Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Rapportfloden är nu full gång, och en rad bolag lämnar sina kvartalssiffror idag.

HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett resultat efter skatt på 46 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (51). Resultatet per aktie uppgick till 0:98 kronor (1:09).

Kvartalet belastas av omstruktureringskostnader om 25 miljoner kronor, relaterat till ett åtgärdsprogram.

Nettoomsättningen uppgick till 377 miljoner kronor (353). Orderingången var 372 miljoner kronor (360).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (74) vilket gav en rörelsemarginalen på 14,9 procent (20,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 miljoner kronor (73).

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på -5,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (4,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:71 kronor (0:55).

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (167).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (9,5). Jämförelsestörande poster ingick med -8,5 miljoner kronor (9,7). Rensat för dessa poster uppgick kvartalets rörelseresultat till 4,4 miljoner kronor (-0,2).

Studsviks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,2 miljoner kronor (5,6).

Medicinteknikbolaget Arjo redovisar ett justerat ebitda-resultat på 381 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Marginalen uppgick till 17,8 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 422 miljoner kronor med en marginal på 19,8 procent, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 2.141 miljoner kronor, mot väntade 2.137 miljoner.

Konsultmäklaren Ework redovisar ett resultat efter skatt på 13,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (12,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (0:73).

Nettoomsättningen uppgick till 2.702 miljoner kronor (2.370) och orderingången var 2.743 miljoner kronor (2.390).

Rörelseresultatet blev 18,8 miljoner kronor (18,3).

Antalet konsulter på uppdrag ökade med 11 procent till som mest 10.463 (9 387), heter det.

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett förvaltningsresultat för det tredje kvartalet 2019 på 304 miljoner kronor (296).

Wallenstams vd Hans Wallenstam skriver i rapporten att "vi kan ana en annalkande lågkonjunktur" och att räntan sannolikt kommer att ligga på en "mycket låg nivå under lång tid".

"Vi följer planen och arbetar kontinuerligt med att förekomma och hantera de eventuella utmaningar som dyker upp längs vägen", skriver Hans Wallenstam.

Nettoresultatet blev 463 miljoner kronor, jämfört med 183 miljoner kronor i samma kvartal föregående år.

Hyresintäkterna ökade med 6 procent till 510 miljoner kronor (480). Uthyrningsgraden uppgick till 98 procent per den 30 september 2019 (99)

Substansvärdet uppgick vid periodens slut till 85:70 kronor per aktie (79:20)

Qliro Group redovisar ett ebitda-resultat på 12,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (19,0). Rörelseresultatet ebit uppgick till -12,7 miljoner (0,7).

Nettoresultatet låg på -13,0 miljoner kronor (-1,8) och per aktie var resultatet -0:09 kronor (-0:01).

Nettoomsättningen summerades till 625 miljoner kronor (665).

Dotterbolaget Nellys ebitda-resultat försämrades till 5,3 miljoner kronor (23,9) i kvartalet påverkat av lägre marginaler i en svag marknad, enligt rapporten. Nellys nettoomsättning ökade dock med 7 procent.

Qliro meddelade på måndagskvällen att det planerar att notera dotterbolaget Qliro, som tidigare hette Qliro Financial Service, på Nasdaq Stockholms huvudlista. Qliros lånebok växte med 49 procent till knappt 1,9 miljarder kronor under tredje kvartalet och rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 86 miljoner kronor. Ebitda-resultatet steg 85 procent till 19 miljoner kronor.

Sportutrustningsföretaget Sportamores totala försäljning ökade 17,4 procent till 252 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 (215).

Rörelseresultatet, på ebit-nivå, uppgick till 2,8 miljoner kronor (-0,5).

"Vi fortsätter leverera planenlig tillväxt", skriver Johan Ryding i vd-ordet i rapporten där han också lyfter fram att det positiva resultatet under kvartalet signalerar ett "tydligt trendbrott i koncernens resultatutveckling".

Det genomsnittliga ordervärdet ökade med 13 procent under kvartalet. Utvecklingen drevs av införandet av lägsta ordervärde för fri frakt i samtliga markander vilket föranlett ett ökande antal varor per order, men också stigande genomsnittligt försäljningspris, uppger bolaget.

Note redovisar ett resultat efter skatt på 22 miljoner kronor (11) för det tredje kvartalet 2019.

Det framgår av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Omsättningen ökade till 434 miljoner kronor (324).

Pappersmassabolaget Rottneros redovisar en omsättning om 617 miljoner kronor för det tredje kvartalet (567).

Rörelseresultatet uppgick till 54 miljoner kronor, drygt en halvering mot motsvarande period 2018 (111).

Nettoresultatet landade på 38 miljoner (82), motsvarande en vinst per aktie om 0:25 kronor (0:54).

"Kvartalets resultat tyngdes främst av de lägre massapriserna och fortsatt höga priser på ved och andra insatsvaror", skriver bolaget vd Lennart Eberleh i rapporten.

Apropå massapriset skriver han att det finns tecken på att marknaden har bottnat och han pekar här främst på "en något förbättrad lagerbalans" samt vissa avisering om prishöjningar i Asien.

VBG:s rörelseresultat uppgick till 109 miljoner kronor (107) och omsättningen blev 909 miljoner kronor (875) i det tredje kvartalet 2019. Rörelsemarginalen landade därmed på 12,0 procent (12,3).

"VBG Groups huvudmarknader var fortsatt starka under det tredje kvartalet", kommenterar vd Anders Birgersson i delårsrapporten.

Leveranserna till marknaden för kommersiella fordon fortsatte under kvartalet att växa, trots en nedgång i Europa. Även marknaden för klimatsystem växte, om än inte i samma takt som tidigare.

"Den viktiga USA-marknaden är fortsatt stark och det syns inga tydliga tecken på någon större förändring av konjunkturen", fortsätter Anders Birgersson

Beijer Ref rapporterar en nettoomsättning på 3.953 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (3.607), och den organiska tillväxten var 5,2 procent.

Omsättningsökningen berodde framför allt på en ökad försäljning av HVAC och OEM.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 358 miljoner kronor (339), med en rörelsemarginal på 9,1 procent (9,4).

"Marginalen är något lägre jämfört med föregående år. Den främsta anledningen är en fortsatt nedåtgående prisutveckling för köldmedier. Vår bedömning har hela tiden varit att prisnivån kommer att stabiliseras, något som vi ännu inte sett", skriver vd Per Bertland i rapporten.

Av koncernens övriga produktsegment, motsvarande cirka 90 procent av den totala affären, ökar försäljningen inom HVAC som nu utgör 38 procent av bolagets omsättning. Även bolagets OEM-sortiment fortsätter att öka i försäljningsandel och utgör nu cirka 10 procent.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -