Köpvärd konsult trots orosmolnen

Aktieanalys Det tredje kvartalet var som väntat något svajigt för ÅF Pöyry. Konjunkturkänsliga delar känner av en viss motvind men vi tycker fortsatt aktien är värd en chans.

ÅF Pöyrys aktie har tydligt tappat fart sedan slutet på sommaren. Det är framför allt bolagets exponering mot cykliska industrier, inte minst fordonssektorn, som tynger sentimentet.

Oron riktar sig mot affärsområdet Industrial & Digital Solutions som rymmer de mest utsatta områdena. Det svarar för en dryg fjärdedel av rörelseresultatet inom ÅF Pöyry. Den underliggande tillväxten var negativ i halvårsrapporten (-0,5 procent) vilket skapade en oro för vad en eventuellt sämre konjunktur skulle betyda för aktien.

Niomånadersrapporten lugnade dessvärre inte aktiemarknaden då den negativa trenden förstärkts i tredje kvartalet. Organiskt föll omsättningen för Industrial & Digital Solutions med 2,5 procent i perioden (4,0 procent om vi justerar för kalendereffekter).

Avmattningen inom fordonsindustrin tyngde utvecklingen och var den starkast bidragande orsaken till att rörelsemarginalen för området föll med en dryg procentenhet till 6,6 procent. En mer avvaktande hållning noterades under kvartalet även från kunder inom tillverkningsindustrin generellt.

Störst affärsområde inom ÅF Pöyry är Infrastructure som svarat för 38 procent av rörelseresultatet i år. Den underliggande tillväxten var goda 5,8 procent i tredje kvartalet och efterfrågan rapporteras överlag vara stark, inte minst i Sverige. Den danska marknaden är dock svag och det bidrog till att sänka lönsamheten inom Infrastructure.

Ett av förvärvade Pöyrys starkaste kundområden är skogs- och pappersindustrin. De kunderna ligger nu i affärsområdet Process Industries som går som tåget för tillfället. Den kalenderjusterade organiska tillväxten i tredje kvartalet var nära 15 procent. Stora projekt inom Pulp & Paper pågår i flera regioner. Rörelsemarginalen var stabil.

Området Energy växte också kraftigt efter samgåendet med Pöyry. Det är dock fortfarande relativt litet inom ÅF Pöyry och har stått för 12 procent av rörelseresultatet i år. Försenade investeringsbeslut tyngde den underliggande omsättningen som backade i kvartalet. Lönsamheten har förbättrats i och med sammanslagningen och rörelseresultatet steg långt mer än omsättningen.

Sammantaget slutade det tredje kvartalet för ÅF Pöyry med en organisk tillväxt på 1,1 procent (0,2 procent om vi justerar för kalendereffekter). Den totala omsättningen var ett par procent lägre än snittprognosen i Infront Datas estimat. Även den rapporterade rörelsemarginalen landade en tiondel under förväntan och rörelseresultatet missade med några procent.

Vd Jonas Gustavsson skriver i sitt vd-ord i rapporten att marknaderna i vissa segment blivit mer osäkra under tredje kvartalet. För att möta ett mer osäkert marknadsklimat och stärka lönsamheten kommer ambitionerna vad gäller utvinning av kostnadssynergier från samgående med Pöyry i början av året att höjas. Effektiviseringar kommer att genomföras och ett pågående kostnadsprogram förlängs in i 2020.

Målet för 2019 är fortsatt att i slutet av året ligga på en årstakt i uppnådda kostnadssynergier på 180 Mkr. I slutet av september var man uppe i 165 Mkr.

Inom affärsområdet Energy har ett arbete inletts som syftar till att skapa en tydligare marknadsposition. Vissa projekt kommer att avslutas och underpresterande enheter kommer att läggas ned eller säljas. Totalt väntas engångskostnader på 130-150 Mkr att tynga resultatet i det fjärde kvartalet.

Enligt databasen Factset räknar de analytiker som bevakar ÅF Pöyry med att bolaget nästa år når en vinst per aktie på 12,65 kronor. Omsättningen väntas öka med 8 procent och rörelsemarginalen väntas stärkas en procentenhet jämfört med innevarande år.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 13 975 20 475 22 110 22 951
Rörelsemarg., % 8,7 8,1 9,1 9,5
Vinst/aktie, sek 9,58 9,46 12,65 13,86
Utdelning, sek 4,45 5,88 6,43 7,00
Källa: Factset        

 

För 2021 är snittprognosen en vinst per aktie på 13,86 kronor. Omsättningstillväxten väntas halveras till 4 procent men rörelsemarginalen spås stärkas ytterligare några tiondelar.

Vinstprognoserna för 2020 och 2021 ger p/e-tal på 14,8 respektive 13,5. Direktavkastningen i ÅF Pöyry-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 3,1 procent respektive 3,4 procent.

På en allmänt svag börsdag blev reaktionen på ÅF Pöyrys niomånadersrapport kraftigt negativ. Oron för den förmodade konjunkturkänsligheten inom affärsområdet Industrial & Digital Solutions späds på av den allt kraftigare negativa tillväxten.

Det sammantagna utfallet i det tredje kvartalet avvek dock inte enormt mot förväntan och marknaderna beskrivs överlag som stabila. Även bland fordonskunderna säger sig ÅF Pöyry ha noterat en viss förbättring mot slutet av kvartalet. Aktivitetsnivån sägs ha ökat i sektorn, om än från låga nivåer.

Sedan september är ÅF Pöyrys aktie ned cirka 15 procent medan konkurrenten Swecos aktie har stigit 30 procent. Sweco presterade bättre än väntat i tredje kvartalet och aktien värderas nu justerat för skuldsättning 30 procent högre än ÅF Pöyry på 2020 års prognoser.

Oron för konjunkturen kommer och går på Stockholmsbörsen. Den senaste tiden har den dämpats och många cykliska aktier har gått bra. Även fordonsrelaterade bolag som Autoliv har fått se aktiekursera stiga. Risken finns för fortsatt snabba kast i takt med börshumöret men på lite sikt ser vi fortsatt bra potential i ÅF Pöyry-aktien.

Merparten av efterfrågan är som sagt stabil och vissa områden går riktigt bra. Det närmaste året är det främst effektiviseringar och synergier från samgåendet med Pöyry som väntas driva vinstutvecklingen. Integrationsarbetet har hittills löpt enligt plan och utökas nu in i nästa år. På rimliga antaganden för de närmaste åren ser värderingen attraktiv ut och inte minst gapet till Sweco börjar bli intressant.

Givet fortsatta frågetecken kring konjunkturen är det lite av en chansning, men vi behåller vår köprekommendation på ÅF Pöyry.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ÅF Pöyry B Köp 198,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -