Swedbanks resultat lägre än väntat

Q3 Swedbanks rörelseresultat för det tredje kvartalet kom in lägre än väntat och bankens nya vd Jens Henriksson konstaterar i sitt vd-ord att kostnaderna har ökat.

"Kvartalets resultat har också tyngts av högre kostnader. Förutom ett antal engångsposter som påverkat kostnaderna negativt har vi spenderat mer pengar för att hantera de pågående myndighetsutredningarna och vidta åtgärder för att stärka upp våra processer i arbetet mot penningtvätt", skriver han i rapporten.

Resultaträkningen visar att bankens "Övriga kostnader" uppgick till 2.401 miljoner kronor i kvartalet, motsvarande en ökning med 22 procent från 1.971 miljoner kronor från det andra kvartalet i år och med 56 procent från 1.541 miljoner kronor tredje kvartalet 2018.

I vd-ordet skriver Jens Henriksson också att banken måste "gå till botten" med penningtvättsanklagelserna och åtgärda bristerna i detta hänseende.

"Inte bara för att det pågår utredningar, utan för att det är det rätta att göra. Konkret betyder det att jag kommer lägga mycket av min tid på att säkerställa att den interna utredningen färdigställs skyndsamt och att myndigheterna får tillgång till all information de behöver för att slutföra sina utredningar", skriver Swedbanks nya vd.

Swedbank står fast vid budskapet att de underliggande kostnaderna väntas understiga 17 miljarder kronor under 2019, uppger vd Jens Henriksson för reportrar.

Banken räknar också med att ha utredningskostnader på cirka 1 miljard kronor under helåret, vilket är i linje med tidigare guidning.

I delårsrapporten framgår angående koncernens kostnader att en reservering för moms avseende åren 2016-2019 har belastat kvartalet med 256 miljoner kronor.

Vidare har förluster i samband med bedrägerier resulterat i ökade kostnader på 125 miljoner kronor.

Swedbanks räntenetto under det tredje kvartalet uppgick till 6.553 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.607 miljoner.

Utfallet var i stort sett i linje med Infront Datas snittestimat, baserat på 16 analytikerprognoser, som låg på 6.586 miljoner kronor.

Att räntenettot minskade med 1 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra berodde i första hand på högre kostnader för insättningsgarantin och resolutionsavgiften, skriver Swedbank.

Föregående kvartal påverkades positivt av att resolutionsavgiften justerades med 65 miljoner kronor i samband med det slutgiltiga beskedet från Riksgälden gällande resolutionsavgiften för 2019.

Provisionsnettot ökade med 3 procent tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet, och uppgick till 3.297 miljoner kronor. Väntat var 3.263 miljoner, enligt Infront Data.

Den sekventiella ökningen i provisionsnettot var främst till följd av ett högre kortanvändande under semestermånaderna samt att kapitalförvaltningsintäkterna gynnats av en positiv aktierelaterad värdeutveckling.

 Det är svårt att säga hur lång tid de amerikanska myndighetsutredningarna kring misstänkt penningtvätt i Swedbank kommer att ta.

Det uppgav Swedbanks nya vd Jens Henriksson för reportrar efter delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019.

Swedbank kan enligt rådande regelverk inte spekulera kring huruvida banken kommer att få böter eller hur stora eventuella böter i så fall väntas bli, uppgav Jens Henriksson.

"Vi måste ha en tillförlitlig analys innan vi gör detta. Vi har ingen sådan tillförlitlig analys. Vi följer detta löpande och om vi kommer fram till något nytt kommer vi att berätta då", sade Swedbank-chefen.

Banken räknar med att ha utredningsrelaterade kostnader på cirka 1 miljard kronor under helåret, vilket är i linje med tidigare guidning. Hur utredningskostnaderna kommer att se ut under nästa år är dock svårt att säga, enligt Swedbank-chefen.

När det gäller tidslinjen för myndighetsutredningarna uppger Jens Henriksson att det banken vet är att de svenska och estniska finansinspektionerna har sagt att deras resultat kommer att komma under det första kvartalet 2020.

"Vi tror att vi ungefär samtidigt med det kommer att kunna redovisa resultatet av vår interna utredning. När det gäller de amerikanska myndigheterna är det svårt att bedöma. När jag var i USA pratade jag med andra banker som har varit föremål för amerikanska myndigheter och det kan ta allt från ett till fem år", sade Swedbank-chefen.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -