Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Stigande trendkanaler och momentum. Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i två aktier, samtidigt som det varnas för en biotech-aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index gick starkt uppåt under måndagen och efter en uppgång på hela 1.64 procent stängde Stockholmsbörsen på 660 punkter. Indexet har inte stigit mer på en och samma dag sedan 1 april 2019, då det gick upp 1.65 procent. Stockholmsbörsen visar fortsatt styrka och har stigit 17 av de senaste 19 dagarna och den senaste månaden har indexet stigit hela 9.58 procent. Den tekniska bilden är positiv och underbyggd av en köpsignal från en rektangelformation (REC) efter brott upp genom 630-punktersnivån. Indexet har även brutit upp ur en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt, vilket signalerar en starkare stigningstakt. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs ger ett starkt signalvärde av brottet upp genom 630 punkter. Vid reaktion tillbaka utgör 627 punkter stöd. Indexet stärks kortsiktigt av ett högt RSI som indikerar ett starkt positivt momentum.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 57 på kort sikt och i 54 på lång sikt. Det indikeras därmed att det är en övervikt av optimister på marknaden på kort- och lång sikt. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 269 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 69. Köpandelen på månadsbasis är därmed 80 procent. På årsbasis är köpandelen 77 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Medicinteknikbolaget Getinge ligger i en stigande trendkanal som våra algoritmer har identifierat på grafen för medellång sikt. Köparna har alltså under en längre period varit villiga till att betala allt mer för att köpa in sig i bolaget. På medellång sikt har den stigande trendkanalen en årlig procentuell stigningstakt på runt 99 procent. Stigande trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt våra forskningsresultat på trender. Den 18 oktober i år identifierade våra algoritmer en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Målkursen vid cirka 163 kronor är uppnådd, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning

Aktien stärks av brott upp genom sista motståndet i grafen och Getinge B har enligt Investtechs senaste forskningsresultat goda statistiska förutsättningar till meravkastning mot referensindex. Aktiekursen har stöd vid cirka 150 kronor. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt vilket stärker utsikterna i aktien ytterligare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till kollektivtrafikoperatören Nobina återfinns i en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Investerarna har alltså betalat allt högre priser för att köpa in sig i aktien. Det signalerar en ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender gav aktier i stigande trender en årlig genomsnittlig meravkastning på 7,9 procentenheter mot referensindex. Den 3 september i år fick Nobina aktien en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) vid brottet upp genom motståndet vid 59.31 kronor. Kursformationen ger en signal om vidare uppgång till cirka 67.00 kronor eller mer.

Nyligen fick aktien en ny köpsignal då kursen bröt upp genom det tidigare motståndet vid cirka 61.60 kronor, som därmed övergick till att bli en stödnivå vid eventuella reaktioner tillbaka. Ett RSI runt 70 visar att momentum i aktien är starkt och stärker den tekniska bilden ytterligare. Aktien är även positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den tekniska bilden är negativ för bioteknikbolag BioGaia. Aktiekursen ligger i en fallande trend på graferna för kort och medellång sikt. Det indikerar det ett är ett svagare intresse bland investerare som över tid har godtagit lägre och lägre priser för att komma ut ur aktien. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ utveckling. Ser vi närmare på den långsiktiga grafen så skulle ett brott ned genom trendgolvet runt cirka 367 kronor försvaga den tekniska bilden ytterligare.

På medellång sikt fick aktien en säljsignal från en dubbeltopp-formation (DT) vid brottet ned genom stödet vid 410 kronor och en vidare nedgång till cirka 362 kronor eller lägre signaleras. Aktiekursen har även nyligen brutit ned genom stödnivåerna runt 384 kronor som nu utgör ett motstånd i grafen. Nytt stöd återfinns först runt cirka 304 kronor. En negativ volymbalans och ett negativt momentum indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva vilket bekräftar den fallande trendbilden och försvagar utsikterna på medellång sikt. Aktien är svagt negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utvecklig tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 4,5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -