Bäst att vänta på nästa säsong

Aktieanalys Pågående omstruktureringar och en väldigt ojämn efterfrågan tynger Husqvarna. Förhoppningen står till en bättre trädgårdssäsong nästa år, men vi avvaktar i aktien.

Husqvarna fick tummen ned från aktiemarknaden för sin niomånadersrapport som presenterades på tisdagsmorgonen. Det var framför allt en svag utveckling för divisionen Husqvarna som fick investerarna att sträcka sig efter säljknappen. Försäljningen av gräsklippare i Nordamerika var svag i kvartalet vilket tyngde lönsamheten för divisionen.

Vd Kai Wärn hade ingen riktigt bra förklaring till den svaga utvecklingen i Nordamerika. Till Nyhetsbyrån Direktsade han att vädret inte varit en negativ faktor under perioden. Han spekulerade i att det snarar kan röra sig om allmänt avvaktande hushåll.

Husqvarna-divisionen rapporterade ett klart bättre resultat i årets tredje kvartal än i fjol då den extremt varma sommaren tyngde utvecklingen. Förbättringen var dock inte så stor som väntat. Rörelsemarginalen i kvartalet stannade vid 1,6 procent.

Försäljningen i Europa var bra, speciellt för det strategiskt viktiga området robotgräsklippare som ökade med drygt 15 procent jämfört med i fjol. Lågt kapacitetsutnyttjande i de amerikanska fabrikerna och en svag efterfrågan för gräsklippare i regionen tyngde dock utvecklingen.

Den amerikanska marknaden har varit problematisk för Husqvarna en längre tid. Huvudsakligen har problemen rört de rena konsumentprodukterna vars marknad präglas av hård konkurrens och prispress.

Det tidigare området Consumer Brands var huvudsakligen exponerat mot just USA och det är till stora delar under avveckling. Det som är kvar av Consumer Brands ingår nu till största delen i divisionen Husqvarna. Justerat för de delar av Consumer Brands som inte ska vara kvar och för valutaeffekter noterade Husqvarna-divisionen en tillväxt på 2 procent.

Gardena-divisionen hade en inte fullt så jobbig sommar i fjol. Bevattningsprodukter behövdes trots allt i värmeböljan. Underliggande ökade omsättningen med 2 procent. Även Gardena förbättrade dock i tredje kvartalet resultat och lönsamhet kraftigt jämfört med i fjol. Den justerade rörelsemarginalen stärktes drygt tre procentenheter till 7,4 procent.

En mer fördelaktig produktmix samt besparingar från effektiviseringar och omstruktureringar låg bakom lönsamhetsförbättringen.

Divisionen Construction tillverkar verktyg för byggsektorn att skära och bearbeta sten och betong. Lönsamheten är hög den förbättrades ytterligare i årets tredje kvartal. Den justerade rörelsemarginalen nådde 14,6 procent. Efterfrågan var bra på flertalet marknader och den underliggande tillväxten var 4 procent.

Husqvarna justerade nyligen sina finansiella mål. Tillväxtambitionen höjdes något vilket bolaget förklarade med att man byggt upp starka positioner inom områden som väntas driva tillväxt framöver. Det gäller främst robotgräsklippare som säljer bra i Europa för tillfället men fortfarande är en relativt liten produkt i Nordamerika.

Genom att även bearbeta professionella kunder inom robotgräsklippare väntas ytterligare tillväxt kunna drivas på området även i Europa.

Lönsamhetsmålet är satt till minst 10 procents rörelsemarginal. På rullande tolv månaders basis var den justerade rörelsemarginalen vid utgången av det tredje kvartalet 9,3 procent. Husqvarna justerar ned sin prognos för 2019 års marginal några tiondelar. Årets fjärde kvartal väntas bli bättre än fjolårets men till 10 procent räcker det inte.

Nästa år utlovar dock Kai Wärn en marginal över 10 procent och då väntas omsättningen också öka med mellan 4-5 procent, justerat för den verksamhet man avser att lämna. Det är i linje med bolagets nya tillväxtmål.

Lämnad verksamhet inom det som tidigare var Consumer Brands väntas påverka omsättningen nästa år negativt med 1,0 till 1,5 miljarder kronor.

Inkluderat den effekten så räknar de analytiker som bevakar Husqvarna enligt databasen Factset med att omsättningen totalt sett ökar med knappt 2 procent nästa år. Det är försäljning med svag lönsamhet som försvinner så marginalerna förbättras av åtgärden. Den rapporterade rörelsemarginalen väntas landa på 10,2 procent.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 41 085 42 511 43 241 45 160
Rörelsemarg., % 7,9 9,4 10,2 10,7
Vinst/aktie, sek 2,12 4,59 5,24 5,85
Utdelning, sek 2,25 2,43 2,68 2,93
Källa: Factset        

 

För 2021 är snittprognosen en tillväxt på drygt 4 procent och en rörelsemarginal på 10,7 procent.

Vinstprognoserna för 2020 och 2021 ger i dagsläget p/e-tal på 14,3 respektive 12,8. Justerat för skuldsättning värderas rörelsen i Husqvarna enligt Factset till 11,3 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Direktavkastningen i Husqvarna-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 3,3 procent respektive 3,6 procent.

Vinstprognoserna i Husqvarna har befunnit sig i utförsbacke en längre tid nu. Estimaten kom ned ytterligare några procent efter niomånadersrapporten. Aktien har mestadels glidit sidledes de senaste åren och värderingen är ungefär i linje med historiska nivåer.

Utvecklingen för Husqvarna-aktien har som sagt varit rätt avslagen de senaste åren. Väder och vind spelar som alltid in när det gäller Husqvarna och det är ett område som tyvärr ser ut att komma att bjuda på allt större svängningar i framtiden. Bolagets interna omstruktureringar har också tyngt utvecklingen.

Aktien har också påverkats av den allmänna konjunkturoron. Hushållen kan snabbt ändra sina konsumtionsvanor om tiderna ser ut att bli sämre. Husqvarna säljer med kvalitet som argument och exempelvis robotgräsklippare är relativt dyra kapitalvaror som det är lätt att avstå från, eller välja en lite billigare variant. I det ljuset är den fortsatt rätt tröga underliggande tillväxten lite oroande.

Från låga nivåer i fjol har resultatet förbättrats i år, om än inte så mycket som väntat. Innan vi köper aktien vill vi dock gärna se att vinstprognoserna slutar falla och att tillväxten tar bättre fart, framför allt i Husqvarna-divisionen. Tills vi ser hur nästa säsong utvecklas stannar rekommendationen vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Husqvarna B Neutral 76,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -