Högvärderad men fortfarande köpvärd

Aktieanalys Essity lägger bakom sig ett mycket starkt kvartal. Aktien värderas högt och lär kanske inte rusa vidare uppåt. Utsikterna är dock ljusa ut och vi tycker den är fortsatt köpvärd.

Hygienbolaget Essity överträffade relativt högt ställda förväntningar på sitt tredje kvartal. Bolagets kostnader för råmaterial har fallit kraftigt under året och en klart förbättrad lönsamhet låg i förväntningarna. Med ett justerat rörelseresultat som steg nästan 40 procent slogs analytikernas snittprognos med nära 10 procent.

Den justerade rörelsemarginalen förbättrades med 2,6 procentenheter till 12,8 procent i kvartalet.

Aktiemarknadens intresse riktas också mot Essitys förmåga att få igenom prishöjningar. Konkurrensen är hård framför allt på konsumentprodukter som blöjor, bindor och toalett/hushållspapper och det är inte lätt att höja priserna.

Under fjolåret skenade dock massa- och energipriserna och det blev till slut oundvikligt för alla aktörer i branschen att kompensera sig via höjda priser mot konsument. Nu har dock som sagt massapriserna fallit tillbaka och frågan inför Essitys kvartalsrapport var hur det påverkat prisbilden.

Svaret visade sig vara: inte särskilt mycket. Organiskt ökade omsättningen i kvartalet med knappt 6 procent och pris/mix svarade för drygt 2 procent av den ökningen. Väntat var en organisk tillväxt på knappt 4 procent.

Tillväxtmarknader svarar för en dryg tredjedel av omsättningen inom Essity. På dessa noterades en organisk tillväxt på nära 10 procent medan mogna marknader hade en underliggande tillväxt på 4 procent.

Störst exponering mot tillväxtmarknader i Asien och Latinamerika (cirka 45 procent av omsättningen) har affärsområdet Consumer Tissue, som bland annat tillverkar toalett-/hushållspapper, näsdukar och våtservetter. Det var också det område som hade överlägset starkast utveckling inom Essity i tredje kvartalet.

Omsättningen inom Consumer Tissue ökade med 8 procent organiskt och lönsamheten förbättrades kraftigt. Det justerade rörelseresultatet mer än dubblades i kvartalet och det var bättre priser och lägre råmaterialkostnader som var de stora faktorerna bakom förbättringen.

Övriga affärsområden hade också bra utveckling, om än inte lika starkt som Consumer Tissue. Det största affärsområdet inom Essity är Personal Care som står för cirka 40 procent av såväl omsättning som rörelseresultat. Personal Care tillverkar inkontinensskydd, blöjor och bindor.

Organiskt ökade omsättningen för Personal Care med 4,5 procent och den justerade rörelsemarginalen förbättrades med en halv procentenhet. Rörelseresultatet steg 12 procent drivet av bättre priser och ökade volymer.

Området Professional Hygiene tillverkar huvudsakligen produkter för offentliga toaletter och står för en fjärdedel av omsättning och rörelseresultat. Verksamheten har stor exponering mot USA och valutaeffekter bidrog till en stark tillväxt i kvartalet. Totalt sett ökade rörelseresultatet med 33 procent tack vare främst bättre priser och lägre råmaterialkostnader.

De sjunkande massapriserna har inte bara en positiv effekt på Essitys resultat. Lägre tillverkningskostnader bidrar visserligen positivt, men de lägre priserna innebär också att värdet på lagren av massa måste justeras ned. Det tas över resultaträkningen och påverkar negativt.

Essity jobbar sedan några år tillbaka med att sänka kostnader och effektivisera organisationen. Olönsamma områden lämnas och produktionsenheter konsolideras. Arbetet omfattar även produktutveckling och att snabbare få ut nya produkter på marknaden.

Ett antal nya produkter lanserades under kvartalet samtidigt som försäljning av vissa typer av blöjor i Ryssland lades ned. Totala kostnadsbesparingar beräknas uppgå till 1,2-1,3 miljarder kronor under innevarande år.

Förbättrade marginaler är vad som huvudsakligen väntas driva vinsterna i Essity under de kommande åren. Bolagets lönsamhet ligger fortfarande en bra bit under konkurrenter som Kimberly Clarks och målet är att nära sig. Nästa år väntas exempelvis Kimberly Clark nå en rörelsemarginal på dryga 18 procent mot Essitys 13 procent.

På översta raden väntas enligt Infront Data en tillväxt på 3 procent om året både nästa år och 2021. Den justerade rörelsemarginalen väntas som sagt stiga till 13,2 procent från 12,1 procent i år. För 2021 är snittprognosen en ökning till 13,4 procent.

Snittprognoserna för vinst per aktie för åren 2020 och 2021 ger i dagsläget p/e-tal för de båda åren på 20,1 respektive 18,9.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 118 500 127 479 131 235 135 363
Rörelsemarg., % 10,9 12,1 13,2 13,4
Vinst/aktie, sek 11,23 12,40 15,06 16,02
Utdelning, sek 5,75 6,30 7,21 7,71
Källa: Infront Data      

 

Direktavkastningen i Essity-aktien väntas uppgå till 2,1 procent respektive 2,4 procent de närmaste åren.

Essity-aktien reagerade positivt på den starka kvartalsrapporten och står i skrivande stund på plus 39 procent för året.

Värderingen är hög men samtidigt ungefär i linje med Kimberly Clarks. Det sistnämnda bolaget är mer lönsamt men har samtidigt inte samma förbättringspotential som Essity har.

Blickar vi ett antal år framåt bör således p/e-talen falla undan snabbare i Essity än i Kimberly Clark. Estimaten för de kommande åren bör också höjas en del de närmaste dagarna efter den starka kvartalsrapporten.

Den starka försäljningsökningen, inte minst på tillväxtmarknaderna, är glädjande även om det knappast är en takt som är uthållig framöver. Prishöjningar bidrar fortfarande till tillväxten, trots ett överlag dämpat kostnadstryck.

Ett orosmoment är att vissa bedömare tycker sig se tecken på att massapriserna bottnar och de väntar sig en uppgång framöver. Det skulle hota den väntade marginalförbättringen. Det återstår dock att se och Essity har också fortsatt en hel del att jobba med internt för att lyfta lönsamheten.

På dagens nivåer kan man kanske inte räkna med draghjälp i aktien från stigande värdering. Det är stigande vinster som ska driva kursen vidare uppåt. På den punkten tycker vi ändå att utsikterna ser rätt ljusa ut.

En stor fördel med Essity är att produkterna är ocykliska. Det tar bort ett orosmoment som för tillfället är stort i många andra bolag. Sammantaget tycker vi fortfarande att Essity-aktien förtjänar en plats i portföljen och vi behåller vår köprekommendation.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -