På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Inget köpsug i Byggmax-aktien

Aktieanalys Efterfrågan är fortsatt trög för Byggmax, trots diverse satsningar. Värderingen är låg men med högsäsongen över för året väljer vi att invänta tecken på en bättre marknad.

Förra årets rekordvarma sommar förstörde till stora delar Byggmax viktiga tredje kvartal. Sommaren är hemmafixarnas högtid och tredje kvartalet har historiskt stått för nästan två tredjedelar av årsresultatet för Byggmax. Fjolåret tyngdes även av höga virkespriser och problem inom kedjan Skånska Byggvaror.

En klar förbättring i årets tredje kvartal låg i förväntningarna inför Byggmax niomånadersrapport som presenterades på måndagsmorgonen. Det justerade rörelseresultatet förbättrades också med 16 procent. Såväl brutto- som rörelsemarginal stärktes jämfört med fjolåret.

Försäljningsutvecklingen är dessvärre fortsatt rätt trög. I jämförbara butiker blev tillväxten 0,6 procent i tredje kvartalet och i Byggmax-kedjan separat var tillväxten noll procent i befintliga butiker.

Skånska Byggvaror-kedjan fortsätter sin positiva utveckling efter flera års hårt jobb med att vända utvecklingen. Omsättningen ökade i tredje kvartalet med knappt 9 procent. Inga nya butiker har tillkommit i år. Byggmax-kedjan har däremot fortsatt sin butiksexpansion och nya butiker bidrog med totalt 6 procents tillväxt i tredje kvartalet. Totalt har kedjan öppnat 11 nya butiker i år varav 5 har varit av ett mindre format.

Vd Mattias Ankarberg skriver i sitt vd-ord att totalmarknaden för byggvaror till konsument i Norden under kvartalet bedöms ha varit oförändrad till ned 2 procent. Byggmax-koncernens totala tillväxt på cirka 6 procent innebär således att man stärkt sina marknadsandelar.

De svenska hushållens intentioner att renovera sina hem minskade under andra kvartalet i år vilket ledde till en fortsatt avvaktande marknad under tredje kvartalet. Försäljningen av småhus har också sjunkit under inledningen av 2019, trots tecken på en stabilisering av bostadsmarknaden.

På en avvaktande marknad balanserar Byggmax egna tillväxtsatsningar med en god kostnadskontroll. Hittills har bolaget haft lättare att förbättra marginalerna än att lyfta försäljningen, åtminstone i befintliga butiker.

Både Byggmax- och Skånska Byggvaror-kedjorna förbättrade sin lönsamhet i tredje kvartalet. Byggmax justerade rörelsemarginal steg 1,5 procentenhet till 12,9 procent medan Skånska Byggvaror förbättrade sin marginal med en dryg procentenhet till 10,9 procent.

Bland tillväxtinitiativen återfinns en satsning på trädgårdsprodukter och ett nytt butikskoncept, kallat Byggmax 3.0, och ett försök med mindre butiker. Mattias Ankarberg skriver att alla tre av dessa mottagits väl. Försäljningsökningen i butiker uppgraderade till det nya konceptet har varit 3 procent i snitt. Förändringen består bland annat i tydligare avdelningar i butik och ett delvis förändrat sortiment.

Hittills har bara 12 procent av butiksbeståndet blivit uppgraderat till 3.0-konceptet medan trädgårdssortiment har införts i 13 procent av butikerna.

Byggmax-koncernen har 117 butiker i Sverige, 46 i Norge och 11 i Finland. Det relativt stora beståndet av butiker i Sverige gör det successivt allt svårare att driva lönsam tillväxt genom butiksexpansion på hemmaplan. Det mindre butikssortimentet är ett sätt att förtäta beståndet ytterligare, men det finns en gräns för när man börjar kanibalisera på befintliga butiker. På sikt blir det därför viktigt att hitta nya områden eller marknader för att driva fortsatt tillväxt.

Mattias Ankarberg understryker att nya butiker och en fortsatt utveckling av e-handelssortimentet är viktiga för Byggmax-koncernen men mer fokus kommer successivt att läggas på att uppgradera det befintliga butiksbeståndet enligt det nya konceptet och med ett breddat sortiment.

Byggmax har som mål att växa organiskt med 10-15 procent om året med en rörelsemarginal, ebita, på 7-8 procent. Tillväxtmålet har bolaget bara uppnått en gång (2015) sedan börsintroduktionen. I fjol blev utvecklingen i befintliga butiker -11 procent och hittills i år är den -0,2 procent.

De analytiker som bevakar Byggmax räknar med att tillväxten i befintliga butiker kommer att hålla sig kring 2 procent om året de kommande åren. Totalt väntas omsättningen öka med 6 procent nästa år och 5 procent året därpå.

Rörelsemarginalen väntas ha bottnat i fjol och successivt stärkas under de kommande åren. Vinst per aktie väntas öka med 24 procent 2020 och med 12 procent 2021. P/e-talen för de båda åren ligger i dagsläget på 10,7 respektive 9,6.

  2018 2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 5 108 5 386 5 721 6 024
Rörelsemarg., % 3,5 4,2 4,7 4,9
Vinst/aktie, sek 2,27 2,23 2,76 3,10
Utdelning, sek 0,00 1,88 2,20 2,75
Källa: Factset        

 

Direktavkastningen i Byggmax-aktien väntas de närmaste åren uppgå till 6,3 procent respektive 7,4 procent.

Värdering och direktavkastning är attraktiva i Byggmax-aktien och ett resultat av en väldigt svag kursutveckling. De senaste två åren har börsvärdet halverat. För 2019 står aktien på -7 procent i skrivande stund.

Den underliggande marknaden har varit trög för Byggmax och bolagets olika tillväxtinitiativ har inte förmått ge något större avtryck i försäljningen i befintliga butiker. Efterfrågan på byggvaror bland konsumenter tenderar att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i stort och den har som bekant varit svag de senaste åren.

Långsiktigt pekar Byggmax på att det finns fortsatt stora renoveringsbehov i det svenska bostadsbeståndet. Kortsiktigt tycks dock marknaden ha gått in i ett klart lugnare läge. För Byggmax del bjöd det fjärde kvartalet i fjol på en uppryckning efter den svaga sommaren. Årets fjärde kvartal väntas därför ha en negativ utveckling jämfört med i fjol.

Med högsäsongen avklarad för det här året och med en fortsatt svag underliggande efterfrågan räcker inte den låga värderingen och förmodat höga direktavkastningen riktigt till för att vi ska känna köpsug. Vi behåller vår neutrala rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Neutral 29,28 -
Mer från förstasidan

Placera TV

bildplaceratvboxen

Här kan du se alla videoklipp (OBS! Reklamfritt)

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -