Stora förbättringar inprisade i aktien

Aktieanalys NCC har haft svårt att leva upp till aktiemarknadens förväntningar de senaste kvartalen och den trenden fortsatte dessvärre även i årets tredje kvartal.

NCC:s rapport för perioden juli till och med september bjöd överlag på något lägre siffror än vad som var väntat. Jämfört med ett svagt kvartal i fjol förbättrades resultatet med 24 procent men analytikerna hade väntat sig mer. Rörelseresultatet landade 4 procent under snittprognosen enligt Factset.

Även omsättningen landade något under förväntan och rörelsemarginalen var därmed faktiskt i linje med snittprognosen i Factset: 4,1 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 57 344 59 234 61 068 63 031
Rörelsemarg., % -1,3 2,2 3,1 3,3
Vinst/aktie, sek -6,91 8,99 13,05 14,72
Utdelning, sek 4,00 5,25 7,10 7,87
         
Källa: Factset        

Vd Tomas Carlsson skriver i rapporten att de många åtgärder som genomförts det senaste året för att förbättra lönsamhet och stabilitet i bolaget börjar ge effekt. Samtidigt understryker han fortsatt att det kommer att ta tid innan åtgärderna ger full effekt och innan alla delar av NCC levererar på sina finansiella mål. Flertalet av affärsområdena ligger fortfarande långt ifrån dessa.

Bland de olika affärsområdena störs jämförelsen med fjolåret både av en ny organisationsstruktur och av fjolårets stora nedskrivningar. Underliggande rapporterade flertalet områden något svagare resultat i år än i fjol.


Tomas Carlsson.

NCC konstaterar att marknadsförutsättningarna är goda i de flesta länder där bolaget verkar. Efterfrågan på bostäder har stabiliserats och samtidigt driver urbaniseringen på ökade behov av samhällsfastigheter som skolor och vårdinrättningar i storstäderna. Även efterfrågan på renoveringar och på infrastruktur uppges vara god.

NCC:s sammanlagda orderingång var dock oförändrad i årets tredje kvartal och är även i princip oförändrad för årets första nio månader. NCC har problemet att man numera försöker vara mer disciplinerad i vilka projekt man budar på och hur långt man är beredd att sträcka sig för att vinna uppdragen. På en hårt konkurrensutsatt marknad blir det en svår balansgång.

Det är dock en nödvändig förändring då senaste åren präglats av oändliga projektnedskrivningar till följd av stigande kostnader och allt för optimistiska kalkyler. Det har tyngt lönsamheten inom NCC:s olika byggenheter.

Inte minst området Infrastructure har haft problem med en hel del projekt. Justerat för engångsposter i fjol var resultatet i årets tredje kvartal marginellt lägre. Orderingången var stabil och orderboken vid utgången av kvartalet var 7 procent högre än för ett år sedan.

Det tidigare affärsområdet Building har numera delats upp i två delar: Building Sweden och Building Nordics. Building Sweden noterade också ett något lägre resultat i år än i fjol men området hade en stark orderingång i kvartalet.

Building Nordics noterade en viss underliggande resultatförbättring tack vare högre volymer och bättre projektmarginaler.

Affärsområdet Industry (material och tjänster kring vägarbeten) är det som i dagsläget presterar närmast sina mål. Verksamheten är kraftigt säsongsberoende och det tredje kvartalet är starkt. Jämfört med i fjol var utfallet i år i princip oförändrat.

Inom den egna projektutvecklingsverksamheten, Property Development, har fyra nya projekt startats under kvartalet. Efterfrågan på kontor och andra lokaler är fortsatt stark i storstäderna men NCC har lite svårt att få upp volymen på sin projektportfölj. Vid utgången av tredje kvartalet var 19 projekt igång vilket är ett mer än för ett år sedan.

Sammantaget var som sagt NCC:s tredje kvartal en liten besvikelse för aktiemarknaden och aktien handlade också ned på rapporten. Kursutvecklingen hittills i år är ändå hygglig med en uppgång på 14 procent.

De senaste kvartalsrapporterna har varit besvikelser för aktiemarknaden och estimaten har successivt fått sänkas. De lär petas ned ytterligare en bit efter niomånadersrapporten.

Enligt Factset väntas i skrivande stund en vinst per aktie på 8,99 kronor för innevarande år. Nästa år väntas en rejäl förbättring till 13,05 kronor per aktie. Drivande i det väntade vinstlyftet är en marginalförbättring till 3,1 procent från 2,2 procent innevarande år (på rullande tolv månader är den för närvarande 1,5 procent).

För 2021 väntas en ytterligare marginalförbättring till 3,3 procent. Vinsten per aktie stiger då till 14,72 kronor enligt Factset.

De estimaten ger i dagsläget p/e-tal på 12,0 respektive 10,7 för 2020 och 2021.

Direktavkastningen i NCC-aktien väntas uppgå till 3,3 procent respektive 4,5 procent de närmaste åren.

Blickar vi några år in i framtiden ligger värderingen i NCC i linje med konkurrenten Peabs. Peab har dock redan gått igenom det förändringsarbete som NCC bara påbörjat och räknat på de senaste tolv månadernas faktiska resultat värderas Peab till p/e 10,7 medan NCC handlas till p/e 27,8.

Betydligt ljusare tider har såldes redan prisats in i NCC-aktien. I förväntningarna ligger framför allt en klart bättre lönsamhet än den bolaget presterar för tillfället. Det kommer sannolikt gå att uppnå men frågan är hur lång tid det kommer att ta. Hittills har förväntningarna varit allt för högt ställda.

Tomas Carlsson påpekar gång på gång att det kommer att ta tid att nå de förbättringar man siktar mot. Den genomsnittliga projekttiden är ungefär två år så effekterna av åtgärderna kommer gradvis.

På aktiemarknaden väntas tydliga förbättringar redan nästa år och vi ser en risk för fortsatta besvikelser. Vi behåller en neutral rekommendation på aktien till dess att vi ser tecken på att förväntningar och verklighet linjerar bättre med varandra och vinstprognoserna slutar sänkas.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NCC B Neutral 158,05 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -