På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Volvos orderingång föll tungt

Q3 Lastbilskoncernen Volvos rörelseresultat uppgick till 10.885 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Genomsnittet av tolv analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 10.499 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 11,0 procent för kvartalet. Snittestimatet var en marginal på 10,7 procent.

Försäljningen uppgick till 98.723 miljoner kronor för perioden. Här låg snittestimatet på 98.337 miljoner kronor.

 Lastbilskoncernen Volvos nettoorderingång på lastbilar, exklusive samriskbolag, uppgick under det tredje kvartalet 2019 till 35.726 enheter, en nedgång med 45 procent från 65.348 fordon motsvarande period 2018.

Snittestimatet, enligt Infront Datas sammanställning av nio analytikers prognoser inför rapporten, låg på en orderingång på 44.678 lastbilar under tredje kvartalet.

Efterfrågan på nya fordon minskar och Volvo "står inför en period av tuffare marknadsförhållanden".

Det skriver Volvos vd Martin Lundstedt i rapporten för det tredje kvartalet.

"De senaste åren har kunder i Europa och Nordamerika förnyat och expanderat sina lastbilsflottor, men i och med att godsvolymerna har planat ut och med den nuvarande osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen håller de nu tillbaka sina investeringar", skriver han vidare i rapporten.

Volvos orderingång räknat i antal lastbilar uppgick till 35.725 fordon. Ned från drygt 65.000 motsvarande period 2018 och klart lägre än förväntade 44.678.

"Under tredje kvartalet fortsatte vi att dra ned på våra produktionsvolymer och ytterligare justeringar kommer att genomföras kommande kvartal", skriver Martin Lundstedt som även konstaterar att efterfrågan på anläggningsmaskiner avtar.

"Även inom Anläggningsmaskiner har vi sänkt våra produktionsvolymer, och kommer att fortsätta göra det, för att anpassa oss till den lägre efterfrågan och minska lagren av maskiner hos oss och våra återförsäljare", skriver Martin Lundstedt apropå anläggningsmaskinerna.

I Europa minskade orderingången på tunga och medeltunga lastbilar med 20 procent till 16.332 fordon och leveranserna minskade med 10 procent till 17.697 fordon. Volvo Lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar minskade till och med augusti till 15,3 procent, jämfört med 16,2 procent under samma period förra året. Renault Trucks marknadsandel var oförändrad på 8,6 procent (8,6).

"Den kraftiga nedgången i orderingången för lätta lastbilar orsakades av att återförsäljarna sålde av lager inför ett modellbyte i samband med ett nytt emissionssteg. Efterfrågan på lätta fordon från slutkunder är fortfarande god", skriver Volvo.

Orderingången i Nordamerika minskade med 81 procent till 4.966 fordon till följd av ett mycket stark fjolår, förväntningarna om en försvagad marknad och det faktum att återförsäljarlagren ligger på historiskt höga nivåer, skriver Volvo.

Leveranserna i Nordamerika steg med 5 procent till 14.268 lastbilar. Volvo Lastvagnars marknadsandel inom tunga lastbilar minskade till 9,3 procent (10,5) medan Mack Trucks marknadsandel ökade till 6,8 procent (6,6).

Volvo räknar med att marknaderna för tunga lastbilar i Europa och Nordamerika minskar under 2020 jämfört med 2019.

"För 2020 förväntar vi oss att marknaderna kommer att komma ned till mer normala ersättningsnivåer i både Europa och Nordamerika, vilket vi har förberett oss för", skriver vd Martin Lundstedt i vd-ordet.

I Europa väntas lastbilsmarknaden uppgå till 275.000 fordon nästa år, vilket skulle innebära en minskning från en bedömd marknad om 320.000 fordon 2019.

Marknaden i Nordamerika spås uppgå 240.000 fordon under 2020, en minskning från prognosen om 340.000 fordon 2019 (en justering av tidigare prognos om 325.000 för 2019).

Volvos orderingång på anläggningsmaskiner i division VCE sjönk med 9 procent till 14.885 maskiner under det tredje kvartalet.

Efterfrågan minskade på de flesta marknader förutom Kina, skriver Volvo i sin delårsrapport.

Orderingången för Volvoprodukter sjönk 23 procent vilket återspeglar lägre efterfrågan på de flesta marknader och åtgärder för att minska lagren i leveranskedjan, skriver Volvo.

Varumärket SDLG visade en ökning i orderingången på 7 procent under kvartalet, skriver Volvo i rapporten.

I Europa minskade orderingången med 23 procent med lägre orderintag i viktiga marknader såsom Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.

I Nordamerika minskade orderingången med 34 procent som en effekt av att återförsäljarna avvaktar med att förnya och expandera sina uthyrningsflottor samtidigt som de minskar lagren.

Orderingången i Asien, exklusive Kina, minskade med 24 procent medan orderingången i Kina ökade med 6 procent driven av SDLG:s hjullastare och grävmaskiner.

VCE:s leveranser minskade med 2 procent under tredje kvartalet, drivet av en nedgång på 10 procent för Volvo, vilket till viss del vägdes av en ökning på 7 procent för SDLG.

 2019      2019                 2018

                            3kv       3kv                  3kv

Mln SEK                  Utfall       EST      Diff     Utfall

==============================================================

Omsättning               98.723    98.337        0%     92.282

Rörelseresultat          10.885    10.499       +4%     10.247

Rörelsemarginal           11,0%     10,7%      +0,3      11,1%

Resultat före skatt      10.129     9.816       +3%      9.698

Nettoresultat             7.455     7.409       +1%      7.459

Resultat/aktie             3:67      3:64       +1%       3:67

Orderingång              35.726    44.678      -20%     65.348

==============================================================

Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.273 miljoner kronor under 3 kv 2019

* Orderingång anges i antal lastbilar

 

                           2019      2019                 2018

                            3kv       3kv                  3kv

Mln SEK                  Utfall       EST      Diff     Utfall

==============================================================

Lastbilar            

Omsättning               64.381    64.397        0%     60.682

Rörelseresultat           7.488     7.094       +6%      6.757

Rörelsemarginal           11,6%     11,0%      +0,6      11,1%

Anläggningsmaskiner  

Omsättning               17.921    19.464       -8%     18.598

Rörelseresultat           2.180     2.579      -15%      2.587

Rörelsemarginal           12,2%     13,3%      -1,1      13,9%

Bussar               

Omsättning                7.681     6.747      +14%      5.804

Rörelseresultat             343       290      +18%        254

Rörelsemarginal            4,5%      4,3%      +0,2       4,4%

Volvo Penta          

Omsättning                3.151     3.184       -1%      3.207

Rörelseresultat             399       523      -24%        630

Rörelsemarginal           12,7%     16,4%      -3,8      19,6%

==============================================================

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -