Två aktier med köpsignaler - och en sälj

Teknisk analys Investtechs tekniska analyser har hittat köpsignaler i en skogsaktie och en medtech-aktie. Men det varnas samtidigt för en aktie.

Marknaden hade en positiv utveckling under måndagen där Stockholmsbörsen (OMXSPI) gick upp med 0.88 procent och stängde på 642 punkter. Indexet har därmed stigit för nionde dagen i rad och den tekniska bilden är positiv, underbyggd av köpsignal efter brott upp genom 630-punktersnivån. Avsaknaden av motstånd ovanför dagens kurs ger ett starkt signalvärde av brottet upp genom 630 punkter. Vid reaktion tillbaka återfinns stöd runt 627 punkter.

Investtechs hausseindex, som förenklat är en optimism-indikator, står i 54 på kort sikt och i 51 på lång sikt. Det indikeras därmed att det i stort sett är jämvikt mellan optimister och pessimister på marknaden på kort- och lång sikt. Stockholmsbörsens insynspersoner är fortsatt positiva. Den senaste månaden har Investtech registrerat 295 signifikanta köp, medan motsvarande siffra på säljsidan är 87. Köpandelen på månadsbasis är därmed 77 procent och på årsbasis är köpandelen 76 procent.

Indexet är totalt sett tekniskt positivt på medellång sikt (1-6 månader).

 

Skogsindustrikoncernen Holmen presenterade sin delårsrapport den 18 oktober och marknaden reagerade positivt. Vi har identifierat en stigande trendkanal på grafen för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna har varit villiga till att betala allt högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Aktiekursen har nu brutit upp ur taket i trendkanalen och vi kan därmed förvänta oss en starkare stigningstakt. Investtechs forskningsresultat på trender visar att aktier som brutit upp ur stigande trendkanaler i genomsnittlig har överpresterat mot referensindex.

De senaste dagarna har aktien testat all-time-high nivåer vilket stärker utsikterna. Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka återfinns stöd runt cirka 230 kronor. Aktien har en starkt positiv volymbalans som stärker trendbilden. Ett högt RSI21-värde på 84 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker även aktien på kort sikt. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är svagt negativ på insiderhandel men är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Bactiguard har nyligen brutit upp från en horisontell trend. Det indikerar en positiv förändring av maknadspsykologin och är en stark köpsignal. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare. Brott upp ur horisontella trender ger isolerat sett goda utsikter för ytterligare uppgång enligt våra forskningsresultat på trender.

Aktiekursen saknar motstånd och vid en reaktion ned återfinns stöd runt cirka 46.00 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. En starkt positiv volymbalans indikerar att volymen varit högre på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar vilket stärker trendbilden. Ett högt RSI21-värde på 90 indikerar ett starkt positivt momentum och stärker även aktien på kort sikt. Högt RSI indikerar ytterligare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på högt och lågt RSI. Aktien är svagt positiv på insiderhandel och är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Hjälmproducenten Mips ligger i en fallande trendkanal på kort och medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare har sålt sina aktier till lägre och lägre kurser. Det indikerar att intresset bland investerarna och förväntningarna på bolaget är avtagande. Enligt Investtechs forskningsresultat på trender så indikeras en fortsatt negativ kursutveckling.

Nyligen bröt aktiekursen ned genom en stödnivå runt 162 kronor som nu utgör en ny motståndsnivå. Nytt stöd återfinns runt 110 kronor. Volymbalansen är neutral medan RSI-kurvan visar en fallande trend där RSI-värdet ligger runt 35 och aktien har därmed ett negativt momentum som indikerar ytterligare nedgång. Detta bekräftar den negativa trendbilden i aktien. Enligt Investtechs forskning har aktier med ett lågt RSI klart underpresterat i förhållande till marknaden. Aktien är negativ på insiderhandel och är totalt sett tekniskt negativ på medellång sikt (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

 

Relative strength index (RSI) som momentumindikator

RSI är en mycket välanvänd indikator inom teknisk analys. Förkortningen RSI står för Relative Strength Index, och är ett mått på hur väl en aktie gått mot sig själv. Talet beräknas genom att se på styrkan på uppgångsdagarna i förhållande till styrkan på nedgångsdagarna över en bestämd period, vilket genererar ett värde mellan 0 och 100. En aktie som har stigit kraftigt i förhållande till reaktionerna tillbaka kommer ha ett högt RSI. På motsvarande sätt kommer en aktie som fallit mycket i förhållande till reaktionerna upp ha ett lågt RSI.

RSI används både som indikator om en aktie är översåld eller överköpt, och om den har positivt momentum, eller negativt momentum. Många investerare menar att RSI kan ge indikationer om att aktier har stigit eller fallit för mycket, och skall reagera tillbaka. Investtechs forskning antyder att en sådan överköpt- översålt-tolkning statistiskt inte stämmer med verkligheten. Investtechs statistik visar att aktier med lågt RSI (översåld) har fortsatt underprestera jämfört med marknaden medan aktier med högt RSI (överköpt) har fortsatt uppåt. Detta antyder att indikatorn främst bör användas som momentumindikator.

Diagrammet visar att översålda aktier med lågt 21-dagars RSI (rött diagram) tenderat att underprestera marknaden på tre månaders sikt, medan överköpta aktier med högt 21-dagars RSI (blått diagram) tenderat att överprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Den grå räta linjen representerar genomsnittlig börsutveckling under perioden för undersökningen. Läs mer om RSI här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -