UK, sedan i Tyskland och USA driva omsättningen.

I tredje kvartalet föll försäljningen i Sverige med 7 procent, vilket är en förlängning av den redan inslagna trenden. Bolagets egen prognos är att försäljningen mot Sverige minskar med 10 procent under året.

Den svenska fiberutrullningen har nått sin kulmen och 80 procent av hushållen har redan tillgång till fiber. Det svenska målet är att alla hushåll ska ha tillgång till fiber senast 2025, men på glesbygden är intresset svalare, vilket bromsat utbyggnadstakten. Den blir också mer kostsam per hushåll att bygga vidare på nätet.

I resultaträkningen märks det lägre svenska tempot i att omsättningsandelen sjunkit från 36 procent i fjol till 29 procent i tredje kvartalet 2019.

Under fjolåret genomförde Hexatronic en strategisk förflyttning mot nya tillväxtmarknader. Detta i kombination med att den svenska fiberutbyggnaden drog i handbromsen skapade en hel del oro på aktiemarknaden. Därför har året som passerat har varit en riktig berg-och-dal-bana för ägarna men efter ett par stabila kvartal är omsättningstrenden återigen snabbt stigande.

Det är arbete på nya marknader som börjat att bära frukt. Hexatronic har länge haft en lokal närvaro på sina nya fokusmarknader (UK, Tyskland och USA) men arbetat har intensiverats under året.

Fiberutrullningen ute i Europa kommer att ske. Sedan är de stora frågorna när och vem som kommer dra det längsta strån bland fiberleverantörerna. Hexatronic har goda chanser att ta en del av kakan.

I februari utökades avtalet med brittiska utmanaren CityFiber med 500 Mkr, vilket är den största enskilda affären i Hexatronics historia. En sådan jätteaffär är också en vacker fjäder i hatten inför framtida säljmöten.

I UK, tillika i Tyskland och USA är fiberutbyggnaden ytterst begränsad men det är bara en tidsfråga innan arbetet tar fart på allvar. Först på tur att öka takten står sannolikt Storbritannien, som också kommit absolut kortast in fiberutrullning.

De brittiska telekombolagen har löst sin finansiering och regeringen har säkrat 5 miljarder pund för att alla brittiska hushåll ska ha tillgång till fiber senast 2025. För att det ska bli verklighet väntar ett intensivt arbete i kabeldikena och då blir det högt tryck på fiberleverantörerna.  Ett möjligt hårt brittiskt utträde ur EU är ett potentiellt problem för utländska leverantörer. För att stävja risken kortsiktigt har Hexatronic byggt lagersaldot på ön.

I Tyskland är aktiviteten fortfarande relativt låg. Bolaget bedömer att landets fiberexpansion dröjer åtminstone till andra halvåret 2020.

Sedan 2018 äger Hexatronic egen dukt-produktion i USA i och med förvärvet av Blue Diamond Industries, och ytterligare en produktionsenhet väntas stå klar under början på nästa år. Dessutom utökar bolaget sin säljkår i Nordamerika.  

Ytterligare en trigger som kan förväntas inom ett par år är mobilnätets nästa generationsskifte. En 5G-uppkoppling kan vara ett fullgott alternativ för enskilda hushåll som inte vill dra in fiber. Men det betyder inte att efterfrågan på fibern på något sätt skulle vara hotad. 5G kräver en kraftig förtätning av antalet antenner, och till varje antenn ska det dras fiber.

5G är en förutsättning för självkörande bilar, Internet of Things och andra digitala framtidssatsningar. I och med det menar bolaget att man rider en strukturell trend. Men det dröjer sannolikt minst ett par år innan det arbetet drar igång.

Orderboken har vuxit med 6 procent organiskt mot i fjol och orderna kommer från de nya marknaderna.

Ett högre kapacitetsutnyttjande i Hudiksvallsfabriken förklarar den bättre rörelsemarginalen i tredje kvartalet (10,1 procent). Hexatronic bedömer också att befintlig kapacitet räcker för att möta en ökad efterfrågan under nästa år, vilket indikerar att marginalen kan öka ytterligare under kommande kvartal 2020.

Jag har valt ett vågat spår och antagit att den positiva utvecklingen fortsätter, drivet av en tydlig strukturell efterfrågan på fiber på bolagets nya marknader. Mitt antagande rymmer därför en 20-procentig omsättningstillväxt både 2020 och 2021, vilket resulterar i en möjlig omsättning om 2 763 Mkr 2021.

Marginaltrenden har stabiliserats under 2019 och indikationerna från bolaget talar för en viss förbättring under 2020. Men trenden har varit svag sedan början av 2018 och historiskt är lönsamheten mer varierande.

Av den anledningen håller jag igen på lönsamheten, och förväntar att ebita-marginalen förblir cirka 8 procent trots ökade försäljning.  På 2020 värderas aktien i så fall till p/e 20 och p/e 16 på 2021.

I mina öron är det varken billigt eller dyrt, men p/e-talet är ett resultat av relativt aggressiva antaganden. Handeln i aktien är begränsad, så räkna med att kursen kommer svänga rejält. Trots riskerna är aktien köpvärd, en rekommendation jag stått fast vid sedan 2016.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hexatronic Group Köp 60,90 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -