Skanska – Ett köp för den långsiktige

Aktieanalys Skanskas byggverksamhet är långsamt på bättringsvägen. Aktien har stigit kraftigt i år men om nuvarande trender håller i sig har den mer att ge.

Byggbolaget Skanska har de senaste kvartalen visat tecken på en stabilisering. De åtgärder som sattes in redan i början av 2018 ger nu resultat och framför allt har ytterligare nedskrivningar av projekt lyst med sin frånvaro.

Rörelseresultatet i Skanskas tredje kvartal var 10 procent högre än snittprognosen i Infront Datas sammanställning. Även intäkterna var något högre än väntat men rörelsemarginalen var trots det några tiondelar över snittprognosen.

Det var dock inte själva byggrörelsen som stod för resultatöverraskningen. Rörelseresultatet för området Byggverksamhet landade 9 procent under förväntan. Rörelseresultatet i den svenska delen av Byggverksamhet försämrades. Skanska skriver att resultatet tyngdes av en svag lönsamhet i husbyggnadsverksamheten i Stockholm och av asfaltsverksamheten.

Sverige var dock fortfarande den mest lönsamma marknaden för Skanska Byggverksamhet. Marginalen låg i tredje kvartalet på 4,1 procent, en procentenhet lägre än för ett år sedan. Övriga regioner förbättrade sina marginaler jämfört med för ett år sedan.

Mycket av Skanskas problem de senaste åren härstammar från den amerikanska marknaden. USA är fortfarande den överlägset största marknaden för bolaget. Ökad konkurrens i kombination med dåligt anbuds- och projektledningsarbete har lett till att Skanska fått lov att skriva ned en rad projekt i USA. Dessa löper som regel vidare med nollmarginal vilket späder ut lönsamheten. Rörelsemarginalen i region USA inom Byggverksamhet var i tredje kvartalet låga 1,4 procent.

Vd Anders Danielsson konstaterar att dessa så kallade ”döda intäkter” kommer att påverkar den amerikanska verksamheten även under 2020. Den underliggande verksamheten i landet förbättras dock, enligt vd:n.

Totalt sett förbättrades även lönsamheten inom den europeiska byggverksamheten. Den brittiska marknaden är fortsatt svag på grund av osäkerheten kring Brexit, men Polen och Tjeckien är överlag bra.

Orderingången i tredje kvartalet var en besvikelse då den landade 8 procent under prognos. Med tanke på de problem man haft på sistone är bolaget försiktigt i sina anbud i USA och även på andra håll vilket påverkar inflödet negativt jämfört med i fjol. Generellt prioriteras i Byggverksamheten lönsamhet för volymer. Målet är att nå upp i en total rörelsemarginal för Byggverksamheten på 3,5 procent. Dit kommer man dock inte att nå under 2020 på grund av allt för många svaga projekt i USA.

Om Skanska har problem med sin entreprenadverksamhet i USA så löper den egna projektutvecklingen på desto bättre. I USA utvecklar Skanska huvudsakligen kontorsfastigheter och det är en verksamhet som varit mycket framgångsrik i många år nu. Skanska driver även en hel del egna projekt inom kommersiell fastighetsutveckling i Norden och Europa.

Totalt hade Skanska vid utgången av tredje kvartalet 46 projekt igång värda uppskattningsvis cirka 40 miljarder kronor vid färdigställande. De senaste tolv månaderna har området Kommersiell Fastighetsutveckling svarat för 41 procent av Skanskas rörelseresultat medan Byggverksamheten stått för 44 procent.

Återstående 15 procent har Bostadsutveckling svarat för. Det är en verksamhet som bromsat in en hel del de senaste åren till följd av den kraftigt försvagade svenska bostadsmarknaden. De senaste kvartalen har dock en stabilisering skett på marknaden även om man fortfarande ligger långt under nivåerna för några år sedan.

Skanska hade vid utgången av tredje kvartalet cirka 6 500 bostäder i pågående produktion, vilket var cirka 1 000 färre än för ett år sedan.

Vd Anders Danielsson flaggar i sitt vd-ord för att makrobilden på Skanskas marknader blivit allt mer osäker. Samtidigt konstaterar han att Skanska själva inte märker av det, med undantag av Storbritannien. Orderboken är välfylld och bolagets egna prognoser för de relevanta delmarknaderna är, med undantag för bostäder i Sverige och Finland, överlag stabila för de kommande tolv månaderna.

De analytiker som bevakar Skanska räknar enligt Infront Datas sammanställning med att bolaget i år rapporterar en vinst per aktie på 14,69 kronor. För 2020 väntas ett tapp till 13,97 kronor drivet av en något försvagad rörelsemarginal. Omsättningen väntas vara i princip helt oförändrad under året. För 2021 väntas en ökning till 14,62 kronor per aktie.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 170 494 170 801 170 844 173 994
Rörelsemarg., % 2,8 4,4 4,2 4,3
Vinst/aktie, sek 9,55 14,69 13,97 14,62
Utdelning, sek 6,00 6,58 7,00 7,58
Källa: Infront Data        

 

De estimaten ger i dagsläget p/e-tal för åren 2020 och 2021 på 15,3 respektive 14,6. Direktavkastningen i Skanska-aktien väntas uppgå till 3,1 procent respektive 3,3 procent de närmaste åren.

Skanska-aktien har stigit kraftigt i år. Reaktionen på niomånadersrapporten blev positiv och i skrivande stund är kursuppgången för 2019 drygt 50 procent.

Resultaten har också stabiliserats de senaste kvartalen och analytikerna har justerat upp sina vinstprognoser en hel del sedan årsskiftet. Dock inte lika mycket som kursuppgången, så värderingen har stigit.

P/e 15 för det kommande året är fortfarande en historiskt sett ganska normal värdering för Skanska. Nästa års resultat är samtidigt inte att betrakta som normalt då även 2020 kommer att vara ett återhämtningsår då problemprojekt i framför allt USA jobbas igenom. Det är först 2021 och framåt som marginalerna väntas börja närma sig målnivåerna inom byggrörelsen.

Den andra vinstmotorn i Skanska, Kommersiell Fastighetsutveckling, tuffar redan på i bra takt och utgör en stabiliserande faktor de närmaste åren.

Efter en stark återhämtning i aktien under 2019 är en ljusare framtid delvis inprisad. Om konjunkturen inte brakar samman och Skanskas byggverksamheter kan fortsätta återhämtas i nuvarande takt så har dock aktien mer att ge på lite sikt. Nästa år blir som sagt inte någon klang och jubelföreställning så man bör nog tänka lite långsiktigt på investeringen. Gör man de tycker vi aktien är köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Skanska B Köp 212,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -