På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för ett råvarubolag.

Det blev en svag nedgång på marknaden under veckans första handelsdag. En nedgång på -0.20 procent och OMX Stockholm PI (OMXSPI) stängde på 661 punkter. Den tekniska bilden är dock positiv, underbyggd av köpsignal från en rektangelformation samt brott upp genom 630-punktersnivån. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs ger ett starkt signalvärde av brottet upp genom 630 punkter. Vid reaktion tillbaka utgör 627 punkter stöd. Indexet har även brutit upp ur en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt, vilket signalerar en starkare stigningstakt. Indexet stärks kortsiktigt av ett högt RSI indikerande ett starkt momentum.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 58 på kort sikt och i 57 på lång sikt. Det indikeras därmed en övervikt av optimister på marknaden på både kort- och lång sikt. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 297 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 74. Köpandelen på månadsbasis är därmed 80 procent. På årsbasis är köpandelen 77 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Aktiekursen till vård- och diagnostikbolaget Medicover har brutit upp ur en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investtechs trendalgoritm har identifierat denna trendkanal på bakgrund av att investerare har varit villiga till att betala allt högre priser för att köpa in sig i bolaget. Brott upp genom taket i en stigande trendkanal signalerar att vi kan förvänta en starkare stigningstakt. Detta bekräftas av Investtechs forskningsresultat på trendbrott i trendriktningen. Aktien saknar motstånd och vid reaktioner tillbaka så återfinns stöd runt cirka 87.30 kronor.

Den 11 november i år utlöstes en ny köpsignal från en rektangelformation (REC) som indikerar en ytterligare uppgång för Medicover. Aktien har en starkt positiv volymbalans som indikerar att det har varit en högre handelsvolym på dagar med uppgång och lägre handelsvolym vid dagar med nedgång. Detta stärker trendbilden som är stigande. Vi har fortsatt en del studier kvar innan vi kan publicera en fullständig forskningsrapport omkring volym, men efter en positiv signal från Investtechs volymbalansindikator anses det sannolikt att man kan uppnå en statistisk meravkastning mot börsen som helhet. Aktien har även ett högt RSI-värde på 75 med ett starkt positivt momentum som indikerar en ökande optimism bland investerarna. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Pricer som utvecklar produkter inom elektroniska hyllkantsetiketter visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på grafen för medellång och lång sikt. Det indikerar en ökande optimism och att investerarna har betalat allt högre priser för att köpa in sig i aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så ger stigande trendkanaler isolerat sett goda utsikter för ytterligare kursuppgång. Aktien stärks av att det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid eventuella reaktioner tillbaka har aktien stöd vid cirka 14.00 kronor.

Pricer har en starkt positiv volymbalans som indikerar att handelsvolymen under den senaste tiden har varit högre på dagar med uppgång och lägre på dagar med nedgång. Detta stärker den positiva trendbilden. En annan positiv signal är att aktien har ett RSI-värde på 85 med ett starkt positivt momentum, med som ger en indikation om positiva investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Prospekteringsbolaget Lucara Diamond Corp har marginellt brutit ner genom golvet i en fallande trendkanal på medellång sikt. Ett brott ned genom en fallande trend indikerar ofta starten på vidare nedgång med en starkare nedgångstakt än tidigare. Enligt Investtechs forskningsresultat på aktier som brutit ned genom golvet i fallande trendkanaler så indikeras en kommande utveckling som är sämre än genomsnittlig börsutveckling. Den 5 november i år identifierade vi en säljsignal från en rektangelformation (REC) som våra algoritmer identifierade vid brottet ner genom stödet vid 7.67 kronor. Aktiekursen har sedan fallit kraftigt och rektangelformationen signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas dock stöd i aktien vilket försvagar utsikterna och närmaste motståndsnivå ligger vid cirka 7.60-7.70 kronor.

Aktien har en starkt negativ volymbalans som indikerar att volymen i aktien har varit högre på dagar med nedgång och lägre på dagar då kursen stigit. Detta bekräftar den negativa trendbilden och indikerar ökad pessimism bland investerarna. Aktien har ett negativt momentum med ett RSI-värde runt cirka 18 som indikerar en ökande pessimism hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Volymbalans – Investtechs indikator på aggressivitet hos köpare och säljare

Investtech har utvecklat indikatorn Volymbalans som ett mått på aggressiviteten hos köpare och säljare av en aktie. Syftet var att utforma en indikator som kunde förutsäga om en aktie stod inför en uppgång eller nedgång. Tanken var att om kurs- och volym-mönster i en aktie kunde förklaras av att köparna var aggressiva och säljarna passiva, skulle detta indikera att kursen skulle stiga. På liknande sätt skulle ett mönster med aggressiva säljare och passiva köpare förutsäga att aktiekursen skulle falla.

Diagrammet visar att aktier med positiv volymbalans (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier med negativ volymbalans (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om volymbalans här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -