Ökad chans för nollränta redan i år

Makrokommentar Inflationstakten i oktober blev visserligen något lägre än Riksbankens prognos men en uppåtgående inflationstrend ökar ändå sannolikheten för att riksbanksdirektionen håller fast vid en räntehöjning i december.

Den svenska inflationstakten enligt KPI steg från 1,5 procent i september till 1,6 procent i oktober. Inflationstakten enligt KPIF, där effekten av räntesatsförändringar räknas av och som är Riksbankens inflationsmål, landade i oktober på 1,5 procent. En uppgång från septembersiffran på 1,3 procent och i linje med analytikernas förväntningar. Utfallet för KPIF landade dock något under Riksbankens prognos på 1,6 procent. Ska man vara riktigt petnoga missade utfallet Riksbankens prognos med 0,08 procentenheter.

KPIF exklusive energi, som blivit ett allt viktigare inflationsmått för Riksbanken och dessutom säger mer om det underliggande pristrycket i svensk ekonomi, steg från 1,6 till 1,7 procent. Även här är utfallet 0,1 procentenheter under Riksbankens prognos.

Normalt sett skulle ett inflationsutfall under prognosen vara en besvärande omständighet för Riksbanken. Framför allt när utfallen ligger en bit under inflationsmålet på 2,0 procent. Den här gången kan dock Riksbanken peka på att inflationen trots allt rör sig uppåt och samtidigt har riksbanksdirektionen på ett tydligt sätt markerat att banken håller fast vid en decemberhöjning.

Inflationsutfallet för oktober var, enligt vår bedömning, inte tillräckligt lågt för att få direktionen att ändra sin bedömning. Därmed stiger sannolikheten för att Riksbanken verkligen kommer att leverera en höjning av räntan till noll i samband med det penningpolitiska beskedet den 19 december.

Viktigt för decemberbeskedet blir inflationsutfallet för november, som blir det sista inflationsutfall som kommer direktionen tillhanda innan räntebeslutet. Enligt Riksbankens prognos ska KPIF-inflationen då stiga ytterligare till 1,7 procent medan KPIF exklusive energi väntas ha stigit till 1,9 procent. Utfall så nära inflationsmålet lär ge direktionen råg i ryggen att höja räntan, även om prognoserna pekar mot att inflationstakten åter ska börja dämpas under loppet av 2020.

På marknaden har reaktionerna efter att inflationssiffrorna publicerats varit förhållandevis små. Kort efter att siffrorna publicerats kostar en euro runt 10,71 kronor, vilket är några ören över nivån som den startade dagen på. Och ungefär samma rörelse kan noteras mot den amerikanska dollarn som kostar 9,73 kronor.

På räntemarknaden syns i princip inga reaktioner utan här är det främst Donald Trumps hot om tullar på kinesiska varor, som han uttalade i samband med gårdagens tal i New York, som bidrar till ökad nervositet på marknaden, vilket bidragit till att långa räntor sjunkit under natten.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -