Värderingen värd risken i Mekonomen

Aktieanalys Tre hyggliga kvartal i rad bekräftar ett trendbrott i Mekonomen. Risken känns fortfarande hög i aktien men det kompenseras av en låg värdering.

Mekonomen visade under första halvåret 2019 tecken på en stabilisering av verksamheten. Den trenden fortsatte glädjande nog även i tredje kvartalet. Den underliggande tillväxten ökar så sakteliga och det var framför allt Mekonomen-kedjan och Meca som hade en bra utveckling i kvartalet. Sammantaget presterade Mekonomen ett rörelseresultat som var 5 procent bättre än väntat.

Den organiska tillväxten i tredje kvartalet var 2 procent. Då tyngde ändå norska Sörensen og Balchen utvecklingen rejält med ett underliggande tapp på 6 procent. Nedgången för kedjan förklaras av minskad försäljning till konsument. Sörensen og Balchen är den kedja i koncernen som har störst exponering mot privatkonsumenter. Den ökade konkurrensen inom detaljhandeln drabbar därför kedjan hårdast.

Förvärv tidigare under året lyfte dock den totala omsättningen med 6 procent för Sörensen og Balchen jämfört med samma kvartal i fjol. Lönsamheten var samtidigt stabil med oförändrad rörelsemarginal.

För Mekonomenkedjan och Meca (som delar affärsområde) var den organiska tillväxten 3 procent. Försäljningen till anslutna verkstäder var bra men lönsamheten påverkas negativt av den svaga svenska och norska kronan. Inköpen blir dyrare och bruttomarginalen försämras. Besparingar i rörelsen gjorde dock att rörelsemarginalen trots det förblev oförändrad i kvartalet.

En stark euro leder till ökade inköpskostnader i flera delar av koncernen och bolaget flaggar för att man under fjärde kvartalet kommer att justera priserna i Sverige, Norge och Polen för att kompensera för det.

Nyförvärven FTZ och Inter-Team förbättrade båda sina rörelsemarginaler i tredje kvartalet. FTZ (som säljer på den danska marknaden) hade en oförändrad omsättning jämfört med samma period i fjol medan Inter-Team (som säljer i Polen och kringliggande länder) ökade sin omsättning.

Både FTZ och Inter-Team har lägre bruttomarginal än övriga Mekonomen. Till viss del väntas det dock kunna kompenseras via kostnadssynergier inom inköp. Målet är satt till 100 Mkr om året i synergivinster med full effekt år 2021.

Synergierna märks redan till viss del men bruttomarginalen föll ändå i tredje kvartalet med 6 procentenheter till dryga 45 procent.

Konkurrensen på bilservicemarknaden är generellt hård och Mekonomen drog i början av året igång ett besparingsprogram för att bibehålla lönsamheten. Från och med fjärde kvartalet i år väntas den fulla effekten på 65 Mkr uppnås.

Besparingarna bidrog till att rörelsemarginalen i tredje kvartalet var stabil trots det kraftiga bruttomarginaltappet. Justerat för diverse engångsposter var rörelsemarginalen oförändrat 8 procent. Snittprognosen låg tre tiondelar lägre.

Synergivinster och besparingsprogram väntas fortsätta gynna Mekonomens marginaler framöver och det väntas även effektiviseringar i logistikkedjan göra. Det stora projektet är en sammanslagning av Mekonomen och Mecas centrallager. Det närmar sig slutförande och pilotleveranser har påbörjats för att trimma in processerna. Leveranssäkerhet prioriteras dock och övergången kommer att ske successivt. Samtidigt byggs ett nytt regionlager i Polen för att bättre serva den marknaden.

Efter förvärven av FTZ och Inter-Team är skuldsättningen relativt hög i Mekonomen. Nettoskulden har höjts ytterligare av nya redovisningsregler för leasingskulder (IFRS 16). Dessa räknas dock bort när det gäller kraven från långivarna. Vid utgången av tredje kvartalet var nettoskulden 3,8 miljarder kronor.

Justerat för IFRS 16 motsvarade skuldsättningen 4 gånger rörelseresultatet (ebitda). Det är högre än vid halvårsskiftet i år men enligt Mekonomen fortfarande med råge under maxnivån enligt avtalen.

De analytiker som bevakar Mekonomen räknar enligt Infront Data med att innevarande år slutar med en vinst per aktie på 8,53 kronor. För de närmaste åren väntas omsättningen öka med 2 procent om året samtidigt som rörelsemarginalen tickar upp med några tiondelar om året. Snittprognoserna för vinst per aktie för 2020 och 2021 ligger för närvarande på 9,68 kronor respektive 10,15 kronor.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 7 951 11 939 12 173 12 421
Rörelsemarg., % 5,1 6,7 7,0 7,2
Vinst/aktie, sek 6,59 8,53 9,68 10,15
Utdelning, sek 0,00 n/a n/a n/a
Källa: Infront Data        

 

De estimaten innebär p/e-tal på 8,6 respektive 8,2. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen till 9,9 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Utdelningen för 2018 ställdes in och några estimat för utdelning finns inte för de kommande åren. Givet den höga skuldsättningen är det dock osannolikt med en hög direktavkastning de närmaste åren.

Den starka nybilsförsäljningen de senaste åren har missgynnat Mekonomen då märkesverkstäderna tenderar att knyta upp kunderna under de första åren. Det är först efter 5-6 år som ägarna börjar leta sig utanför märkesverkstäderna. Många begagnade bilar säljs dock enligt uppgift till utlandet för närvarande på grund av den svaga svenska kronan. I den mån bilarna inte går till Norge eller Danmark så har det sannolikt en dämpande effekt på Mekonomens försäljning.

Det finns också långsiktiga trender som talar för färre verkstadsbesök i framtiden, som minskat bilägande bland unga, driftsäkrare bilar och på sikt övergången till elbilar. För Mekonomen och andra aktörer gäller att hitta nya områden att tjäna pengar på. Däckhotell, glasbyten, försäkringar och serviceabonnemang är exempel på sådana.

I närtid gäller dock för Mekonomen att först och främst hitta en stabil grund att växa från och att jobba upp marginalerna. Det ser man ut att vara på väg att uppnå. Valutaeffekterna är inte mycket att göra åt, men prisjusteringar och interna effektiviseringar bör ge effekt under kommande kvartal.

Historiken de senaste åren är allt annat än stark för Mekonomen och vi bedömer fortfarande risken som relativt hög i aktien. Med tre hyggliga kvartal i rad känns dock ett trendbrott etablerat. Förhållandet mellan risk och möjlig avkastning känns rimligt attraktiv och vi tycker Mekonomen-aktien kan vara värd en chansning.

Ägarbilden är fortfarande något av en joker i Mekonomen. Huvudägaren LKQ har länge förväntats ha för avsikt att plocka in hela bolaget, men än så länge har inget hänt.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mekonomen Köp 83,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -