Ett toppval bland småbolagsfonder

Fondanalys Ett säkert bett för en hög avkastning för en långsiktig fondsparare har varit fondkategorin Svenska småbolagsfonder. Den har klått Sverigefonder med fokus på stora bolag med bred marginal. Placera har ett toppval bland Sverigefonder med småbolagsfokus.

En riktigt bra mylla att leta framtida börsvinnare i är bland svenska små- och medelstora bolag. Det är tydligt när vi summerar genomsnittsavkastningarna för de två fondkategorierna för Sverigefonder.

Sverigefonder Fondkategori Sverige Fondkategori Sverige, små- och medelstora bolag
Avkastning 3 år % 42 51
Avkastning 5 år % 66 116
Avkastning 10 år % 190 341
Avkastning 15 år % 351 712
Stadardavvikelse 3 år 13,1 12,8
Stadardavvikelse 5 år 14,2 15,2
Källa: Morningstar    

 

På en riktigt lång tidsperiod som 15 år är överavkastningen för småbolagsfonder tydligast. I genomsnitt har småbolagsfonderna avkastat hela 712 procent under 15-årsperioden. Samtidigt har Sverigefonder med fokus på större bolag lyckats med halva prestationen. Även på 10 år, 5 år och 3 år är det en klar fördel för småbolagsfonder. Visst enskilda år ge den omvända avkastningen men över tid är riktningen tydligt.

Och så har vi det med risken, visst har den bitvis varit högre för småbolagsfonderna, men skillnaden var större tidigare. De senaste tre åren är risken mätt som standardavvikelse i fondgrupperna i det närmaste försumbar och faktiskt till småbolagsfondernas fördel.

I den akademiska världen kallas överavkastningen för små och medelstora bolag kontra stora bolag för småbolagseffekten. Den hittades i början på 1980-talet av bland annat akademikerna Banz och Reinganum. Den innebär att investerare som hade en högre andel småbolag sett till börsvärdet i portföljen skapade lättar överavkastning över tid.

Småbolagseffekten är en anomali, det innebär en avvikelse från det normala. Något som investerare ständigt vill identifiera för att på så sätt generera en ekonomisk överavkastning. Småbolagseffekten har varit tydlig på Stockholmsbörsen under en lång period.

Det finns flera faktorer varför mindre bolag tenderar att ha en högre avkastning över tid än stora bolag.

En tydlig faktor är att mindre bolag oftast växer snabbare än storbolag. Det hör till naturens lagar att det går snabbare att växa från en liten omsättning. Mindre bolag är ofta duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion och strategiska förvärv.

Det går att hittar många små- och medelstora bolag som stöper om hela branscher genom digitalisering och effektivisering, med en snabb tillväxt med en stark kursutveckling som resultat.

Men en av de kanske viktigaste faktorerna tror jag är att vi ofta hittar ägare och grundare på ledande positioner i de mindre bolagen.

Det skapar sannolikt bra förutsättningar för väl genomtänkta och långsiktiga beslut när du har en stor del av din förmögenhet nergrävt i företaget.

Är du en duktig fondförvaltare och aktieanalytiker har du oftast en fördel när det gäller små- och medelstora bolag.

De är oftast betydligt mindre genomlysta och ibland saknar de helt bevakning från banker, så det är uppenbart en bra mylla för aktiv förvaltning.  

Den svenska börsen erbjuder ett stort investeringsunivers för den förvaltare som letar små- och medelstora bolag. Placera har hittat en Sverigefond med småbolagsfokus, för dig som tycker att det är lättare att låta en bra förvaltare leta efter guldkornen.

Spetsfonden Cliens Småbolag förvaltas av Carl Sundblad sedan september 2016. Han har precis förvaltat fonden tre år, vilket är nålsögat för att jag ska skriva en fondanalys. Och vilka tre år det har varit. Fonden har den i genomsnitt stigit med 20,2 procent per år efter avgifter. Det är riktigt bra då MSCI Sweden Small Cap Index bara orkat med en uppgång på 9,9 procent per år och snittet för fondkategorin landar på 13,2 procent. Och inte minst betydligt bättre än fondkategorin Sverige som har storbolagsfokus, här är snittavkastningen under perioden 10,4 procent.

Carl Sundblad

Jag intervjuade Carl Sundblad förra månaden när fonden fyllde tre år och då berättade han vad som ligger bakom fondens framgång. Och det som sticker ut är ett tydligt fokus på mindre bolag. Fondens medianbörsvärde per innehav är runt 7 miljarder kronor, vilket är lägre än de flesta andra småbolagsfonder.

Investeringsprocessen är aktiv och förvaltaren letar efter kvalitetsbolag med väl utvecklade affärsmodeller och gärna i lite tråkiga branscher. Tanken med utvecklade affärsmodeller är att det minskar bolagsrisken betydligt.

Bolagens lönsamhet ska vara bra i kombination med en hög avkastning på kapitalet. Bolagen ska ha en stark marknadsposition, på en marknad med tydliga inträdesbarriärer. Det ska finnas en långsiktig efterfrågan på bolagens produkter, så att bolaget kan växa bra de närmaste 5 till 10 åren. Andra viktiga faktorer är att bolagen har en tydlig ägarstruktur och en bra ledning som är aktieägarvänlig. Inte minst ska bolaget ha en rimlig värdering. Förvaltaren investerar inte i rena förhoppnings- och forskningsbolag då risken i affärsmodellen anses för hög.

Förvaltaren letar kvalitetsbolag på lång sikt bland både tillväxt- och värdebolag. Egen aktieanalys skapar också mervärde, särskilt i de bolag där analytikertäckning saknas. De finns en övervägande andel, så kallade förvärvsbolag i fonden. Det är bolag som har en god och framgångsrik historik att förvärva nya bolag som kompletterar den vanliga verksamheten och skapa ett stabilt flöde av både omsättnings- och vinsttillväxt.

Cliens fonder följer principer för ansvarsfulla investeringar. De tar hänsyn till etik, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG är en integrerad del av investeringsprocessen. Cliens förvaltar även flera uppdrag inom Svenska kyrkan som ställer höga krav på ansvarsfulla investeringar.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på mellan 25 – 35 positioner. Det begränsade antalet investeringar bidrar till stor kännedom om bolagen. Men det är tillräckligt för att få en bra riskspridning. Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig, genomsnittsomsättningen är låg. Ungefär sju av tio bolag har varit med sedan fonden startade. Och 70 procent av portföljen är den samma sedan början på 2018.

Fonden gör verkligen själ för namnet då den har en tydlig lutning mot småbolag som utgör hela 61 procent av fonden. Resterande del består av medelstora bolag. Knappt en tredjedel av bolagen är industribolag. Näst största sektor är teknikbolag på 29 procent, följt av hälsovårdsbolag på 15 procent.

Fem största innehaven i Cliens Småbolag A
Addnode Group 4,7%
Addtech B 4,3%
AAK 4,3%
Castellum 4,2%
Lagercrantz Group B 4,2%
Källa: Morningstar 22%

 

Förvaltaren har ingen bestämd uppfattning om vilka bolag i fonden som han tror utvecklas bäst kommande år. Därför är fondens investeringar ganska likaviktade. Inget bolag väger mer än 5 procent.  De bolagen som anses lite bättre - helt enkelt bolag med högre kvalitet - får väga mellan 4 till 5 procent var, oftast är det mellan fem och åtta bolag. Sedan är det runt 20 kärninnehav i fonden som väger runt 3 procent. Resterande del är innehav som är på väg in eller ut ur fonden.

Mjukvarubolaget Addnode Group är fondens största innehav på 4,7 procent. Bästa bidragsgivare till fondens avkastning i år är Bejer Ref tillsammans med Addnode Group. En annan intressant observation är att fonden oftast har många innehav som går bra samtidigt, vilket ger fonden en bred uppgång utan några få tunga innehav som skapar stora delar av avkastningen.

Fonden är bäst i klassen och har stigit hela 75 procent de senaste tre åren jämfört med kategorisnittets avkastning på 46 procent. Samtidigt har risken i fonden de senaste tre åren varit lite lägre än kategorisnittet för likande fonder. Det gör att fonden har klarat sig väldigt bra och levererat en hög riskjusterad avkastning sett till den risk man tar.

Cliens Småbolag har belönats med fem stjärnor på tre års sikt av Morningstar. Det finns bara en sak som jag inte gillar med fonden och det är avgiften, som består av både en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är 1,35 per år. Den rörliga avgiften utgår med 10 procent av fondens överavkastning mot Carnegie Småbolagsindex. Den totala årliga avgiften i fjol landade på 2,2 procent, vilket är högre än kategorisnittet.

Cliens Småbolag A   Kategori - Sverige, små- och medelstora bolag
Avkastning % 3 år 74,9 46,1
Avkastning % i år 33,9 28,3
Risk % 3 år 12,4 12,8
Betyg* 5  
Avgift%/år 1,4  
Rörlig avgift  Ja  
Förvaltare: Carl Sundblad  
* Morningstar har 5-gradig skala     
Källa: Morningstar den 4 nov 2019    

 

Placera tycker spetsfonden Cliens Småbolag är köpvärd trots den saftiga prislappen. Fonden passar utmärk som en krydda i portfölj med en billig svenskindexfond. Investeringen bör vara långsiktig, så man kan tillgodogöra sig förvaltarens långsiktiga investerings filosofi.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Cliens Småbolag A Köp 1 695,33 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -