På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Rapportperioden har kommit igång på allvar, och flera delårsrapporter publiceras under fredagen.

First North-listade Effnetplattformen, med verksamhet inom digital kommunikation, redovisar ett resultat före skatt för det tredje kvartalet 2019 på 0,4 miljoner kronor (-0,9).

Nettoomsättningen steg till 2,6 miljoner kronor (1,1).

"Vi uppnådde ett bättre resultat detta kvartal på grund av två huvudfaktorer; ökade intäkter på grund av det licensavtal som tecknades under kvartalet och säsongsmässigt lägre kostnader för konsulter", uppger Effnetplattformen i delårsrapporten.

Utvecklingsarbetet för att vinna detta kontrakt bör enligt bolaget medföra fler liknande licenseringsmöjligheter i framtiden.

"Eftersom detta specifika kontrakt bygger på en förskottslicensavgift så är det sannolikt att vi kommer att fortsätta uppleva ryckighet i vår omsättning under de kommande kvartalen. Vi kommer att fortsätta arbeta med att jämna ut vår inkomstström genom att teckna fler kontrakt med förskottslicensavgifter eller årliga licensavgifter i kombination med våra royaltybaserade kontrakt", skriver Effnetplattformen.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till +0,5 miljoner kronor (-0,2).

Medicinteknikbolaget Getinges justerade ebita-resultat blev 677 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019 (438).

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebita-resultat om 573 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning.

Getinges omsättning för kvartalsperioden uppgick till 6.236 miljoner kronor (5.683). Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 6.076 miljoner, enligt Infront Data. Orderingången uppgick till 6.678 miljoner kronor (6.173), förväntat var 6.670 miljoner.

Getinge upprepar prognosen om organisk omsättningstillväxt om 2-4 procent under 2019. Enlig Infront Data låg analytikers snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på 4,5 procent för helåret 2019.

Under niomånadersperioden januari till september ökade Getinges omsättning organiskt med 4,8 procent. Motsvarande utfall för det tredje kvartalet enskilt var också 4,8 procent. Getinge har som finansiellt mål att nå en organisk intäktstillväxt om just 2-4 procent.

Getinge bedömer att den underliggande efterfrågan fortsätter att vara god.

Den organiska orderingången, som visade på en uppgång om 3,5 procent jämfört med förväntning om en ökning med 4,7 procent enligt Infront Data, uppges enligt vd Mattias Perjos som "tillfredsställande, trots tuffare jämförelsetal efter en längre period med en tillväxt som överstiger marknadens".

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 3.894 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.824 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, jämfört med förväntade 16,2 procent. Omsättningen i kvartalet uppgick till 24.034 miljoner kronor. Analytikerna hade här räknat med 23.545 miljoner.

) Enligt Assa Abloy minskade den underliggande tillväxten generellt något under det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

"Eftersom byggindex fortsätter att minska i några av våra viktigare marknader och geopolitiska utmaningar kvarstår, har marknadsförhållandena blivit mer utmanande och osäkra", skriver vd Nico Delvaux.

Den organiska försäljningstillväxten steg under kvartalet för fyra av Assa Abloys fem divisioner. I Asia Pacific minskade den med 1 procent.

"Den negativa organiska tillväxten i Asia Pacific under kvartalet drevs främst av en svag sydkoreansk marknad och negativ tillväxt i Kina. Vi fortsätter att implementera vår nya kinesiska affärsplan med marginalerna stabiliserade samtidigt som vi ser de första mindre resultaten från de inledda åtgärderna", skriver vd:n.

I rapporten för det andra kvartalet uppgav bolaget att försäljningen i Kina var "stabil".

Konsumentproduktföretaget Duni redovisar ett resultat efter skatt på 81 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (66). Resultatet per aktie uppgick till 1:71 kronor (1:39).

Nettoomsättningen uppgick till 1.377 miljoner kronor (1.190). Organisk tillväxt var 0,2 procent (0,8). Organisk proformatillväxt var 3,1 procent (1,4). Operativt resultat blev 130 miljoner kronor (107), med en operativ rörelsemarginal på 9,5 procent (9,0). Resultatet före skatt uppgick till 106 miljoner kronor (90).

Dunis förbättrade operativa resultat, och marginal, under det tredje kvartalet berodde till stor del på implementerade prishöjningar, fortsatt minskande priser på massa samt god kostnadskontroll. Resultatet påverkas negativt av högre logistikkostnader samt lageromvärderingseffekter kopplat till lägre massapriser.

Det skriver vd Johan Sundelin i delårsrapporten.

Nettoomsättningen ökade med 11,7 % i fasta valutakurser.

"Denna ökning kommer huvudsakligen från våra förvärv vilka fortsätter att utvecklas väl", skriver vd.

Den organiska proformatillväxten uppgick i kvartalet till 3,1 procent.

"Trenden från tidigare kvartal håller i sig, det är framförallt hållbara förpackningslösningar men även premiumservetter som driver tillväxten. Marknaden för dukar fortsätter att gå ner medan marknaden för hållbara förpackningar växer kraftigt", heter det.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 318 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 336 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser. Driftöverskottet blev 460 miljoner kronor, mot väntade 458 miljoner. Hyresintäkterna uppgick till 653 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 657 miljoner.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 283 miljoner kronor i det gångna kvartalet och nettoresultatet till 534 miljoner kronor, det sistnämnda fallet var 258 miljoner kronor förväntat.

Bolaget upprepar prognosen om att förvaltningsresultatet (resultatet före värdeförändringar och skatt) för helåret 2019 väntas bli 1.200 miljoner kronor. Efter årets nio första månader låg förvaltningsresultatet på 945 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 1.820 miljoner kronor, motsvarande 14:00 kronor per aktie. Här var tidigare bedömning 1.700 miljoner, motsvarande 13:08 kronor per aktie.

Mer från förstasidan

Mest läst

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -