Aktierna som har halkat efter

Börs Hälsovårdsaktier har inte alls hängt med i årets stora börsuppgång. Bakom ligger politisk press i USA. Det finns dock mycket som strukturellt talar för sektorn.

Amerikanska läkemedelsaktier har bara gått upp 2 procent i år sett i dollartermer.

”Det som talar för sektorn är hög innovationstakt och stabil intjäning. Det är en defensiv sektor som inte alls har följt med de andra defensiva sektorerna i år”, säger hälsovårdsförvaltaren Pär Löfving på Öhman Fonder.


Pär Löfving.

En del av hälsovårdssektorn som inte är lika politiskt utsatt är medicinteknik.

”Ett intressant bolag som finns inom både hjärt- och diabetesvård och inom robotkirurgi är Medtronic. De har en underskattad pipeline och de har en marginalexpansion som kommer att synas under de kommande åren. Jag tror att de kommer att visa stabil tillväxt och stabila marginaler under flera år oavsett vad som händer på marknaderna framöver.”

En annan sektor inom hälsovård som Pär Löfving tycker om är vård av husdjur.

”Människor älskar sina djur och är beredda att betala mycket för läkemedel till djuren. Fördelar med djurläkemedelsbolagen är att de oftast säljer många läkemedel och inte är beroende av några få. Cykeln för att få läkemedlen godkända är också mycket kortare.”

Exempel på stora djurläkemedelsbolag är Zoetis som är en avknoppning från Pfizer och Elanco som knoppats av från Eli Lilly.

Öhman har valt att investera i ett lite mindre engelskt bolag som heter Dechra.

”Anledningen är att de har 70 procent exponering mot husdjur medan de andra bolagen har större exponering mot boskaps- och kycklinguppfödning och antibiotika. Av hållbarhetsskäl vill vi inte investera här.”

När det gäller svenska läkemedels- och hälsovårdsbolag är det Astrazeneca som är mest intressant. 

”De har snabbast tillväxttakt av alla stora läkemedelsbolag globalt. Det intressanta är också att tillväxten kommer från nya produkter. Bolaget har haft stora forskningsframgångar de senaste åren. De är tungt exponerade mot cancerläkemedel som har hög marginal och hög tillväxt. Bolaget har dessutom stor exponering mot Kina. Cirka 20 procent av omsättningen genereras i Kina.”

”Bland de europeiska bolagen gillar vi nederländska Philips som är världsledande inom magnetröntgen. Vi äger även Roche som är noterat på Zürichbörsen.”

En annan aktie som Öhman Fonder äger är medicinteknikbolaget Thermo Fischer.

”Det är exempel på ett bolag som slipper undan den politiska pressen. Bolaget levererar väldigt stabila vinster. De har fyra slutmarknader; läkemedel, universitet, industri och miljö och vatten. De säljer bland annat mätinstrument avsedda för luft och vatten. Det är väldigt intressant i framför allt Kina för att komma till rätta med föroreningarna. Det man är lite orolig för är att industrikonjunkturen ska vika så vi har valt att minska lite i aktien.”

Nya innehav har gjorts inom bioteknik.

”Bioteknikbolagen har börjat agera som värdebolag. Jag har köpt in gencellterapibolaget Biomarin och Sarepta som sysslar med genterapi mot muskelsjukdomen Duchenne som i stor utsträckning drabbar barn. Kan man göra dem friska på lång sikt är det en väldigt stor vinst främst mänskligt förstås men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fördelen med genterapi är att det varar mycket längre och ibland hela livet ut. Det är superintressant.”

Hälsovård är en väldigt politiskt styrd sektor.

"Läkemedelspriserna hotas av statlig prisreglering och demokraternas valfråga om sjukvård för alla påverkar försäkringsbolagen väldigt mycket. Allt detta har gjort att hälsovårdsaktier pressats väldigt hårt.”

”Läkemedelsbolagen i USA har marginaler på 25 procent. Det tycker politikerna är för högt. Alla är inne på att priserna måste ner.”

Att hälsovårdssektorn går svagt presidentvalår är mer regel än undantag.

”Under de senaste elva presidentvalen har hälsovårdsaktierna underpresterat i åtta.”

Priserna på läkemedel är cirka 40 procent högre i USA jämfört med i Europa.

”Det är något som Trump är väldigt arg över. Han menar att amerikanerna bekostar läkemedelsforskningen för hela världen på det sättet. Det har han till stor del rätt i.”

Det finns många strukturella saker som talar för att det kommer att vara goda tider för läkemedelsaktier framöver.

”En stor faktor är att antalet äldre blir allt fler. Nästan all hälsovård spenderas på äldre. En annan sak är att innovationstakten är väldigt hög. Det är fler och fler läkemedel som blir godkända i USA nu. Processen hos FDA har blivit mer transparent och strukturerad. Idag vet bolagen bättre hur de ska strukturera sina försök för att öka sannolikheten att läkemedlen blir godkända.”

Bakom ökningen ligger bland annat att Trumpadministrationen vill ha bättre konkurrens genom att det finns fler läkemedel på marknaden.

I USA lägger man motsvarande 18 procent av BNP på sjukvård. I andra västländer ligger siffran på runt 10 procent. Trenden i USA är att man lägger allt mer pengar och siffran spås stiga till 20 procent. I Kina och Indien är siffran bara 5 procent, men spås växa i takt med att välståndet ökar. 

”Hälsovård är en väldigt politiskt styrd sektor. Läkemedelspriserna hotas av statlig prisreglering och demokraternas valfråga om sjukvård för alla påverkar försäkringsbolagen väldigt mycket. Allt detta har gjort att hälsovårdsaktier pressats väldigt hårt.”

”Läkemedelsbolagen i USA har marginaler på 25 procent. Det tycker politikerna är för högt. Alla är inne på att priserna måste ner.”

Att hälsovårdssektorn går svagt presidentvalår är mer regel än undantag.

”Under de senaste elva presidentvalen har hälsovårdsaktierna underpresterat i åtta.”

Priserna på läkemedel är cirka 40 procent högre i USA jämfört med i Europa.

”Det är något som Trump är väldigt arg över. Han menar att amerikanerna bekostar läkemedelsforskningen för hela världen på det sättet. Det har han till stor del rätt i.”

Det finns många strukturella saker som talar för att det kommer att vara goda tider för läkemedelsaktier framöver.

”En stor faktor är att antalet äldre blir allt fler. Nästan all hälsovård spenderas på äldre. En annan sak är att innovationstakten är väldigt hög. Det är fler och fler läkemedel som blir godkända i USA nu. Processen hos FDA har blivit mer transparent och strukturerad. Idag vet bolagen bättre hur de ska strukturera sina försök för att öka sannolikheten att läkemedlen blir godkända.”

Bakom ökningen ligger bland annat att Trumpadministrationen vill ha bättre konkurrens genom att det finns fler läkemedel på marknaden.

 
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -